Privacy Policy
Czech

 

Poslední aktualizace:  květen 2018

Úvod

Jakým způsobem osobní údaje shromažďujeme, používáme a uchováváme

Jak osobní údaje sdílíme a zpřístupňujeme

Bezpečnost informací

Mezinárodní přenosy údajů

Informace specifické pro jednotlivé země

Další zásady

Ochrana osobních údajů dětí

Vaše práva

Odkazy na weby třetích stran a sociální sítě

Obsah generovaný uživatelem

Správa preferované komunikace

Kontaktní údaje

 

Respektujeme vaše soukromí a zavazujeme se chránit ho prostřednictvím dodržování těchto zásad. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak ve společnosti Colfax Corporation a naší skupiny společností, včetně našich přidružených a dceřiných společností (souhrnně dále jako „my“ nebo „společnost Colfax“) shromažďujeme, používáme a sdílíme osobní údaje, které získáme prostřednictvím webům mobilních aplikací, platforem, jako je WeldCloudTM a dalších digitálních aktiv, které vlastní a provozuje společnost Colfax a které odkazují na tyto zásady ochrany osobních údajů (souhrnně dále jako „Služby“).

 

Přidružená nebo dceřiná společnost Colfax, která vlastní a provozuje Služby, jež navštěvujete, bude správcem údajů zodpovídajícím za sběr a používání vašich osobních údajů.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou čas od času revidovány a v případě, že provedeme nějaké významné změny ve způsobu, jakým vaše osobní údaje používáme, ihned vás na změny Služeb upozorníme a budeme aktualizovat výše uvedené datum platnosti. Pokud budete mít v souvislosti s těmito zásadami ochrany osobních údajů nebo našimi postupy v oblasti informací nějaké dotazy, kontaktujte nás prosím pomocí níže uvedených kontaktních údajů.  

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů si prosím pečlivě přečtěte. Používáním našich Služeb souhlasíte s postupy ohledně informací a dalšími podmínkami uvedenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

 

Jakým způsobem osobní údaje shromažďujeme, používáme a uchováváme

 

Když používáme pojem „Osobní údaje“, máme na mysli informace, které lze použít k vaší identifikaci jako jednotlivce.  Prostřednictvím našich Služeb shromažďujeme několik kategorií osobních údajů, včetně informací, které nám poskytnete, informací získaných automaticky z vašeho zařízení a informací od třetích stran.  Tyto osobní údaje používáme a sdílíme pro níže uvedené účely, včetně účelů popsaných v části Další použití osobních údajů.

 

Abychom vaše osobní údaje zpracovávali v souladu se zákony, spoléháme se na samostatné a překrývající se báze. Může být například nutné, abychom vaše osobní údaje zpracovávali určitými způsoby, aby bylo možné zpracovat transakci, kterou jste požadovali, nebo jinak v souladu se smlouvou mezi námi. V určitých případech můžeme vaše osobní údaje zpracovávat, když to je nezbytné k dalšímu plnění našich legitimních zájmů tam, kde tyto legitimní zájmy nejsou převáženy vašimi právy a zájmy.

 

 1. Informace, které nám poskytujete

 

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete například při zadávání informací do polí formuláře v našich Službách. Můžeme například shromažďovat:

 

Kategorie osobních údajů

Účely zpracování

(viz také část Další použití osobních údajů níže)

Právní podklady pro zpracování

Kontaktní údaje

včetně vašeho jména, poštovní adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla

Pro účely správy vašeho účtu a služeb, ověření vás jako uživatele a komunikace s vámi

Pro účely zpracování transakcí, které požadujete, a plnění našich smluvních povinností

 

Legitimní zájmy

 

Váš souhlas tam, kde je potřeba

Demografické údaje

včetně vašeho věku, informací o vaší domácnosti, preferencích produktů a dalších zájmů

Abychom lépe rozuměli naší zákaznické bázi a mohli ji analyzovat, podporovat naše provozy včetně správy inventáře a produktů, poskytovat relevantní nabídky a reklamy a vylepšovat produkty a služby včetně našich Služeb

Legitimní zájmy

 

Váš souhlas tam, kde je potřeba

Informace o online nákupech

včetně informací o platební kartě, nákupních detailů a informacích o jiných transakcích

Abychom mohli zpracovávat nákupy, které uskutečňujete online, dodávat nakoupené produkty a služby, vylepšovat naši platformu elektronického obchodování, přizpůsobit možnosti pro vaše uživatele a přispívat k našim marketingovým snahám například prostřednictvím analýz informací o tom, jaké produkty jsou zobrazeny, kdy proházíte jednotlivé položky, ale nenakoupíte, a dalších vašich interakcích se službami elektronického obchodování

Pro účely zpracování transakcí, které požadujete, a plnění našich smluvních povinností

 

Legitimní zájmy

 

Váš souhlas tam, kde je potřeba

Informace z žádosti o zaměstnání

včetně vašich kontaktních údajů, historie zaměstnání a vzdělání a dalších informací, které uvedete v životopisu nebo žádosti, a také informace shromážděné na základě kontrol profesní historie tam, kde to je potřeba

Pro účely zpracování a posouzení žádostí o zaměstnání, které předkládáte prostřednictvím Služeb a komunikace s vámi o vaší žádosti o zaměstnání a požadavcích

Legitimní zájmy

 

Váš souhlas tam, kde je potřeba

 

 

 1. Automaticky shromažďované informace

 

Tak jako většina digitálních platforem shromažďujeme některé informace automaticky, když používáte naše služby. Mohou sem patřit informace o prohlížeči, zařízení, souborech cookie a podobné údaje, které shromažďujeme, následujícím způsobem:

 

Kategorie osobních údajů

Účely zpracování

(viz také část Další použití osobních údajů níže)

Právní podklady pro zpracování

Soubory protokolu

včetně IP adres, typu prohlížeče, poskytovatele služeb internetu, stránek s doporučeními/ukončením, operační systém, datové/časové razítko nebo údaje o klikání

Pro účely zajištění bezpečnosti našich služeb, detekce podvodů a ochrany našich práv

Legitimní zájmy

Soubory cookie, analytika a související technologie

Další informace včetně toho, jak řídit vaše nastavení soukromí a volby reklam, získáte v našich Zásadách používání souborů cookie.

 

 

Pro účely správy našich Služeb a e-mailových zpráv a sběru a sledování informací o vás a vašich online aktivitách v průběhu času a na různých webech a v online kanálech

Legitimní zájmy

 

Váš souhlas tam, kde je potřeba

Informace o poloze

včetně údajů o zeměpisné šířce, zeměpisné délce, datu a času (přesnost těchto údajů je velmi různá a je dána faktory řízenými poskytovatelem vašeho zařízení nebo mobilních služeb)

Abychom vám mohli nabízet některé služby založené na poloze, jako jsou reklamy relevantní pro konkrétní polohu, a provádění analýz pro účely vylepšování Služeb.  Sběr informací o vaší poloze můžete zakázat v nastavení svého zařízení. Vezměte prosím na vědomí, že pokud tak učiníte, nemusíme být schopní poskytovat vám informace na základě polohy.

Legitimní zájmy

 

Váš souhlas tam, kde je potřeba

 

 

 1. Informace, které získáváme ze zdrojů třetích stran

 

Určité vaše osobní údaje můžeme získávat ze zdrojů třetích stran, které můžeme využívat pro naše osobní zájmy, vyhovění právním povinnostem, výkon smlouvy nebo v některých případech v souladu s vaším souhlasem.

 

Obchodní partneři a poskytovatelé služeb:  Obchodní partnery a poskytovatele služeb, jako jsou zpracovatelé plateb a poskytovatelé analýz, najímáme k výkonu služeb naším jménem.  Někteří tito partneři mají přístup k vašim osobním údajům, které bychom jinak neměli (například když se přihlašujete přímo u tohoto poskytovatele), a mohou některé nebo všechny tyto informace s námi sdílet. Tyto informace používáme ke správě Služeb a vedení marketingových a reklamních kampaní i ke zpracování transakcí na vaši žádost.

 

Dodatečné informace:  Další osobní údaje můžeme získávat ze zdrojů třetích stran, jako jsou kreditní referenční agentury a veřejné databáze, které můžeme přidat ke stávajícím informacím o spotřebitelích, jako je ověření e-mailové adresy. Tyto dodatečné informace můžeme používat ke zpracování transakcí, které požadujete, a pro účely prevence podvodů, doručování relevantních nabídek a reklamy a k vylepšování našich operací, služeb a reklamních a marketingových kampaní.

 

 1. Další použití osobních údajů

 

Kromě výše popsaných způsobů použití můžeme vaše osobní údaje používat pro následující účely, přičemž takové použití může být za určitých okolností podmíněno vaším souhlasem, může být nutné pro plnění našich smluvních závazků vůči vám a nezbytné pro plnění našich legitimních zájmů v následujících obchodních operacích: 

 

 • Provoz našich pracovišť, správa služeb a správa vašich účtů; 
 • Kontaktování vás s žádostí o reakci na vaše žádosti nebo dotazy;
 • Zpracování a plnění vašich transakcí včetně potvrzení objednávek, registrace v našich věrnostních nebo jiných programech, zpracování plateb pro online nákupy a dodávka produktů a služeb;
 • Poskytování zpravodajů, článků, produktů nebo upozornění na služby či oznamování služeb, odměn za úspory, pozvánek na akce a dalších informací, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat;
 • Poskytování poukazů, propagačních informací, nabídek a dalších informací, které jsou osobně šity na míru vašim zájmům a nákupnímu chování;
 • Vedení průzkumů trhu, výzkumů a podobného dotazování, které nám pomáhá porozumět trendům a potřebám zákazníků;
 • Správa našich věrnostních programů a programů odměn včetně umožnění vám vytvářet a spravovat profily zákazníků, analýz vašich interakcí s námi, představování přizpůsobených nabídek a zlepšování našich produktů, služeb, programů a dalších nabídek;
 • Zasílání upozornění na bezpečnost produktů nebo odvolání či oprava nabídky, propagace nebo reklamy;
 • Vedení loterií a propagací nebo kontaktování zákazníků ohledně výher v soutěžích;
 • Prevence, vyšetřování nebo poskytování oznámení o podvodech, nezákonné nebo trestné činnosti nebo neoprávněném přístupu k osobním údajům, na náš web nebo do našich datových systémů nebo jejich používání, nebo pro účely plnění právních povinností;
 • Vymáhání našich smluvních podmínek a jiných dohod;
 • Zasílání vám textových zpráv nebo nabízených oznámení, když se registrujete v některém z našich programů zasílání zpráv. Tyto zprávy mohou být zasílány automaticky.  Z programu zasílání textových zpráv se můžete odhlásit podle pokynů v části Vaše volby v oblasti soukromí.

 

 1. Legitimní zájmy

 

Při používání a sdílení vašich osobních údajů spoléháme na několik legitimních zájmů. Mezi tyto zájmy patří:

 • vylepšování a přizpůsobování Služeb vašim potřebám;
 • porozumění způsobu používání Služeb;
 • získání přehledu o vzorcích používání Služeb;
 • prozkoumávání způsobu vývoje a rozšiřování naší práce;
 • zajištění bezpečnosti a zabezpečení Služeb a
 • zefektivnění ochrany proti podvodům, spamu, obtěžování nebo zneužití duševního vlastnictví, kriminalitě a bezpečnostním rizikům.

 

 1. Uchovávání údajů

 

Vaše osobní údaje uchováme pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud není delší lhůta vyžadována platnými zákony nebo pokud není zapotřebí k vyřešení sporů nebo k ochraně našich zákonných práv, to vše v souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení GDPR.

 

Pokud zpracováváme osobní údaje na základě našich legitimních zájmů, pak tyto informace obecně uchováváme po přiměřenou dobu, která se odvíjí od konkrétního zájmu s přihlédnutím k základním zájmům a právům a svobodám subjektů údajů. 

 

Pokud zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu, pak tyto informace obecně uchováváme po dobu potřebnou k naplnění příslušné smlouvy s vámi při dodržení vašeho práva za určitých okolností nechat některé údaje vymazat (viz část Vaše práva níže). 

Pokud zpracováváme osobní údaje na základě smlouvy, pak tyto informace obecně uchováváme po dobu trvání smlouvy a navíc po další omezené časové období, které je nezbytné k dodržení právních předpisů nebo které představuje statut omezení právních nároků, které by mohly vzniknout ze smluvního vztahu. 

Navíc v případě, že bychom čelili hrozbě právního nároku, bychom museli uplatnit „zákonné zadržení“, které vyžaduje uchování údajů po delší dobu, než je obvyklé.  V takovém případě údaje uchováme až do doby, kdy bude zadržení zrušeno, což obvykle znamená, že o nároku nebo hrozbě nároku byla rozhodnuto.

 

Jak osobní údaje sdílíme a zpřístupňujeme

 

Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami pouze způsoby popsanými v těchto zásadách ochrany osobních údajů.  Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci naší skupiny společností, s poskytovateli služeb a obchodními partnery, v souvislosti s převody společnosti a pro účely vyhovění zákonům, ochrany zdraví a bezpečnosti a vymáhání našich zákonných práv.

 

 

Poskytovatelé služeb:  Vaše osobní údaje sdílíme s poskytovateli služeb třetích stran, kteří v našem zastoupení nebo ve váš prospěch provádějí služby, jako je zpracování plateb, marketing, analýzy, zpracování žádostí o zaměstnání a správa lidských zdrojů nebo ověření údajů o zákaznících, jako jsou poštovní adresy.

 

Přidružené společnosti: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s přidruženými právními subjekty v rámci naší skupiny společností pro účely a použití konzistentní s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

 

Obchodní partneři: Vaše osobní údaje můžeme s vaším svolením sdílet s obchodními partnery, jako jsou naši distributoři.

 

Platformy třetích stran: Některé služby mohou získávat a přenášet vaše informace o poloze z a do jiných aplikací, funkcí a nástrojů ve vašem zařízení, aby vám společnost Colfax mohla nabízet určité služby na základě polohy, jako jsou reklamy relevantní pro vaši konkrétní polohu a provádění analýz k vylepšování Služeb.  Sběr informací o vaší poloze můžete zakázat v nastavení svého zařízení. Vezměte prosím na vědomí, že pokud tak učiníte, nemusíme být schopní poskytovat vám informace na základě polohy.

 

Platformy sociálních sítí: K poskytování cílených reklam na platformách třetích stran také můžeme využívat služby poskytované třetími stranami (jako jsou platformy sociálních sítí). Může se tak dít poskytnutím na části rozdělené verze vašich osobních údajů třetí straně pro účely porovnání.  Další informace, včetně možnosti odhlásit zasílání reklam na základě zájmů, získáte v našich zásadách používání souborů cookie.

 

Soudní řízení, bezpečnost a prosazování podmínek: Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit právním nebo státním regulačním orgánům dle platných právních předpisů. Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit třetím stranám dle platných zákonů v souvislosti s nároky, spory nebo soudními spory, pokud to jinak vyžadují příslušné právní předpisy nebo pokud usoudíme, že jejich zveřejnění je nezbytné k ochraně zdraví a bezpečnosti vás nebo ostatních nebo prosazení našich zákonných práv nebo smluvních závazků, které jste učinili.

 

Převody podniku: Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny v rámci podnikové obchodní transakce, jako je fúze, akvizice, společný podnik nebo financování nebo prodej majetku společnosti, a mohou být při takové transakci převedeny třetí straně jako součást obchodních aktiv. Mohou být také zpřístupněny v případě platební neschopnosti, bankrotu nebo nucené správy. Bude vám zaslán e-mail s upozorněním nebo oznámení o všech službách, které ovlivnila jakákoli změna vlastnictví nebo používání osobních údajů, i na volby týkající se vašich osobních údajů.

 

Bezpečnost informací

 

Společnost Colfax se zavazuje chránit bezpečnost vašich osobních údajů. Používáme technická a organizační opatření na ochranu vašich informací před neoprávněným přístupem, krádeží a ztrátou. Vzhledem k povaze internetu a informačních technologií obecně nemůžeme zaručit bezpečnost vašich údajů.

 

Mezinárodní přenosy údajů

 

Společnost Colfax může převést vaše osobní údaje v rámci své skupiny společností a/nebo třetím stranám, jak je uvedeno výše. Vaše osobní údaje mohou být převedeny, uloženy a zpracovány v jiné zemi, než je země, ve které byly shromážděny. Vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“), a když tak učiníme, spoléháme na patřičné nebo vhodné záruky, které jsou uznávány zákony na ochraně údajů.

 

 

S vaším souhlasem:  Pokud sídlíte mimo USA, pak s ohledem na Služby provozované ze serverů v USA vezměte na vědomí, že osobní údaje, které shromažďujeme, budou zpracovávány a uchovávány v USA , což je jurisdikce, ve které nemusí zákony o ochraně údajů a soukromí nabízet stejnou úroveň ochrany jako zákony země vašeho pobytu. Pokud jde o některé přeshraniční přenosy osobních údajů, získáme váš souhlas s přenosem vašich údajů o lidských zdrojích mimo EHP, ale před tím vás o možných rizicích takového přenosu budeme informovat.

 

Rozhodnutí o odpovídající ochraně:  S ohledem na služby provozované ze serverů v EHP můžeme vaše osobní údaje přenášet z EHP do zemí, které Evropská komise schválila jako země poskytující adekvátní ochranu osobních údajů.

Standardní smluvní doložky:  Evropská komise přijala standardní doložky o ochraně osobních údajů, které poskytují záruky ochrany údajů převáděných mimo EHP. Obecně standardní smluvní doložky používáme při přenosu osobních údajů ze země v EHP do země mimo EHP, která nemá rozhodnutí o odpovídající ochraně. Můžete požádat o kopii našich standardních smluvních doložek tak, že nás budete kontaktovat, jak je uvedeno níže v části Kontaktní údaje.

 

Kromě toho můžeme převést vaše osobní údaje mimo EHP, pokud je převod nezbytný k ustanovení, výkonu nebo obraně právních nároků nebo k ochraně vašich nezbytných zájmů. 

 

Další zásady

 

Některé weby, mobilní aplikace nebo jiné digitální prostředky, které jsou součástí služeb, mohou obsahovat další zpřístupnění vašich osobních údajů, které se bude vztahovat na vaše používání takových Služeb kromě těchto zásad ochrany osobních údajů.

 

Ochrana osobních údajů dětí

 

Zavazujeme se chránit soukromí dětí. Naše Služby nejsou určeny a my nezamýšlíme vědomě shromažďovat nebo požadovat osobní údaje online od dětí mladších 18 let. Pokud vám je méně než 18 let, nesdělujte nám žádné své osobní údaje.

 

Vaše práva

 

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s vašimi právy, v každém případě pak do míry požadované platnými zákony a v souladu s nimi (včetně platných časových limit a požadavků na platby).

 

Na požádání vám poskytneme informace o tom, zda uchováváme nějaké vaše osobní údaje a jakékoliv jiné podrobnosti, které vám podle platných zákonů musíme poskytnout.  Za určitých okolností můžete mít také následující práva:

 • oprava jakýchkoli vašich osobních údajů, které jsou nepřesné;
 • omezení nebo zakázání způsobů, jakými vaše osobní údaje používáme;
 • námitka proti zpracování vašich osobních údajů;
 • požadavek na odstranění vašich osobních údajů a
 • získání kopie vašich osobních údajů ve snadno přístupném formátu.

 

Chcete-li odeslat žádost, kontaktujte nás, prosím podle postupu uvedeného v části Kontaktní údaje.  Na vaši žádost odpovíme v přiměřené lhůtě.

 

Máte také právo odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, pokud se zpracování zakládá pouze na vašem souhlasu. Můžete tak učinit tím, že přestanete Služby používat, včetně uzavření všech svých online účtů, které u nás máte, jak je uvedeno v části Kontaktní údajů, a vyžádat si odstranění svých osobních údajů.  Pokud svůj souhlas s používáním nebo sdílením svých osobních údajů pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů odvoláte, nemusíte mít přístup ke všem (nebo některým) službám a my vám tyto služby nebudeme moci poskytovat. Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech můžeme dále zpracovávat vaše osobní údaje, a to i pokud jste odvolali souhlas nebo požádali o smazání těchto údajů, jestliže k tomu máme právní základ.  Můžeme si například ponechat určité informace, pokud je potřebujeme pro účely vyhovění samostatné právní povinnosti nebo je to nutné pro účely plnění našich legitimních zájmů zachování bezpečnosti a zabezpečení Služeb.

 

Pokud ke Službám přistupujete z Evropské unie, máte také právo podat stížnost u národního nebo místního orgánu ochrany údajů.

 

V rámci zákonů státu Kalifornie mají občané Kalifornie právo požadovat od společností, s nimiž mají zavedené obchodní vztahy, písemný (a) seznam kategorií osobních údajů, které společnost zpřístupnila třetím stranám (včetně přidružených společností, které jsou samostatnými právními subjekty) během bezprostředně předcházejícího kalendářního roku pro účely přímého marketingu třetích stran a (b) názvy a adresy všech takových třetích stran. Chcete-li výše uvedené informace požadovat, kontaktujte nás prosím podle postupu uvedeného v části Kontaktní údaje.

 

Odkazy na weby třetích stran a sociální sítě

 

Služby mohou zahrnovat odkazy na weby a digitální služby provozované třetími stranami.  Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo nakládání s údaji třetích stran, které shromažďují vaše údaje, a my za ně neneseme odpovědnost. Projděte si prosím zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran, abyste se dozvěděli více o jejich nakládání s údaji.

 

Služby mohou obsahovat tlačítka pro sdílení v sociálních sítích a widgety hostované jinými firmami. Tyto funkce mohou shromažďovat vaši IP adresu, informace o tom, kterou stránku v rámci naší služby navštívíte, a mohou nastavit soubor cookie umožňující jejich správné fungování.  Odesílání, funkce a vaše používání modulů plugin se řídí zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami třetí strany, která tento plugin poskytla.

 

Obsah generovaný uživatelem

 

Některé naše Služby mohou uživatelům umožnit odesílání jejich vlastního obsahu pro soutěže, blogy, videa a další funkce. Mějte prosím na paměti, že jakékoli informace, které odesíláte nebo publikujete jako uživatelem generovaný obsah do Služeb, se stávají veřejnými informacemi. Při rozhodování, zda zpřístupníte své osobní, finanční nebo jiné informace v takových odeslaných položkách nebo příspěvcích, byste měli být opatrní. Nemůžeme zabránit ostatním v používání těchto informací způsobem, který může znamenat porušení těchto zásad ochrany osobních údajů, zákonů nebo vaší osobní bezpečnosti a soukromí. Neneseme odpovědnost za výsledky takového odeslání.

 

Správa preferované komunikace

 

Pokud jste souhlasili s odběrem naší marketingové komunikace (nebo tam, kde to umožňují zákony, a poskytli jste nám své osobní údaje), můžeme vám zasílat e-mailové zprávy, nabídky v rámci reklamních materiálů, nabízená oznámení nebo jiné typy komunikace týkající se produktů či služeb v závislosti na vybraném způsobu komunikace.  Můžete nás požádat, abychom tak nečinili, když přejdete na naše weby nebo do mobilních aplikací nebo změníte své předvolby aktualizací všech účtů, které u nás máte. Můžete se rozhodnout kdykoli ukončit příjem komerčních zpráv od nás, a to odesláním žádosti o odhlášení na následující kontaktní údaje, nebo podle pokynů ke zrušení registrace ve formě komunikace, kterou jste obdrželi, jak je popsáno dále. 

 

Tištěné materiály: Pokud si přejete ukončit zasílání tištěných marketingových materiálů, jako jsou reklamy, letáky nebo pohlednice na vaši poštovní adresu, sdělte nám to prosím písemně na níže uvedenou adresu. Nezapomeňte prosím uvést své jméno a poštovní adresu přesně tak, jak jsou uvedeny na tištěných marketingových materiálech, které jsou vám zasílány.

 

E-maily: Pokud chcete ukončit zasílání marketingové komunikace v e-mailech, zašlete nám prosím žádost o zrušení registrace e-mailem na níže uvedenou adresu nebo klikněte na odkaz pro zrušení registrace ve spodní části e-mailu, který vám byl zaslán, a postupujte podle pokynů na výsledné webové stránce. Vezměte prosím na vědomí, že od nás můžete dále dostávat určité e-mailové zprávy související s transakcí nebo vaším účtem.

 

Textové zprávy: Pokud jste souhlasili, že budete dostávat textové zprávy, můžete jejich příjem zrušit pomocí metody uvedené v textové zprávě, nebo tak, že nás budete kontaktovat podle informací v části Kontaktní údaje.

 

Nabízená oznámení: Pokud chcete zrušit příjem nabízených oznámení, nastavte si prosím předvolby v nabídce nastavení zařízení.

 

Kontaktní údaje

 

Pokud máte nějaké otázky, komentáře, žádosti nebo pochybnosti v souvislosti s těmito zásadami ochrany osobních údajů nebo jinou záležitostí související se soukromím, můžete nás kontaktovat některým z následujících způsobů:

 

E-mail: GDPR@colfaxcorp.com

 

Pošta: 

Colfax
ATTN: Privacy Compliance Team
420 National Business Parkway, Suite 500
Annapolis Junction, MD 20701

Danish

 

Sidst opdateret:  maj 2018

Introduktion

Hvordan vi indsamler, bruger og opbevarer personoplysninger

Hvordan vi deler og videregiver personoplysninger

Informationssikkerhed

Internationale dataoverførsler

Landespecifikke oplysninger

Yderligere politikker

Beskyttelse af børns personoplysninger

Dine rettigheder

Links til tredjepartswebsteder og sociale medier

Brugergenereret indhold

Administration af kommunikationspræferencer

Kontakt os

 

Vi respekterer dine personoplysninger og er forpligtede til at beskytte dem gennem vores overholdelse af denne politik. Denne databeskyttelsespolitik beskriver, hvordan vi hos Colfax Corporation og vores koncernselskaber, herunder vores associerede selskaber og datterselskaber (samlet benævnt “vi” eller “Colfax”) indsamler, bruger og deler personoplysninger, som vi indsamler via webstederne, mobilapps, platforme såsom WeldCloudTM, og andre digitale ejendomme, der ejes og drives af Colfax, og som linker til denne databeskyttelsespolitik (samlet benævnt “tjenesterne”).

 

Colfax-datterselskabet eller det associerede selskab, der ejer og driver tjenesten, som du besøger, er den dataansvarlige, der er ansvarlig for indsamlingen og brugen af dine personoplysninger.

 

Denne databeskyttelsespolitik er underlagt lejlighedsvis revidering, og hvis vi foretager eventuelle væsentlige ændringer til den måde, hvorpå vi bruger dine personoplysninger, vil vi offentliggøre en fremtrædende meddelelse om ændringerne på tjenesterne og opdatere ikrafttrædelsesdatoen ovenfor. Hvis du har eventuelle spørgsmål om denne databeskyttelsespolitik eller vores informationspraksisser, bedes du kontakte os ved hjælp af nedenstående valgmuligheder.  

 

Læs venligst denne databeskyttelsespolitik omhyggeligt. Ved at bruge vores tjenester accepterer du de informationspraksisser og andre vilkår, der er angivet i denne databeskyttelsespolitik.

 

Hvordan vi indsamler, bruger og opbevarer personoplysninger

 

Når vi bruger betegnelsen “personoplysninger,” mener vi oplysninger, der kan bruges til at identificere dig som en enkeltperson.  Vi indsamler flere kategorier af personoplysninger gennem vores tjenester, herunder oplysninger, som du tilvejebringer, oplysninger, der indsamles automatisk fra din enhed og oplysninger, som vi indsamler fra tredjepartskilder.  Vi bruger og deler disse personoplysninger til de formål, der er beskrevet nedenfor, herunder som beskrevet under yderligere anvendelser af personoplysninger.

 

Vi påberåber os separate og overlappende grundlag til at behandle dine personoplysninger lovligt. Eksempelvis, kan det være nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger på visse måder for at behandle en transaktion, som du har anmodet om eller på anden måde i overensstemmelse med en kontrakt mellem os, eller i visse tilfælde kan vi behandle dine personoplysninger, hvor det er nødvendigt for at fremme vores legitime interesser, hvor disse legitime interesser ikke tilsidesættes af dine rettigheder og interesser.

 

 1. Oplysninger, som du tilvejebringer

 

Vi indsamler personoplysninger, som du tilvejebringer, for eksempel, når du indtaster oplysningerne i formularfelter på vores tjenester. For eksempel kan vi indsamle:

 

Kategori af personoplysninger

Formål med behandling

(se også yderligere anvendelser af personoplysninger nedenfor)

Retsgrundlag for behandling

Kontaktoplysninger

herunder dit navn, din hjemmeadresse, e-mailadresse og telefonnummer

For at administrere din konto og tjenesterne, godkende dig som bruger og kommunikere med dig

For at behandle transaktioner, som du har anmodet om og opfylde vores kontraktlige forpligtelser

 

Legitime interesser

 

Dit samtykke, hvor relevant

Demografiske oplysninger

herunder din alder, oplysninger om din husstand, produktpræferencer og andre interesser

For bedre at forstå og analysere vores kundebase, understøtte vores aktiviteter, herunder lagerforvaltning og produktstyring, for at levere relevante tilbud og annoncer, for at forbedre vores produkter og tjenester, herunder tjenesterne

Legitime interesser

 

Dit samtykke, hvor relevant

Online-købsoplysninger

herunder betalingskortoplysninger, købsoplysninger og andre transaktionsoplysninger

For at behandle køb, som du foretager online, levere købte produkter og tjenester, forbedre vores e-handelsplatform, personligt tilpasse din kundeoplevelse og bidrage til vores markedsføringsindsats, for eksempel, ved at analysere oplysninger om, hvilke produkter du kigger på, når du gennemser varer, men ikke foretager et køb, og andre interaktioner, som du har med vores e-handelstjenester

For at behandle transaktioner, som du har anmodet om og opfylde vores kontraktlige forpligtelser

 

Legitime interesser

 

Dit samtykke, hvor relevant

Jobansøgningsoplysninger

herunder dine kontaktoplysninger, erhvervserfaring og uddannelse, og andre oplysninger, som du medtager på dit CV eller i dine ansøgningsmaterialer, samt oplysninger, der indsamles til baggrundstjek, hvor påkrævet

For at behandle og evaluere jobansøgninger, som du indsender via tjenesterne og for at kommunikere med dig om dine jobansøgninger og anmodninger

Legitime interesser

 

Dit samtykke, hvor relevant

 

 

 1. Oplysninger, der indsamles automatisk

 

Som med de fleste digitale platforme, indsamler vi automatisk oplysninger, når du bruger vores tjenester. Disse oplysninger kan omfatte browser-, enheds-, cookie- og lignende oplysninger, som vi indsamler som følger:

 

Kategori af personoplysninger

Formål med behandling

(se også yderligere anvendelser af personoplysninger nedenfor)

Retsgrundlag for behandling

Logfiler

herunder IP-adresser, browsertype, internettjenesteudbyder, henvisningssider/udgangssider, operativsystem, dato/tidsstempel og/eller klikstrømdata

For at opretholde sikkerheden af vores tjenester, til opdagelse af svig og for at beskytte vores rettigheder

Legitime interesser

Cookies, analyse og relaterede teknologier

For flere oplysninger, herunder hvordan du kontrollerer dine databeskyttelsesindstillinger og dine annoncevalg, bedes du læse vores cookie-politik.

 

 

For at administrere vores tjenester og e-mailmeddelelser, og for at indsamle og spore oplysninger om dig og dine aktiviteter online over tid og på tværs af forskellige websteder og onlinekanaler

Legitime interesser

 

Dit samtykke, hvor relevant

Placeringsoplysninger

herunder breddegrad, længdegrad, dato og tid (nøjagtigheden af disse oplysninger varierer meget og bestemmes af faktorer, der kontrolleres af din enhed eller mobiltjenesteudbyder)

For at tilbyde dig bestemte placeringsbaserede tjenester, såsom levering af annoncer, der er relevante for din bestemte placering, og for at foretage analyser for at forbedre tjenesterne.  Du kan deaktivere indsamlingen af dine placeringsoplysninger i din enheds indstillinger. Vær opmærksom på, at vi muligvis ikke kan levere placeringsbaserede tjenester til dig, hvis du vælger at gøre det.

Legitime interesser

 

Dit samtykke, hvor relevant

 

 

 1. Oplysninger, som vi indsamler fra tredjepartskilder

 

Vi kan indsamle visse personoplysninger om dig fra tredjepartskilder, som vi kan bruge til at opfylde vores legitime interesser, overholde lovmæssige forpligtelser, opfylde en kontrakt, eller i nogle tilfælde, i overensstemmelse med dit samtykke.

 

Samarbejdspartnere og tjenesteudbydere:  Vi bruger samarbejdspartnere og tjenesteudbydere, såsom betalingsbehandlere og analyseudbydere, til at udføre tjenester på vores vegne.  Nogle af disse partnere har adgang til personoplysninger om dig, som vi muligvis ikke har (f.eks. hvor du tilmelder dig direkte hos den pågældende udbyder), og kan dele nogle eller alle disse oplysninger med os. Vi bruger disse oplysninger til at administrere tjenesterne og udføre markedsførings- og reklamekampagner, samt til at behandle transaktioner, som du anmoder om.

 

Supplerende oplysninger:  Vi kan modtage yderligere personoplysninger fra tredjepartskilder, såsom kreditoplysningsbureauer og offentlige databaser, som vi kan føje til eksisterende forbrugeroplysninger, såsom bekræftelse af e-mailadresse. Vi kan bruge disse supplerende oplysninger til at behandle transaktioner, som du anmoder om, og til at forhindre svig, levere relevante tilbud og annoncering til dig og forbedre vores forretningsaktiviteter, tjenester og vores reklamekampagner og markedsføringskampagner.

 

 1. Yderligere anvendelser af personoplysninger

 

Ud over de ovenfor beskrevne anvendelser kan vi bruge dine personoplysninger til følgende formål, og disse anvendelser kan under visse omstændigheder være baseret på dit samtykke, kan være nødvendige for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig, og er nødvendige for at opfylde vores legitime interesse i følgende forretningsaktiviteter: 

 

 • Drive vores forretning, administrere tjenesterne og forvalte dine konti, 
 • Kontakte dig for at svare på dine anmodninger eller forespørgsler,
 • Behandle og gennemføre dine transaktioner, herunder, hvis relevant, ordrebekræftelse, tilmelding til vores loyalitetsprogram eller andre programmer, behandling af betalinger for online-køb og levering af produkter eller tjenester,
 • Sende dig nyhedsbreve, artikler, produkt- eller tjeneste-notifikationer eller -meddelelser, besparelser, invitationer til begivenheder og andre oplysninger, som vi mener, kan være af interesse for dig.
 • Tilbyde dig kuponer, salgsfremmende oplysninger, tilbud og andre oplysninger, der er skræddersyet til dine interesser og din købsadfærd,
 • Udføre markedsundersøgelser, kundeundersøgelser og lignende forespørgsler for at hjælpe os med at forstå tendenser og kundebehov,
 • Administrere vores loyalitets- og belønningsprogrammer, herunder give dig mulighed for at oprette og vedligeholde kundeprofiler, analysere dine interaktioner med os, præsentere personligt tilpassede tilbud og forbedre vores produkter, tjenester, programmer og andre tilbud,
 • Informere dig om en produktsikkerhedsmeddelelse eller tilbagekaldelse eller rettelse af et tilbud, en kampagne eller annonce,
 • Administrere præmielodtrækninger og kampagner eller kontakte dig vedrørende en præmie,
 • Forebygge, undersøge eller give meddelelse om svig, ulovlig eller kriminel aktivitet, eller uautoriseret adgang til eller brug af personoplysninger, vores websted eller datasystemer, eller for at opfylde juridiske forpligtelser,
 • Håndhæve vores vilkår og betingelser og andre aftaler, og,
 • Sende dig SMS-beskeder eller push-notifikationer, når du tilmelder dig et af vores meddelelsesprogrammer. Disse meddelelser kan sendes via automatiserede midler.  Du kan fravælge et SMS-program ved at følge instruktionerne i afsnittet “Dine databeskyttelsesmuligheder”.

 

 1. Legitime interesser

 

Vi påberåber os flere legitime interesser ved brug og deling af dine personoplysninger. Disse interesser omfatter:

 • at forbedre og tilpasse tjenesterne til dig,
 • at forstå, hvordan tjenesterne bruges,
 • at opnå indsigt i tjenesternes brugsmønstre,
 • at udforske måder til at udvikle og vokse vores forretning,
 • at sikre sikkerheden af tjenesterne, og
 • at forbedre beskyttelse mod svig, spam, chikane, krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, kriminalitets- og sikkerhedsrisici.

 

 1. Dataopbevaring

 

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er angivet i denne databeskyttelsespolitik, medmindre en længere periode er påkrævet i henhold til gældende lovgivning eller er nødvendig for at løse tvister eller beskytte vores juridiske rettigheder, alt sammen i overensstemmelse med principperne fastlagt i artikel 5, stk. 1, i den generelle databeskyttelsesforordning.

 

Når vi behandler personoplysninger baseret på vores legitime interesser, opbevarer vi generelt sådanne oplysninger i en rimelig periode baseret på den specifikke interesse, under hensyntagen til registreredes grundlæggende interesser og rettigheder og frihedsrettigheder. 

 

Når vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke, opbevarer vi generelt oplysningerne i den periode, der er nødvendig for at opfylde den underliggende aftale med dig, med forbehold af din ret, under visse omstændigheder, til at få visse af dine personoplysninger slettet (se venligst afsnittet Dine rettigheder nedenfor). 

Når vi behandler personoplysninger baseret på en kontrakt, vil vi generelt opbevare oplysningerne under kontraktens varighed plus en ekstra, begrænset tidsperiode, der er nødvendig for at overholde loven, eller som udgør forældelsesperioden for retskrav, der kan udspringe af kontraktforholdet. 

Derudover kan vi blive udsat for trussel om retskrav, og i så fald skal vi muligvis implementere et “juridisk fæste”, der opbevarer oplysninger ud over vores typiske opbevaringsperiode.  I så fald opbevarer vi oplysningerne, indtil fæstet fjernes, hvilket typisk betyder, at kravet eller truslen om et krav er blevet løst.

 

Hvordan vi deler og videregiver personoplysninger

 

Vi deler kun dine personoplysninger med tredjeparter på de måder, der er beskrevet i denne databeskyttelsespolitik.  Vi kan dele dine personoplysninger inden for vores koncernselskaber, med tjenesteudbydere og samarbejdspartnere, i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og for at overholde loven, beskytte sundhed og sikkerhed og håndhæve vores juridiske rettigheder.

 

 

Tjenesteudbydere:  Vi deler dine personoplysninger med tredjepartstjenesteudbydere, der gennemfører transaktioner eller udfører tjenester på vores vegne eller til gavn for dig, såsom betalingsbehandling, markedsføring, analyse, behandling af jobansøgninger og personaleadministration, eller for at bekræfte kundeoplysninger, såsom postadresser.

 

Associerede selskaber: Vi kan dele dine personoplysninger med associerede juridiske enheder inden for vores koncernselskaber til formål og anvendelser, der er i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik.

 

Samarbejdspartnere: Med dit samtykke kan vi dele dine personoplysninger med samarbejdspartnere, såsom vores distributører.

 

Tredjepartsplatforme: Visse tjenester kan indsamle og overføre dine placeringsoplysninger fra og til andre applikationer, funktioner og værktøjer i din enhed for at gøre det muligt for Colfax at tilbyde dig visse placeringsbaserede tjenester, såsom at vise annoncer, der er relevante for din specifikke placering, og udføre analyse for at forbedre tjenesterne.  Du kan deaktivere indsamlingen af dine placeringsoplysninger i din enheds indstillinger. Vær opmærksom på, at vi muligvis ikke kan levere placeringsbaserede tjenester til dig, hvis du vælger at gøre det.

 

Sociale medieplatforme: Vi kan også bruge tjenester leveret af tredjeparter (såsom sociale medieplatforme) til at vise dig målrettede annoncer på tredjepartsplatforme. Vi kan gøre dette ved at levere en hashed version af dine personoplysninger til tredjeparten til overensstemmende formål.  Du bedes gennemgå vores cookie-politik for at få yderligere oplysninger, herunder hvordan du fravælger interessebaseret annoncering.

 

Retsproces, sikkerhed og håndhævelse af vilkår: Vi kan videregive dine personoplysninger til juridiske eller offentlige tilsynsmyndigheder som påkrævet ved gældende lovgivning. Vi kan også videregive dine personoplysninger til tredjeparter som påkrævet ved gældende lovgivning i forbindelse med erstatningskrav, tvister eller retssager, når ellers påkrævet i henhold til gældende lovgivning, eller hvis vi vurderer, at videregivelse af oplysningerne er nødvendig for at beskytte din eller vores sundhed og sikkerhed, eller for at håndhæve vores juridiske rettigheder eller kontraktmæssige forpligtelser, som du har indgået.

 

Virksomhedsoverdragelser: Dine personoplysninger kan blive videregivet som led i en forretningstransaktion, såsom en fusion, opkøb, joint venture eller finansiering eller salg af virksomhedsaktiver, og kan blive overført til en tredjepart som en af virksomhedsaktiverne i en sådan transaktion. De kan også videregives i tilfælde af insolvens, konkurs eller betalingsstandsning. Du vil blive underrettet via e-mail eller en fremtrædende meddelelse på eventuel berørt tjeneste om enhver ændring i ejerskab eller brug af personoplysninger, samt dine valg vedrørende personoplysninger om dig.

 

Informationssikkerhed

 

Colfax er forpligtet til at beskytte sikkerheden af dine personoplysninger. Vi bruger tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er beregnet til at beskytte dine oplysninger mod uautoriseret adgang, tyveri og tab. På grund af arten af internettet og informationsteknologi generelt, kan vi dog ikke garantere sikkerheden af dine oplysninger.

 

Internationale dataoverførsler

 

Colfax kan overføre dine personoplysninger inden for vores koncernselskaber og/eller til de tredjeparter, der er omtalt ovenfor. Dine personoplysninger kan blive overført til, samt opbevaret og behandlet i et andet land end det, hvor de blev indsamlet. Vi kan overføre dine personoplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS“), og når vi gør det, anvender vi passende eller egnede sikkerhedsforanstaltninger, der anerkendes i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

 

 

Med dit samtykke:  Med hensyn til vores tjenester, der drives fra servere i USA, skal du, hvis du befinder dig uden for USA, være opmærksom på, at de personoplysninger, som vi indsamler, behandles og opbevares i USA, en jurisdiktion, hvor databeskyttelseslovgivningen muligvis ikke yder det samme beskyttelsesniveau som lovgivningen i det land, hvor du bor eller er statsborger. Med hensyn til sådanne grænseoverskridende overførsler af personoplysninger, indhenter vi dit samtykke til overførslen af dine personoplysninger uden for EØS efter først at have informeret dig om de mulige risici ved en sådan overførsel.

 

Tilstrækkelighedsbeslutning:  Med hensyn til vores tjenester, der drives fra servere i EØS, kan vi overføre dine personoplysninger fra EØS til lande, som Europa-Kommissionen har godkendt som ydende tilstrækkelig beskyttelse for personoplysninger.

Standardkontraktbestemmelser:  Europa-Kommissionen har vedtaget standard-databeskyttelsesbestemmelser, der tilvejebringer sikkerhedsforanstaltninger for personoplysninger, der overføres uden for EØS. Med hensyn til vores tjenester, der drives fra servere i EØS,  bruger vi generelt standardkontraktbestemmelser ved overførsel af personoplysninger fra et land i EØS til et land uden for EØS, der ikke har en tilstrækkelighedsbeslutning. Du kan anmode om en kopi af vores standardkontraktbestemmelser ved at kontakte os som angivet i afsnittet Kontakt Os nedenfor.

 

Derudover kan vi overføre dine personoplysninger uden for EØS, hvis overførslen er nødvendig for at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav. 

 

Yderligere politikker

 

Visse websteder, mobilapplikationer eller andre digitale ejendomme, der er omfattet af tjenesterne, kan indeholde yderligere oplysninger vedrørende dine personoplysninger, som gælder for din brug af denne tjeneste ud over denne databeskyttelsespolitik.

 

Beskyttelse af børns personoplysninger

 

Vi er forpligtede til at beskytte børns personoplysninger. Vores tjenester henvender sig ikke til, og vi har ikke til hensigt at indsamle eller anmode om, og indsamler og anmoder ikke bevidst om personoplysninger online fra børn under 18 år. Hvis du er under 18 år, skal du ikke give os nogen personoplysninger.

 

Dine rettigheder

 

Vi behandler alle personoplysninger i overensstemmelse med dine rettigheder, i hvert tilfælde i det omfang påkrævet ved og i overensstemmelse med gældende lovgivning (herunder i overensstemmelse med eventuelle gældende tidsfrister og gebyrkrav).

 

Efter anmodning vil vi give dig oplysninger om, hvorvidt vi er i besiddelse af nogen af dine personoplysninger sammen med eventuelle oplysninger, der skal tilvejebringes for dig i henhold til gældende lovgivning.  I visse tilfælde kan du også have ret til at:

 • berigtige alle dine personoplysninger, der er urigtige,
 • begrænse de måder, hvorpå vi bruger dine personoplysninger,
 • gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger,
 • anmode om sletningen af dine personoplysninger, og
 • få en kopi af dine personoplysninger i et lettilgængeligt format.

 

For at indsende en anmodning, bedes du kontakte os som angivet i afsnittet Kontakt Os nedenfor.  Vi svarer på din anmodning inden for en rimelig tidsramme.

 

Du har også ret til at tilbagetrække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, hvor vores behandling udelukkende er baseret på dit samtykke. Du kan gøre dette ved at ophøre med din brug af tjenesterne, herunder ved at lukke alle dine online-konti hos os og kontakte os som angivet i afsnittet Kontakt Os nedenfor for at anmode om, at dine personoplysninger slettes.  Hvis du tilbagetrækker dit samtykke til brugen eller delingen af dine personoplysninger til de formål, der er angivet i denne databeskyttelsespolitik, har du muligvis ikke adgang til alle (eller nogen) af tjenesterne, og vi kan muligvis ikke levere alle (eller nogen) af tjenesterne til dig. Bemærk venligst, at vi i visse tilfælde kan fortsætte med at behandle dine personoplysninger efter at du har tilbagetrukket samtykke eller anmodet om, at vi sletter dine personoplysninger, hvis vi har et retsgrundlag for at gøre det.  Vi kan f.eks. beholde visse oplysninger, hvis vi skal gøre det for at overholde en uafhængig juridisk forpligtelse, eller hvis det er nødvendigt at gøre det for at forfølge vores legitime interesse i at holde tjenesterne sikre.

 

Hvis du tilgår tjenesterne fra den Europæiske Union, har du også ret til at indgive en klage til din nationale eller lokale databeskyttelsesmyndighed.

 

I henhold til Californisk lovgivning, har beboere i Californien ret til skriftligt at anmode virksomheder, som de har et etableret forretningsforhold med, om (a) en liste over de kategorier af personoplysninger, som en virksomhed har videregivet til tredjeparter (herunder associerede selskaber, der er separate juridiske enheder) i det umiddelbart foregående kalenderår til tredjepartens direkte markedsføringsformål, og (b) navne og adresser for alle sådanne tredjeparter. For at anmode om ovenstående oplysninger, bedes du kontakte os som angivet i afsnittet Kontakt Os nedenfor.

 

Links til tredjepartswebsteder og sociale medier

 

Tjenesterne kan omfatte links til websteder og digitale tjenester, der drives af tredjeparter.  Denne databeskyttelsespolitik gælder ikke for, og vi er ikke ansvarlige for indholdet, databeskyttelsespolitikkerne eller datapraksisserne tilhørende tredjeparter, der indsamler dine oplysninger. Vi opfordrer dig til at gennemgå databeskyttelsespolitikkerne for de pågældende tredjeparter for at få oplysninger om deres informationspraksisser.

 

Tjenesterne kan indeholde sociale mediers “deleknapper” og widgets hostet af andre virksomheder. Disse funktioner kan indsamle din IP-adresse, hvilken side du besøger på vores tjeneste, og kan indstille en cookie for at gøre det muligt for funktionen at fungere korrekt.  Indlæsningen, funktionaliteten og din brug af plugins er underlagt databeskyttelsespolitikken og vilkårene tilhørende den tredjepart, der leverede plugin’et.

 

Brugergenereret indhold

 

Nogle af vores tjenester kan give brugere mulighed for at indsende deres eget indhold til konkurrencer, blogs, videoer og andre funktioner. Husk venligst, at eventuelle oplysninger, som du indsender eller slår op som brugergenereret indhold på tjenesterne, bliver offentlige oplysninger. Du bør være forsigtig, når du beslutter at videregive dine personlige, økonomiske eller andre oplysninger i sådanne indsendelser eller indlæg. Vi kan ikke forhindre andre i at bruge sådanne oplysninger på en måde, der kan overtræde denne databeskyttelsespolitik, lovgivningen eller krænke dit privatliv og din sikkerhed. Vi er ikke ansvarlige for resultaterne af sådanne indlæg.

 

Administration af kommunikationspræferencer

 

Hvis du har tilvalgt vores markedsføringsmeddelelser (eller hvis tilladt ved lov, hvis du har givet os dine kontaktoplysninger), kan vi sende dig e-mailmeddelelser, adresserede reklameforsendelser, push-notifikationer eller andre meddelelser vedrørende produkter eller tjenester, afhængigt af den valgte kommunikationsmetode.  Du kan bede os om ikke at gøre det, når du besøger vores websteder eller mobilapplikationer, eller ændre dine præferencer ved at opdatere eventuelle konti, som du har hos os. Du kan til enhver tid vælge at stoppe modtagelsen af kommercielle meddelelser fra os ved at indsende en fravalgsanmodning til kontaktoplysningerne nedenfor, eller ved at følge afmeldingsinstruktionerne i formularen i meddelelsen, som du modtog, som beskrevet nedenfor. 

 

Trykte materialer: For at fravælge modtagelse af trykte markedsføringsmaterialer på din postadresse, såsom annoncer, løbesedler eller postkort, bedes du skrive til os på nedenstående adresse. Sørg for, at medtage dit navn og din postadresse, nøjagtigt som de vises på de trykte markedsføringsmaterialer, som du har modtaget.

 

E-mails: For at fravælge modtagelse af markedsføringsmeddelelser via e-mail, bedes du sende en afmeldingsanmodning til nedenstående e-mailadresse eller klikke på afmeldingslinket nederst i den e-mail, der blev sendt til dig, og følge anvisningerne på den resulterende webside. Bemærk venligst, at du muligvis fortsætter med at modtage visse transaktions- eller konto-relaterede elektroniske meddelelser fra os.

 

SMS-beskeder: Hvis du har givet dit samtykke til modtagelse af SMS-beskeder, kan du fravælge modtagelse af dem ved at bruge den metode, der er angivet i SMS-beskeden eller ved at kontakte os som angivet i afsnittet Kontakt Osnedenfor.

 

Push-notifikationer: For at fravælge modtagelse af push-notifikationer, bedes du indstille dine præferencer i din enheds indstillingsmenu.

 

Kontakt Os

 

Hvis du har eventuelle spørgsmål, kommentarer, anmodninger eller betænkeligheder vedrørende denne databeskyttelsespolitik eller andre databeskyttelsesrelaterede anliggender, kan du kontakte os på følgende måder:

 

Via e-mail: GDPR@colfaxcorp.com

 

Med post: 

Colfax
ATT: Privacy Compliance Team
420 National Business Parkway, Suite 500
Annapolis Junction, MD 20701

French

 

Dernière mise à jour :  mai 2018

Introduction

Collecte, utilisation et conservation des Données à caractère personnel

Partage et communication des Données à caractère personnel

Sécurité de l’information

Transferts de données à l’international

Informations par pays

Autres politiques

Vie privée des enfants

Vos droits

Liens vers des sites tiers et réseaux sociaux

Contenu généré par les utilisateurs

Gestion des préférences de communication

Nous contacter

 

Nous respectons votre vie privée et nous engageons à la protéger en observant la présente politique. La présente Politique de protection de la vie privée décrit comment, chez Colfax Corporation et les sociétés du groupe Colfax, y compris nos filiales (collectivement, « nous » ou « Colfax »), nous utilisons et communiquons les données à caractère personnel que nous recueillons via les sites web, applications mobiles, plateformes comme WeldCloudTM, et d’autres supports numériques appartenant à Colfax ou exploités par Colfax et qui renvoient à la présente Politique de protection de la vie privée (collectivement, les « Services »).

 

La filiale Colfax qui est propriétaire du Service que vous visitez et qui l’exploite sera le responsable du traitement de vos Données à caractère personnel, y compris de leur collecte et de leur utilisation.

 

La présente Politique de protection de la vie privée peut être modifiée à tout moment. En cas de modification importante de l’utilisation de vos Données à caractère personnel, nous publierons un avis de modification de manière bien visible sur les Sites, et nous modifierons la date de prise d’effet indiquée ci-dessus. Si vous avez des questions concernant la présente Politique de protection de la vie privée ou nos pratiques en matière de gestion des données, contactez-nous en utilisant les options présentées ci-dessous.  

 

Veuillez lire attentivement la présente Politique de protection de la vie privée. En utilisant nos Services, vous acceptez nos pratiques en matière de gestion des données et les autres conditions énoncées dans la présente Politique de protection de la vie privée.

 

Collecte, utilisation et conservation des Données à caractère personnel

 

On entend par « Données à caractère personnel » les données qui peuvent servir à vous identifier en tant que personne physique.  Nous recueillons différentes catégories de Données à caractère personnel par le biais de nos Services, y compris des informations que vous nous fournissez, des informations collectées automatiquement sur votre appareil et des informations qui nous sont fournies par des tiers.  Nous utilisons et partageons ces données à caractère personnel aux fins décrites ci-dessous, y compris sous Autres utilisations des données à caractère personnel.

 

Nous nous appuyons sur des bases distinctes et qui se recoupent pour traiter vos Données à caractère personnel de manière licite. Par exemple, nous pouvons avoir besoin de traiter vos Données à caractère personnel d’une certaine manière pour traiter une transaction que vous avez demandée ou conformément à un contrat conclu avec vous, ou dans certains cas, nous pouvons traiter vos Données à caractère personnel si cela est nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes, à moins que vos droits et intérêts ne prévalent.

 

 1. Informations que vous fournissez

 

Nous recueillons des Données à caractère personnel que vous fournissez, par exemple lorsque vous remplissez des formulaires sur nos Services. Par exemple, nous pouvons recueillir :

 

Catégorie de Données à caractère personnel

Finalités du traitement

(Cf. Autres utilisations des Données à caractère personnel)

Bases juridiques du traitement

Coordonnées

y compris, vos nom, adresse personnelle, adresse e-mail et numéro de téléphone

Administrer votre compte et les Services, vous authentifier en tant qu’utilisateur et communiquer avec vous

Traiter les transactions que vous avez demandées et remplir nos obligations contractuelles

 

Intérêts légitimes

 

Votre consentement, si nécessaire

Données démographiques

y compris votre âge, des informations sur votre foyer, vos préférences de produits et autres centres d’intérêt

Comprendre et analyser notre clientèle, appuyer nos activités, y compris la gestion des stocks et des produits, présenter des offres et des publicités adaptées et améliorer nos produits et services y compris les Services

Intérêts légitimes

 

Votre consentement, si nécessaire

Informations sur les achats en ligne

y compris les informations de carte bancaire, les produits achetés et d’autres données de transactions

Traiter les achats que vous faites sur Internet, livrer les produits et services achetés, améliorer notre plateforme de vente en ligne, personnaliser votre expérience client et appuyer nos actions marketing, par exemple en analysant des informations sur les produits consultés, les pages de produits que vous parcourez sans faire d’achat et vos autres interactions sur nos Services de vente en ligne.

Traiter les transactions que vous avez demandées et remplir nos obligations contractuelles

 

Intérêts légitimes

 

Votre consentement, si nécessaire

Informations sur les candidatures

y compris vos coordonnées, votre parcours professionnel et vos qualifications, d’autres informations figurant dans votre CV ou dossier de candidature, ainsi que les informations recueillies pour le contrôle des références si nécessaire

Traiter et évaluer les candidatures que vous soumettez via les Services et communiquer avec vous au sujet de vos candidatures et demandes

Intérêts légitimes

 

Votre consentement, si nécessaire

 

 

 1. Informations collectées automatiquement

 

Comme la plupart des plateformes numériques, nous collectons certaines informations automatiquement lorsque vous utilisez nos Services. Ces informations peuvent inclure le navigateur, l’appareil, les cookies et d’autres données similaires que nous recueillons comme suit :

 

Catégorie de Données à caractère personnel

Finalités du traitement

(Cf. Autres utilisations des Données à caractère personnel)

Bases juridiques du traitement

Fichiers journaux

y compris adresses IP, type de navigateur, fournisseur d’accès à Internet, pages de renvoi/sortie, système d’exploitation, date/heure et/ou données de flux de clics

Assurer la sécurité de nos Services, détecter les fraudes et protéger nos droits

Intérêts légitimes

Cookies, analyse et technologies associées

Pour plus d’informations, y compris pour savoir comment configurer vos paramètres de protection de la vie privée et vos préférences pour les publicités, lisez notre Politique sur les cookies.

 

 

Gérer nos Services et e-mails, recueillir des informations sur vous et vos activités en ligne et les suivre au fil du temps, sur différents sites web et services en ligne

Intérêts légitimes

 

Votre consentement, si nécessaire

Données de localisation

y compris latitude, longitude, date et heure (la précision de ces données est très variable, et dépend de facteurs contrôlés par le fournisseur de votre appareil ou service mobile)

Vous offrir certains services géodépendants, par exemple diffuser des publicités en lien avec votre localisation, et réaliser des analyses pour améliorer les Services.  Vous pouvez désactiver la collecte de vos données de localisation dans les paramètres de votre appareil. Notez toutefois que si vous choisissez de le faire, nous pouvons être dans l’incapacité de vous fournir des services géodépendants.

Intérêts légitimes

 

Votre consentement, si nécessaire

 

 

 1. Informations qui nous sont fournies par des tiers

 

Nous pouvons obtenir certaines informations vous concernant auprès de tiers, informations que nous pouvons utiliser aux fins de nos intérêts légitimes, pour remplir nos obligations légales, exécuter un contrat ou, dans certains cas, conformément à votre consentement.

 

Partenaires commerciaux et prestataires de services :  Nous faisons appel à des partenaires commerciaux et à des prestataires de services, comme des prestataires de services de paiement et d’analyse, pour garantir certains services pour notre compte.  Certains de ces partenaires ont accès à des Données à caractère personnel vous concernant que nous n’avons pas (par exemple, si vous créez un compte directement auprès de ces prestataires) et qu’ils peuvent nous communiquer en tout ou en partie. Nous utilisons ces informations pour administrer les Services et mener des campagnes commerciales et publicitaires et pour traiter les transactions que vous demandez.

 

Informations supplémentaires :  Nous pouvons recevoir des Données à caractère personnel supplémentaires de la part de tiers, comme des centrales privées de risques et des bases de données publiques, que nous pouvons ajouter à nos informations existantes, par exemple pour la vérification des adresses e-mail. Nous pouvons utiliser ces informations supplémentaires pour traiter les transactions que vous demandez et prévenir les fraudes, vous présenter des offres et des publicités susceptibles de vous intéresser et améliorer nos activités, Services et campagnes publicitaires et commerciales.

 

 1. Autres utilisations des Données à caractère personnel

 

En plus des utilisations décrites ci-dessus, nous pouvons utiliser vos Données à caractère personnel aux fins suivantes, ces utilisations pouvant, suivant le cas, être fondées sur votre consentement, être nécessaires pour honorer nos engagements contractuels envers vous ou aux fins de nos intérêts légitimes dans les activités suivantes : 

 

 • Exercer nos activités, administrer les Services et gérer vos comptes ; 
 • Vous contacter pour répondre à vos demandes ou questions ;
 • Traiter et exécuter vos transactions, y compris, suivant le cas, confirmer vos commandes, vous inscrire à nos programmes de fidélité ou autres, traiter vos paiements pour des achats en ligne et vous livrer des produits ou vous fournir des services ;
 • Vous envoyer des lettres d’information, articles, alertes ou annonces sur des produits ou services, récompenses, invitations et d’autres informations susceptibles de vous intéresser ;
 • Vous envoyer des bons de réduction, des informations promotionnelles, des offres et d’autres informations adaptées à vos centres d’intérêt et habitudes d’achat ;
 • Réaliser des études de marché, sondages et autres enquêtes pour mieux comprendre les tendances et besoins des clients ;
 • Administrer nos programmes de fidélité et de récompenses, y compris vous permettre de créer et de gérer des profils client, analyser vos interactions avec nous, vous présenter des offres personnalisées et améliorer nos produits, services, programmes et autres offres ;
 • Vous alerter en cas d’avis de sécurité ou de rappel de produits, ou de rectification d’une offre, promotion ou publicité ;
 • Administrer les tirages au sort et promotions ou vous contacter si vous avez gagné un prix à un concours ;
 • Prévenir, enquêter sur ou signaler les fraudes, les activités illicites ou criminelles, un accès ou une utilisation non autorisés à/de Données à caractère personnel, nos sites web ou systèmes de données, ou pour satisfaire à des obligations légales ;
 • Veiller au respect de nos conditions générales et autres contrats ; et,
 • Vous envoyer des textos ou des notifications push lorsque vous vous inscrivez à l’un de nos programmes de messagerie. Ces messages peuvent être envoyés automatiquement.  Vous pouvez vous désinscrire d’un programme de messagerie en suivant les instructions figurant dans « Vos choix en matière de protection de la vie privée » ci-dessous.

 

 1. Intérêts légitimes

 

Nous nous fondons sur différents intérêts légitimes lorsque nous utilisons et partageons vos Données à caractère personnel. Ces intérêts comprennent notamment :

 • amélioration et personnalisation des Services ;
 • compréhension de l’utilisation des Services ;
 • identification des types et formes d’utilisation des Services ;
 • identification d’opportunités de développement de nos activités ;
 • garantir la sécurité des Services ; et
 • renforcement de la protection contre la fraude, les courriers indésirables, le harcèlement, la contrefaçon, la criminalité et les risques liés à la sécurité.

 

 1. Conservation des données

 

Nous conserverons vos Données à caractère personnel aussi longtemps que nécessaire aux fins énoncées dans la présente Politique de protection de la vie privée, sauf si la loi impose une durée de conservation plus longue ou si les données sont nécessaires pour résoudre un litige ou protéger nos droits légaux, conformément aux principes définis à l’article 5(1) du RGPD.

 

Lorsque nous traitons des Données à caractère personnel sur la base de nos intérêts légitimes, nous conservons généralement ces informations pendant une durée raisonnable en fonction de l’intérêt concerné, en tenant compte des intérêts fondamentaux ainsi que des droits et libertés des personnes concernées. 

 

Lorsque nous traitons des Données à caractère personnel sur la base de votre consentement, nous conservons généralement ces informations pendant la durée nécessaire à l’exécution de l’accord implicite avec vous, sous réserve de votre droit, dans certains cas, d’obtenir l’effacement de certaines de vos Données à caractère personnel (Cf. Vos droits ci-dessous). 

Lorsque nous traitons des Données à caractère personnel sur une base contractuelle, nous conservons généralement ces informations pendant la durée du contrat, plus un délai supplémentaire limité à la durée nécessaire pour remplir nos obligations légales ou qui représente le délai de prescription des revendications légales qui pourraient découler de la relation contractuelle. 

De plus, nous pouvons nous retrouver menacés de revendications légales, auquel cas nous nous verrions contraints de placer une « conservation à des fins juridiques » pour conserver les informations au-delà de la durée de conservation habituelle.  Dans cette hypothèse, nous conserverons les informations jusqu’à ce que la conservation à des fins juridiques soit levée, ce qui signifie en principe que la revendication ou la menace de revendication a été résolue.

 

Partage et communication des Données à caractère personnel

 

Nous partageons vos Données à caractère personnel avec des tiers uniquement de la manière prévue par la présente Politique de protection de la vie privée.  Nous pouvons partager vos Données à caractère personnel avec les sociétés de notre groupe, avec des prestataires de services et des partenaires commerciaux, en lien avec des cessions d’entreprises et pour appliquer la loi, préserver la santé et assurer la sécurité, et faire valoir nos droits légaux.

 

 

Prestataires de services :  Nous communiquons vos Données à caractère personnel à des prestataires de services externes qui traitent des transactions ou assurent des services pour notre compte ou à notre profit, notamment pour le traitement des paiements, à des fins marketing et analytiques, pour le traitement des candidatures et la gestion des ressources humaines, ou pour vérifier des données de clients, comme les adresses e-mail.

 

Sociétés affiliées : Nous pouvons communiquer vos Données à caractère personnel à des sociétés affiliées aux sociétés du groupe à des fins et pour des utilisations conformes à la présente Politique de protection de la vie privée.

 

Partenaires commerciaux : Avec votre consentement, nous pouvons communiquer vos Données à caractère personnel à des partenaires commerciaux, comme des distributeurs.

 

Plateformes tierces : Certains Services peuvent recueillir et transférer vos données de localisation, sur et vers d’autres applications, fonctions et outils de votre appareil, pour permettre à Colfax de vous offrir certains services géodépendants, par exemple pour diffuser des publicités en lien avec votre localisation, et réaliser des analyses pour améliorer les Services.  Vous pouvez désactiver la collecte de vos données de localisation dans les paramètres de votre appareil. Notez toutefois que si vous choisissez de le faire, nous pouvons être dans l’incapacité de vous fournir des services géodépendants.

 

Réseaux sociaux : Nous pouvons utiliser des services fournis par des tiers (comme des réseaux sociaux) pour vous présenter des publicités ciblées sur des plateformes tierces. Pour ce faire, nous pouvons fournir une version « hachée » de vos Données à caractère personnel au tiers à des fins de mise en correspondance.  Pour plus d’informations, et notamment pour savoir comment refuser les publicités basées sur les centres d’intérêt, lisez notre Politique sur les cookies.

 

Processus judiciaire, sécurité et exécution des contrats : Nous pouvons communiquer vos Données à caractère personnel aux autorités réglementaires statutaires ou publiques, si le droit applicable nous l’impose. Nous pouvons aussi communiquer vos Données à caractère personnel à des tiers, si le droit applicable nous l’impose, en lien avec des réclamations, des contentieux ou des procès, ou si nous déterminons que la communication est nécessaire pour protéger votre santé et votre sécurité ou la nôtre, ou pour faire valoir nos droits ou les engagements contractuels que vous avez pris.

 

Transferts d’entreprise : Vos Données à caractère personnel peuvent être communiquées dans le cadre d’une cession, fusion ou acquisition d’entreprise, y compris la création d’une coentreprise, le financement ou la vente d’actifs de la société, et peuvent être transférées à un tiers avec les autres actifs faisant l’objet de la transaction. Elles peuvent aussi être communiquées en cas d’insolvabilité, de faillite ou de liquidation judiciaire. Vous serez informé par e-mail, ou par un avis publié de manière bien visible sur tout Service concerné, de tout changement dans la propriété ou l’utilisation des Données à caractère personnel, ainsi que de vos choix concernant vos Données à caractère personnel.

 

Sécurité de l’information

 

Colfax s’engage à protéger la sécurité de vos Données à caractère personnel. Nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données contre tout vol, perte ou accès non autorisé. Cependant, du fait de la nature d’Internet et des technologies de l’information en général, nous ne pouvons garantir la sécurité de vos données.

 

Transferts de données à l’international

 

Colfax peut transférer vos Données à caractère personnel aux sociétés du groupe et/ou aux tiers susmentionnés. Vos Données à caractère personnel peuvent être transférées, conservées et traitées dans un pays autre que celui dans lequel elles ont été recueillies. Nous pouvons transférer vos Données à caractère personnel en dehors de l’Espace économique européen (« EEE ») et, si cela est le cas, nous nous appuyons sur des garanties appropriées reconnues par les lois en matière de protection des données.

 

 

Avec votre consentement :  Concernant nos Services exploités à partir de serveurs basés aux États-Unis, si vous ne résidez pas aux États-Unis, sachez que les données à caractère personnel que nous recueillons sont traitées et conservées aux États-Unis, un pays dont les lois en matière de protection des données et de la vie privée n’offrent peut-être pas le même niveau de protection que les lois de votre pays de résidence ou d’origine. En ce qui concerne les transferts transfrontaliers de données à caractère personnel, nous obtiendrons votre consentement au transfert de vos données à caractère personnel en dehors de l’EEE après vous avoir informé des risques potentiels d’un tel transfert

 

Décision d’adéquation :  Concernant nos Services exploités à partir de serveurs basés dans l’EEE, nous pouvons transférer vos Données à caractère personnel depuis l’EEE vers des pays dont la Commission européenne a constaté par voie de décision qu’ils assurent un niveau de protection adéquat pour les données à caractère personnel.

Clauses contractuelles types :  La Commission européenne a adopté des clauses contractuelles types en matière de protection des données pour protéger les données à caractère personnel transférées en dehors de l’EEE. Concernant nos Services exploités à partir de serveurs basés dans l’EEE, nous utilisons généralement les clauses contractuelles types en cas de transfert de Données à caractère personnel entre un pays de l’EEE et un pays en dehors de l’EEE qui n’a pas fait l’objet d’une décision d’adéquation. Vous pouvez demander une copie de nos clauses contractuelles types en nous contactant comme précisé sous Nous contacter ci-dessous.

 

En outre, nous pouvons transférer vos Données à caractère personnel en dehors de l’EEE si le transfert est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice. 

 

Autres politiques

 

Certains sites web, applications mobiles ou autres supports numériques inclus dans les Services peuvent contenir d’autres politiques en lien avec votre vie privée, qui s’appliquent à votre utilisation de ce Service en plus de la présente Politique de protection de la vie privée.

 

Vie privée des enfants

 

Nous nous engageons à protéger la vie privée des enfants. Nos Services ne s’adressent pas aux mineurs, et nous ne recueillons ni ne sollicitons sciemment de Données à caractère personnel auprès de mineurs sur Internet. Si vous avez moins de 18 ans, ne nous fournissez pas de Données à caractère personnel.

 

Vos droits

 

Nous traitons toutes les données à caractère personnel en respectant vos droits et dans le cadre fixé par le droit applicable (notamment conformément aux durées maximales et aux règles pour le paiement de frais).

 

Sur demande, nous vous informerons de notre détention éventuelle de toutes Données à caractère personnel vous concernant, et nous vous fournirons toutes les informations requises par le droit applicable.  Dans certains cas, vous avez également le droit de :

 • demander la rectification de vos Données à caractère personnel qui sont inexactes ;
 • obtenir la limitation de notre utilisation de vos Données à caractère personnel ;
 • vous opposer au traitement de vos Données à caractère personnel ;
 • demander la suppression de vos Données à caractère personnel ; et
 • obtenir une copie de vos Données à caractère personnel sous une forme aisément accessible.

 

Pour soumettre une demande, veuillez nous contacter comme précisé sous Nous contacter ci-dessous.  Nous répondrons à votre demande dans les plus brefs délais.

 

Vous avez également le droit de retirer votre consentement au traitement de vos Données à caractère personnel si ce traitement est fondé exclusivement sur votre consentement. Pour ce faire, vous pouvez arrêter d’utiliser les Services, et notamment clôturer tous vos comptes en ligne chez nous et nous contacter comme précisé sous Nous contacter ci-dessous pour demander la suppression de vos Données à caractère personnel.  Si vous retirez votre consentement à l’utilisation ou au partage de vos Données à caractère personnel aux fins énoncées dans la présente Politique de protection de la vie privée, vous pourrez ne plus avoir accès à tous les Services (ou à aucun Service), et nous pourrons être dans l’incapacité de vous fournir tous les Services (ou un quelconque Service). Notez que, dans certains cas, nous pourrons continuer de traiter vos Données à caractère personnel après que vous aurez retiré votre consentement ou demandé la suppression de vos Données à caractère personnel, si nous avons une base juridique pour le faire.  Par exemple, nous pourrons conserver certaines informations si nous en avons besoin pour remplir une obligation légale indépendante, ou aux fins de notre intérêt légitime à assurer la sécurité des Services.

 

Si vous accédez aux Services au sein de l’Union européenne, vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de votre autorité nationale ou locale chargée de la protection des données.

 

La législation californienne confère aux résidents de Californie le droit de demander par écrit aux entreprises avec lesquelles ils ont une relation d’affaires établie, (a) une liste des catégories de Données à caractère personnel que l’entreprise a communiquées à des tiers (y compris à des sociétés affiliées qui sont des entités juridiques distinctes) au cours de l’année civile précédente pour les besoins des activités de prospection de ces tiers et (b) les noms et adresses de ces tiers. Pour demander ces informations, veuillez nous contacter comme précisé sous Nous contacter ci-dessous.

 

Liens vers des sites tiers et réseaux sociaux

 

Les Services peuvent comporter des liens vers des sites web et services numériques exploités par des tiers.  La présente Politique de protection de la vie privée ne s’applique pas au contenu et pratiques en matière de gestion des données des tiers qui recueillent vos informations, et nous déclinons toute responsabilité à cet égard. Nous vous invitons à lire les politiques de protection de la vie privée de ces tiers pour connaître leurs pratiques en matière de gestion des données.

 

Les Services peuvent comporter des boutons de « partage » sur les réseaux sociaux et des widgets hébergés par d’autres sociétés. Ces fonctionnalités peuvent recueillir votre adresse IP, la page que vous visitez sur notre Service et peuvent placer un cookie nécessaire à leur bon fonctionnement.  Le chargement, le fonctionnement et votre utilisation des plugins sont régis par la politique de protection de la vie privée et les conditions générales du fournisseur tiers du plugin.

 

Contenu généré par les utilisateurs

 

Certains de nos Services offrent aux utilisateurs la possibilité de soumettre leur propre contenu pour des concours, blogs, vidéos et autres fonctions. N’oubliez pas que toutes les informations que vous soumettez ou publiez sur les Services en tant que contenu généré par les utilisateurs deviennent publiques. Vous devez être prudent lorsque vous décidez de divulguer vos données personnelles, financières ou d’autres informations dans ces soumissions ou publications. Nous ne pouvons pas empêcher d’autres personnes d’utiliser ces informations en violation de la présente Politique de protection de la vie privée, de la loi ou de votre vie privée ou sécurité personnelle. Nous ne saurions être tenus responsables des conséquences de ces publications.

 

Gestion des préférences de communication

 

Si vous avez accepté de recevoir nos communications commerciales (ou, sous réserve des dispositions légales, si vous nous avez fourni vos coordonnées), nous pouvons vous envoyer des e-mails, des offres publicitaires, des notifications push ou d’autres communications concernant des produits ou services, en fonction du moyen de communication sélectionné.  Vous pouvez nous demander de ne plus vous envoyer ces communications lorsque vous accédez à nos sites web ou applications mobiles, ou modifier vos préférences en actualisant vos comptes chez nous. Vous pouvez décider à tout moment d’arrêter de recevoir des messages commerciaux de notre part en soumettant une demande de retrait à l’adresse indiquée ci-dessous, ou en suivant les instructions de désinscription fournies dans le message que vous avez reçu, comme expliqué ci-dessous. 

 

Documents imprimés Pour vous opposer à l’envoi de documents imprimés publicitaires à votre adresse postale, comme des publicités, prospectus ou cartes postales, écrivez-nous à l’adresse ci-dessous. N’oubliez pas d’indiquer votre nom et votre adresse postale tels qu’ils apparaissent sur les documents imprimés publicitaires que vous avez reçus.

 

E-mails : Pour vous opposer à l’envoi de communications commerciales par e-mail, envoyez-nous une demande de désinscription à l’adresse e-mail ci-dessous, ou cliquez sur le lien de désinscription figurant au bas de l’e-mail qui vous a été envoyé puis suivez les instructions sur la page de renvoi. Notez que vous pourrez néanmoins continuer de recevoir certains messages électroniques de notre part, concernant vos transactions ou votre compte.

 

Textos : Si vous avez consenti à l’envoi de textos, vous pouvez retirer votre consentement en suivant les instructions fournies dans le texto ou en nous contactant comme précisé sous Nous contacter ci-dessous.

 

Notifications push : Pour vous opposer à l’envoi de notifications push, définissez vos préférences dans le menu des paramètres de votre appareil.

 

Nous contacter

 

Si vous avez des questions, des commentaires, des demandes ou des inquiétudes concernant la présente Politique de protection de la vie privée ou d’autres questions en lien avec la protection de la vie privée, vous pouvez nous contacter par les moyens suivants :

 

Par e-mail : GDPR@colfaxcorp.com

 

Par courrier : 

Colfax
ATTN: Privacy Compliance Team
420 National Business Parkway, Suite 500
Annapolis Junction, MD 20701

German

 

Letzte Aktualisierung:  Mai 2018

Einführung

Wie wir persönlich Daten sammeln, nutzen, und speichern

Wie wir persönliche Daten teilen und offenlegen

Informationssicherheit

Internationale Datenübermittlung

Länderspezifische Daten

Weitere Grundsätze

Datenschutz bei Kindern

Ihre Rechte

Links zu Webseiten Dritter und sozialen Medien

Nutzergenerierte Inhalte

Verwaltung von Kommunikationspräferenzen

Kontaktieren Sie uns

 

Wir respektieren Ihre Privatsphäre und verpflichten uns, sie zu schützen, indem wir diese Richtlinien einhalten  Die Datenschutzrichtlinie beschreibt, wie wir bei Colfax Corporation und in unserer Unternehmensfamilie, einschließlich unserer verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften (zusammen „wir“ bzw. „Colfax“), persönliche Daten, die wie über Webseiten, mobile Apps, Plattformen, wie WeldCloudTM sammeln, sowie anderes digitales Eigentum, das sich im Eigentum von Colfax befindet und von dieser betrieben wird und mit dieser Datenschutzrichtlinie (zusammen die „Services“) verlinkt ist, erfassen, nutzen und teilen.

 

Das verbundene Unternehmen bzw. die Tochtergesellschaft von Colfax, das der von Ihnen besuchte Eigentümer des Services ist und diesen betreibt, ist der Datenverantwortliche, der für das Erfassen und die Nutzung Ihrer persönlichen Daten die Verantwortung trägt.

 

Diese Datenschutzrichtlinie wird gelegentlich überprüft und falls wir wesentliche Änderungen bezüglich der Art und Weise vornehmen, wie wir Ihre persönlichen Daten nutzen, werden wir Sie darüber durch einen deutlich sichtbaren Hinweis über die Änderungen unterrichten und das Datum des Inkrafttretens oben aktualisieren. Falls Sie Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie oder unseren Datenschutzpraktiken haben, kontaktieren Sie uns bitte, indem Sie die nachfolgend genannten Möglichkeiten nutzen.   

 

Bitte lesen Sie diese Datenschutzrichtlinie sorgfältig durch. Durch die Nutzung unserer Services stimmen Sie den Datenschutzpraktiken und den anderen in diese Datenschutzrichtlinie dargelegten Bedingungen zu.

 

Wie wir persönlich Daten sammeln, nutzen, und speichern

 

Wenn wir den Begriff „persönliche Daten“ verwenden, meinen wir Daten, die genutzt werden, um Sie als Einzelperson zu identifizieren.  Wir sammeln durch unsere Services mehrere Kategorien von persönlichen Daten, einschließlich der von Ihnen bereitgestellten von Ihrem Gerät automatisch abgerufenen Daten, sowie Daten, die wir über Quellen Dritter erhalten.  Wir nutzen und teilen diese persönlichen Daten für die nachfolgend beschriebenen Zwecke, einschließlich der unter zusätzliche Nutzungsweisen persönlicher Daten beschriebenen Zwecke.

 

Wir nutzen unsere separaten und sich überschneidendenden Datenbanken, um Ihre persönlichen Daten zu verarbeiten. Beispiel: Es könnte für uns erforderlich sein, Ihre persönlichen Daten in einer bestimmten Art und Weise zu verarbeiten bzw. eine von Ihnen angeforderte oder anderweitige Transaktion im Einklang mit dem zwischen uns bestehendem Vertrag zu verarbeiten, bzw. könnten wir Ihre persönlichen Daten – sofern dies notwendig ist – verarbeiten, um unsere legitimen Interessen zu fördern, falls diese legitimen Interessen nicht durch Ihre Rechte und Interessen aufgehoben werden.

 

 1. Von Ihnen bereitgestellte Daten

 

Wir sammeln die von Ihnen bereitgestellten persönlichen Daten zum Beispiel, wenn Sie die Daten in die Formularfelder unserer Services eingeben. Zum Beispiel könnten wir sammeln:

 

Kategorien persönlicher Daten

Zweck der Verarbeitung

(siehe auch „Zusätzliche Nutzungsweisen persönlicher Daten“ unten)

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung

Kontaktdaten

einschließlich Ihres Namens, Ihrer Wohnanschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer

Um Ihr Konto und die Services zu verwalten, Sie als Nutzer zu authentifizieren und mit Ihnen zu kommunizieren

Um von Ihnen angeforderte Transaktionen und unsere vertraglichen Pflichten zu erfüllen

 

Legitime Interessen

 

Ihre Zustimmung, soweit zutreffend

Demografische Daten

einschließlich Ihres Alters, Daten über Ihren Haushalt, Produktpräferenzen und andere Interessen

Um unseren Kundenkreis besser zu verstehen und zu analysieren, unterstützen Sie bitte unser Geschäft, einschließlich unseres Verzeichnisses und unseres Produktmanagements, um relevante Angebote und Werbung zu bieten, um unsere Produkte und Services (einschließlich der Services) zu verbessern

Legitime Interessen

 

Ihre Zustimmung, soweit zutreffend

Daten des Online-Einkaufs

einschließlich Daten zu Zahlungskarten, Einkaufdetails und andere Daten der Transaktion

Um Einkäufe, die Sie online tätigen, zu verarbeiten, gekaufte Produkte und Services zu liefern, unsere E-Commerce-Plattform zu verbessern, Ihr Kundenerlebnis zu personalisieren und unsere Marketingbemühungen zu verbessern, zum Beispiel durch das Analysieren von Daten, welche Produkte angezeigt werden, wenn Sie Posten durchstöbern, aber keinen Einkauf tätigen, und andere Interaktionen, Sie die mit unsern E-Commerce-Services unterhalten

Um von Ihnen angeforderte Transaktionen und unsere vertraglichen Pflichten zu erfüllen

 

Legitime Interessen 

 

Ihre Zustimmung, soweit zutreffend

Daten zur Stellenbewerbung

einschließlich Ihrer Kontaktdaten, Beschäftigungs- und Ausbildungshistorie und anderer Daten, die Sie in Ihrem Lebenslauf oder Ihren Bewerbungsunterlagen bereitstellen, sowie Daten, die für Hintergrundprüfungen, sofern vorgeschrieben, gesammelt werden

Um Bewerbungen zu verarbeiten und zu überprüfen, sie Sie über die Services übermitteln, und um mit Ihnen bezüglich Ihrer Bewerbungsunterlagen und Anfragen zu kommunizieren

Legitime Interessen

 

Ihre Zustimmung, soweit zutreffend

 

 

 1. Automatisch gesammelte Daten

 

Wie bei den meisten digitalen Plattformen, sammeln wir bestimmte Daten automatisch, wenn Sie unsere Services nutzen. Diese Daten können Browser, Geräte, Cookies und ähnliche Daten einschließen, die wir wie folgt sammeln:

 

Kategorien persönlicher Daten

Zweck der Verarbeitung

(siehe auch „Zusätzliche Nutzungsweisen persönlicher Daten“ unten)

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung

Protokolldateien

einschließlich IP-Adressen, Browsertyp, Internet-Dienstanbieter, Verweisseiten/Ausgangsseiten

Um die Sicherheit unserer Services zu gewährleisten, zur Betrugserkennung und zum Schutz unsere Rechte

Legitime Interessen

Cookies, Analysen und entsprechende Technologien

Weitere Daten, einschließlich der Information, wie Sie ihre privaten Einstellungen und Ihre Werbeoptionen kontrollieren können, finden Sie in unseren Cookie-Richtlinien.

 

 

Um unsere Services und E-Mail-Nachrichten zu verwalten und Daten über Sie und Ihre Online-Aktivitäten im Laufe der Zeit und über die verschiedenen Webseiten und Online-Kanäle zu sammeln und nachzuverfolgen

Legitime Interessen

 

Ihre Zustimmung, soweit zutreffend

Standort-Daten

einschließlich Breiten- und Längengrad, Datum und Uhrzeit (die Genauigkeit dieser Daten variiert erheblich und wird durch Faktoren bestimmt, die Ihr Gerät oder Ihr mobiler Dienstanbieter kontrolliert)

Um Ihnen bestimmte standortbasierte Services, wie die Lieferung von Werbung, die für Ihren besonderen Standort relevant sein könnte und um Analysen zur Verbesserung unseres Services durchzuführen.  Sie können das Erfassen Ihrer Standortdaten in den Einstellungen Ihres Geräts inaktivieren. Bitte beachten Sie, dass wir eventuell nicht in der Lage sind, Ihnen standortortbasierte Services bereitzustellen, falls Sie dies wünschen.

Legitime Interessen

 

Ihre Zustimmung, soweit zutreffend

 

 

 1. Daten, die wir von Dritten erhalten

 

Wir könnten persönliche Daten von Quellen Dritter erhalten, die dazu dienen könnten, unsere legitimen Interessen und gesetzlichen Pflichten zu erfüllen, einen Vertrag durchzuführen oder in einigen Fällen im Einklang mit Ihrer Zustimmung.

 

Geschäftspartner und Dienstanbieter:  Wir nutzen Geschäftspartner und Dienstanbieter, wie Zahlungsabwickler und Anbieter von Analysen, um Services in unserem Auftrag durchzuführen.  Einige dieser Partner haben Zugang zu Ihren persönlichen Daten, die wir u. U. sonst nicht hätten (z. B. wenn Sie sich direkt bei diesem Anbieter registrieren), und sie könnten einige dieser Daten oder alle mit uns teilen. Wir nutzen diese Daten, um die Services zu verwalten und Marketing- und Werbe-Kampagnen durchzuführen und von Ihnen angeforderte Transaktionen zu verarbeiten.

 

Ergänzende Daten:  Wir könnten zusätzliche persönliche Daten aus Quellen Dritter, wie Auskunftsdateien und öffentliche Datenbanken, erhalten, die wir u. U. den bestehenden Kundendaten hinzufügen, wie der Verifikation der E-Mail-Adresse. Wir können diese ergänzenden Daten nutzen, um von Ihnen angeforderte Transaktionen zu verarbeiten, und um Missbrauch zu verhindern, relevante Angebote zu senden und Ihnen Werbung zukommen zu lassen, sowie um unsere Abläufe, unsere Services und unsere Werbung und Marketing-Kampagnen zu verbessern.

 

 1. Zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten für persönliche Daten

 

Zusätzlich zu der unten beschriebenen Nutzung, können wir Ihre persönlichen Daten für folgende Zwecke verwenden, wobei die Nutzung unter bestimmten Umständen von Ihrer Zustimmung abhängen könnte, da diese notwendig sein könnte, um unsere vertraglichen Pflichten Ihnen gegenüber zu erfüllen und um unseren legitimen Interessen in den folgenden Geschäftstätigkeiten Rechnung zu tragen: 

 

 • Betreiben unseres Geschäfts, Verwaltung der Services und Verwaltung Ihrer Konten; 
 • Kontaktaufnahme mit Ihnen, um Ihre Anfragen bzw. Nachfragen zu beantworten
 • Verarbeitung und Beendigung Ihrer Transaktionen einschließlich, soweit zutreffend, Bestellbestätigungen, Anmeldung zu unseren Treue- oder anderen Programmen, Verarbeitung von Zahlungen für Online-Einkäufe und Lieferung von Produkten und Services.
 • Bereitstellung von Newslettern, Artikeln, Produkt- oder Servicebenachrichtigungen oder -ankündigungen, Rabatten, Einladungen zu Veranstaltungen und andere Informationen, von denen wir glauben, dass sie von Interesse für Sie sein könnten.
 • Bereitstellung von Coupons, Promotioninformationen, Angeboten und anderen Daten, die auf Ihre persönlichen Interessen und Ihr Einkaufsverhalten zugeschnitten sind.
 • Durchführung von Marktforschung, Umfragen und ähnliche Nachfragen, um uns zu helfen, Trends und Kundenbedürfnisse zu verstehen.
 • Verwaltung unserer Treue- und Belohnungsprogramme, einschließlich der Möglichkeit für Sie, Kundenprofile zu erstellen und zu unterhalten, Ihre Interaktionen mit uns zu analysieren, maßgeschneidert Angebote zu präsentieren und unsere Produkte, Services und andere Angebote zu verbessern.
 • Sie auf eine Nachricht zur Produktsicherheit, einen Rückruf oder eine Berichtigung bezüglich eines Angebots, einer Promotionaktion oder einer Werbung hinweisen oder
 • Verwaltung von Gewinnspielen und Promotionaktionen oder Kontaktaufnahme mit Ihnen bezüglich eines Gewinns
 • Verhindern von Nachforschungen nach oder Hinweis auf Missbrauch, ungesetzliche oder kriminelle Aktivitäten oder unautorisierten Zugriff oder Nutzung persönlicher Daten, unsere Webseite oder Datensysteme oder um gesetzliche Pflichten zu erfüllen.
 • Durchsetzung unserer Geschäftsbedingungen und anderer Vereinbarungen und
 • Senden von Textnachrichten oder Push-Nachrichten an Sie, wenn Sie sich zu einem unserer Messaging-Programme registrieren. Diese Nachrichten können automatisch versendet werden.  Sie können ein Textnachrichtenprogramm abwählen, indem Sie den Anweisungen im Abschnitt „Ihre Einstellungen zur Privatsphäre“ folgen.

 

 1. Legitime Interessen

 

Wir stützen uns bei der Nutzung und beim Teilen Ihrer persönlichen Daten auf verschiedene legitime Interessen.  Zu diesen Interessen gehören:

 • Verbesserung der Services und auf Sie zugeschnittene Services;
 • Verstehen, wie die Services genutzt werden;
 • Einblick in Nutzungsschemata der Services erhalten;
 • Methoden zur Entwicklung und zum Ausbau unseres Geschäfts;
 • Gewährleistung der Sicherheit unserer Services und
 • Verbesserung des Schutzes gegen Betrug, Spam, Belästigung, Verletzung des geistigen Eigentums oder Veruntreuung, Kriminalität und Sicherheitsrisiken.

 

 1. Datenspeicherung

 

Wir werden Ihre persönlichen Daten nur so lange aufbewahren, wie es für die in der Datenschutzrichtlinie dargelegten Zwecke erforderlich ist, es sei denn, nach anwendbarem Recht ist ein längerer Zeitraum erforderlich, um Streitigkeiten beizulegen oder um unsere gesetzlichen Rechte zu schützen, und zwar in Übereinstimmung mit den in Artikel 5, Absatz 1 der DSGVO dargelegten Grundsätze.

 

Wenn wir persönliche Daten auf der Grundlage unserer legitimen Interessen verarbeiten, werden wir diese Daten in der Regel für einen angemessenen Zeitraum basierend auf dem besonderen Interesse unter Berücksichtigung der grundlegenden Interessen und der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen aufbewahren. 

 

Wenn wir persönliche Daten aufgrund Ihrer Einweilligung verarbeiten, speichern wir diese Daten in der Regel für den Zeitraum, der zur Erfüllung der zugrundeliegenden Vereinbarung mit Ihnen erforderlich ist, vorbehaltlich Ihres Rechts, unter bestimmten Umständen bestimmte Daten Ihrer persönlichen Daten löschen zu lassen (siehe den Abschnitt Ihre Rechte unten). 

Wenn wir persönliche Daten vertragsgemäß verarbeiten, speichern wir die Daten in der Regel für die Dauer des Vertrages zuzüglich einer weiteren begrenzten zeitlichen Frist, die zur Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen erforderlich ist oder die die Verjährungsfrist von Rechtsansprüchen darstellt, die sich aus dem Vertragsverhältnis ergeben können. 

Darüber hinaus besteht die Gefahr eines Rechtsanspruchs, und in diesem Fall müssen wir möglicherweise einen „Legal Hold“ anwenden, der Daten über unsere typische Aufbewahrungsfrist hinaus aufbewahrt.  In diesem Fall bewahren wir die Daten auf, bis die Sperre aufgehoben wird, was in der Regel bedeutet, dass die Forderung oder die Androhung der Forderung geklärt ist.

 

Wie wir persönliche Daten teilen und offenlegen

 

Wir teilen Ihre persönlichen Daten mit Dritten ausschließlich wie in dieser Datenschutzrichtlinie dargelegt.  Wir können Ihre persönlichen Daten mit unserer Unternehmensfamilie, mit Dienstanbietern und Geschäftspartnern teilen, und zwar in Verbindung mit Geschäftstransaktionen sowie zur Einhaltung der Gesetze, zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit und um unsere Rechte zu stärken.

 

 

Dienstleister:  Wir geben Ihre persönlichen Daten an externe Dienstleister weiter, die in unserem Auftrag oder zu Ihrem Nutzen Leistungen erbringen, z. B. für Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Marketing, Analysen, die Bearbeitung von Bewerbungen und die Personalverwaltung oder um Kundendaten wie Mailingadressen zu überprüfen.

 

Verbundene Unternehmen: Wir können Ihre persönliche Daten angeschlossenen juristischen Personen innerhalb unserer Unternehmensfamilie für die Zwecke und den Gebrauch teilen, welche bzw. welcher sich im Einklang mit dieser Datenschutzrichtlinie befinden/befindet.

 

Geschäftspartner: Mit Ihrer Zustimmung können wir Ihre persönlichen Daten mit Geschäftspartnern wie unseren Vertriebspartnern teilen.

 

Plattformen Dritter: Bestimmte Services könnten Ihre Standortinformationen sammeln und von und zu anderen Anwendungen, Funktionen und Tools innerhalb Ihres Geräts übertragen, um es Colfax zu ermöglichen, Ihnen bestimmte standortbasierte Services anzubieten, wie Werbungsendungen, die für Ihren besonderen Standort relevant sind und zur Durchführung von Analysen dienen, um die Services zu verbessern.  Sie können das Erfassen Ihrer Standortdaten in den Einstellungen Ihres Geräts inaktivieren. Bitte beachten Sie, dass wir eventuell nicht in der Lage sind, Ihnen standortortbasierte Services bereitzustellen, falls Sie dies wünschen.

 

Plattformen sozialer Medien: Wir können zudem von Dritten zur Verfügung gestellte Services (wie Plattformen sozialer Medien) nutzen, um Ihnen auf Sie zielgeschnittene Werbung auf Plattformen Dritter zu präsentieren. Wir können dies tun, indem wir der dritten Partei eine Hash-Version Ihrer persönlichen Daten zwecks Übereinstimmung zur Verfügung stellen.  Bitte lesen Sie für weitere Daten, einschließlich der Information, wie Sie auf Ihren Interessen basierende Werbung abwählen, unsere Cookie- Richtlinien .

 

Rechtsweg, Sicherheit und Durchsetzung von Vertragsbedingungen: Wir können Ihre persönlichen Daten an gesetzliche oder staatliche Behörden weitergeben, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Wir können Ihre persönlichen Daten auch an Dritte weitergeben, wenn dies nach geltendem Recht im Zusammenhang mit Ansprüchen, Streitigkeiten oder Rechtsstreitigkeiten erforderlich ist, oder wenn wir feststellen, dass ihre Weitergabe zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Ihnen oder Dritten oder zur Durchsetzung unserer gesetzlichen Rechte oder vertraglichen Verpflichtungen, die Sie eingegangen sind, erforderlich ist.

 

Unternehmensübertragungen: Ihre persönlichen Daten können im Rahmen von Unternehmenstransaktionen, wie z. B. Fusionen, Übernahmen, Joint Ventures, Finanzierungen oder Verkäufen von Unternehmenswerten, an Dritte weitergegeben werden. Sie können auch im Falle der Insolvenz, des Konkurses oder der Zwangsverwaltung offengelegt werden. Sie werden per E-Mail benachrichtigt oder Sie werden durch einen deutlich sichtbaren Hinweis über jedwede Änderung hinsichtlich der Eigentümerschaft oder Ihrer Auswahl bezüglich Ihrer persönlichen Daten informiert.

 

Informationssicherheit

 

Colfax verpflichtet sich, Ihre persönlichen Daten zu schützen. Wir ergreifen technische und organisatorische Maßnahmen, die zum Schutz Ihrer Daten gegen unerlaubten Zugriff, Diebstahl und Verlust entwickelt wurden. Jedoch können wir aufgrund der Natur des Internets und der Informationstechnologie im Allgemeinen, die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten nicht garantieren.

 

Internationale Datenübermittlung

 

Colfax kann Ihre persönlichen Daten innerhalb der Unternehmensgruppe und/oder an die oben genannten Dritte weitergeben. Ihre persönlichen Daten können in ein anderes Land als das, in dem sie erhoben wurden, übertragen, gespeichert und verarbeitet werden. Wir können Ihre persönlichen Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) übertragen, und wenn wir dies tun, stützen wir uns auf angemessene oder geeignete datenschutzrechtlich anerkannte Schutzvorkehrungen gemäß den Datenschutzgesetzen.

 

Mit Ihrer Einwilligung:  Hinsichtlich der von uns angebotenen Services, die von Servern in den Vereinigten Staaten aus betrieben werden, beachten Sie bitte, dass die von uns gesammelten Daten in den Vereinigten Staaten verarbeitet und gespeichert werden, sofern Sie sich in den Vereinigten Staaten befinden, ein Hoheitsgebiet, in welchem der Datenschutz und die Datenschutzbestimmungen u. U. nicht das gleiche Niveau an Schutz bieten, wie jene des Landes, in dem Sie wohnhaft sind bzw. dessen Staatsbürger Sie sind. Bei bestimmten grenzüberschreitenden Übertragungen persönlicher Daten holen wir Ihre Zustimmung für die Übertragung Ihrer persönlichen Daten außerhalb des EWR ein, nachdem wir Sie über die möglichen Risiken einer solchen Übertragung informiert haben.

 

Angemessenheitsentscheidung:  Hinsichtlich der von uns angebotenen Services, die von Servern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) aus betrieben werden, können wir ihre persönlichen Daten vom EWR an andere Länder, die von der Europäische Kommission genehmigt wurden, da sie persönliche Daten angemessen schützen, aus übertragen.

Standardvertragsklauseln:  Die Europäische Kommission hat Standardklauseln zum Schutz personenbezogener Daten, die außerhalb des EWR übermittelt werden, angenommen. Hinsichtlich unserer Services, die von Servern innerhalb des EWR betrieben werden, verwenden wir in der Regel Standardvertragsklauseln, wenn wir persönliche Daten von einem Land innerhalb des EWR in ein Land außerhalb des EWR übertragen, das über keinen Angemessenheitsentscheidung verfügt . Sie können eine Kopie unserer Standardvertragsklauseln anfordern, indem Sie uns wie im Abschnitt Kontaktieren Sie uns unten dargelegt kontaktieren.

 

Zusätzlich können wir Ihre persönlichen Daten auch außerhalb des EWR übermitteln, wenn die Übermittlung zur Erstellung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zur Wahrung von Rechtsansprüchen notwendig ist. 

 

Weitere Grundsätze

 

Bestimmte Webseiten, Anwendungen oder andere digitale Eigenschaften, die in den Services inbegriffen sind, können eine zusätzliche Offenlegung in Bezug auf Ihre Privatsphäre mit sich bringen, die wir hinsichtlich Ihrer Privatsphäre auf die Verwendung solcher Serviceleistungen anwenden.

 

Datenschutz bei Kindern

 

 Wir verpflichten uns, die Privatsphäre Ihrer Kinder zu schützen. Unsere Services sind nicht auf das Sammeln oder Anfordern persönlicher Daten von Kindern unter 18 Jahren ausgerichtet und wir beabsichtigen nicht, diese bewusst zu sammeln oder anzufordern. Falls Sie jünger als 18 Jahre alt sind, stellen Sie uns bitte keine persönlichen Daten zur Verfügung.

 

Ihre Rechte

 

Wir verarbeiten sämtliche persönlichen Daten im Einklang mit Ihren Rechten, in jedem Falle in dem Umfang, der durch und in den anwendbaren Gesetzen erforderlich ist (auch in Übereinstimmung mit jedweden anwendbaren zeitlichen Beschränkungen und Gebührenforderungen).

 

Auf Anfrage geben wir Ihnen Auskunft darüber, ob wir über Ihre persönlichen Daten verfügen und welche Daten wir Ihnen nach geltendem Recht zur Verfügung stellen müssen.  In bestimmten Fällen besitzen Sie zudem ein Recht auf Folgendes:

 • die Berichtigung jedweder persönlichen Daten, die nicht richtig sind;
 • eine Be- bzw. Einschränkung der Art und Weise, wie wir Ihre persönlichen Daten nutzen;
 • der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zu widersprechen;
 • die Löschung Ihrer persönlichen Daten zu verlangen und
 • Erhalt einer Kopie Ihrer persönlichen Daten in einem Format, auf das leicht zugegriffen werden kann.

 

Um eine Anfrage zu senden, kontaktieren Sie uns bitte wie im Abschnitt Kontaktieren Sie uns dargelegt.  Wir werden Ihre Anfrage innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens beantworten.

 

Sie haben auch das Recht, Ihre Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zu widerrufen, sofern unsere Verarbeitung ausschließlich auf Ihrer Zustimmung beruht. Sie können dies tun, indem Sie die Services nicht weiter nutzen und alle Ihre Online-Konten, die Sie bei uns unterhalten schließen und uns wie im Abschnitt Kontaktieren Sie uns unten dargelegt kontaktieren, um die Löschung Ihrer persönlichen Daten zu verlangen.  Wenn Sie Ihre Zustimmung zur Nutzung oder Teilung Ihrer persönlichen Daten für in dieser Datenschutzrichtlinie dargelegten Zwecke zurückziehen, habe Sie u. U. keinen Zugang zu allen (bzw. keinen) Services und wir könnten nicht in der Lage sein, Ihnen alle (bzw. irgendeinen) Service(s) anzubieten. Bitte beachten Sie, dass wir in bestimmten Fällen Ihre persönlichen Daten weiterhin verarbeiten können, nachdem Sie Ihre Zustimmung widerrufen und die Löschung Ihrer persönlichen Daten beantragt haben, sofern wir dafür eine Rechtsgrundlage haben.  Zum Beispiel können wir bestimmte Daten speichern, wenn dies erforderlich ist, um eine unabhängige gesetzliche Pflicht zu erfüllen oder wenn dies notwendig ist, um unsere legitimen Interessen und unsere Services weiterhin sicher gestalten zu können.

 

Wenn Sie von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union aus auf die Services zugreifen, haben Sie zudem das Recht, eine Beschwerde bei Ihrer nationalen oder lokalen Datenschutzbehörde einzureichen.

 

Gemäß kalifornischem Recht (USA) haben die Einwohner von Kalifornien (USA) das Recht, von Unternehmen, mit denen sie eine Geschäftsbeziehung unterhalten, (a) ein Verzeichnis der Kategorien persönlicher Daten, die ein Unternehmen gegenüber Dritten (einschließlich verbundene Unternehmen, die separate juristische Personen sind) offengelegt hat, während des direkt vorangegangenen Kalenderjahrs für die direkten Marketingzwecke Dritter und (b) den Namen und Adressen sämtlicher solcher dritten Parteien schriftlich anzufordern. Um die oben genannten Daten anzufordern, kontaktieren Sie uns bitte wie im Abschnitt Kontaktieren Sie uns dargelegt.

 

Links zu Webseiten Dritter und sozialen Medien

 

 Zu den Services können Links zu Webseiten Dritter und sowie zu digitalen Services, die von Dritten betrieben werden, zählen.  Diese Datenschutzrichtlinie hat hier keine Gültigkeit und wir haften nicht für die Inhalte oder die Datenschutzbestimmungen Dritter, die Daten Ihre Person betreffend sammeln. Wir ermutigen Sie, die Datenschutzrichtlinie dieser dritten Parteien zu lesen, um sich über deren Informationspraktiken zu informieren.

 

Die Services können „Teilen“-Buttons und Widgets sozialer Medien haben, die von einem anderen Unternehmen gehostet werden. Diese Features können Ihre IP-Adresse, die Seite, die Sie innerhalb unseres Service besucht haben erfassen und einen Cookie setzen, um die reibungslose Funktion des Features zu ermöglichen.  Die „Laden“-Funktion und Ihre Nutzung der Plugins unterliegen der Datenschutzrichtlinie und den Bedingungen Dritter, die den Plugin bereitgestellt haben.

 

Nutzergenerierte Inhalte

 

Einige unserer Services können es Nutzern ermöglichen, Ihre eigenen Inhalte für Wettbewerbe, Blogs, Videos und andere Funktionen einzureichen. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Daten, die Sie an die Services übermitteln oder innerhalb der Services als nutzergenerierte Inhalte posten, zu öffentlich zugänglichen Daten werden. Sie sollten Vorsicht walten lassen, wenn Sie entscheiden, Ihre persönlichen, finanziellen oder sonstigen Daten mittels solcher Übertragungen oder Posts zu veröffentlichen. Wir können andere nicht daran hindern, solche Daten so zu nutzen, dass sie die Datenschutzrichtlinie, das Gesetz oder Ihre persönliche Privatsphäre und Sicherheit verletzen. Wir sind nicht für die Folgen solcher Posts verantwortlich.

 

Verwaltung von Kommunikationspräferenzen

 

Falls Sie sich für unsere Marketingkommunikationen entschieden haben (bzw. falls Sie uns Ihre Kontaktdaten, soweit gesetzlich erlaubt, zur Verfügung gestellt haben), können wir Ihnen E-Mail-Nachrichten, direkte Angebote per Post, Push-Nachrichten oder andere Mitteilungen zu Produkten oder Services basierend auf der gewählten Kommunikationsmethode senden.  Sie können uns zudem bitten, dies nicht zu tun, wenn Sie auf unsere Webseiten oder mobilen Anwendungen zugreifen bzw. Ihre Präferenzen ändern, indem Sie die Konten aktualisieren, die Sie bei uns unterhalten. Sie können sich jederzeit entscheiden, den Erhalt kommerzieller Nachrichten von uns zu unterbinden, indem Sie eine diesbezügliche Anfrage an die untenstehenden Kontaktdaten senden oder indem Sie die entsprechenden Anweisungen in der von uns erhaltenen Mitteilung wie unten beschrieben befolgen. 

 

Gedruckte Materialien: Um den Erhalt von gedruckten Marketingmaterialien wie Werbung, Flyer oder Postkarten an Ihre Postanschrift abzuwählen, schreiben Sie bitte an die nachstehende Adresse.  Bitte vergewissern Sie sich, Ihren Namen und Ihre Postanschrift genauso anzugeben, wie sie in den an Sie gesendeten gedruckten Marketingmaterialien erscheinen.

 

E-Mails: Um den Erhalt von Marketingmaterialien per E-Mail abzuwählen, senden Sie bitte eine entsprechende Anfrage an die untenstehende E-Mail-Adresse oder klicken Sie auf den Link am unterem Ende der E-Mail, die Sie erhalten haben, und befolgen Sie die Anweisungen auf der entsprechenden Webseite. Bitte beachten Sie, dass Sie verschiedene transaktions- oder kontenbezogene Nachrichten von uns weiterhin erhalten können.

 

Textnachrichten: Falls Sie dem Erhalt von Textnachrichten zugestimmt haben, können Sie deren Erhalt abwählen, indem Sie die in der Textnachricht bereitgestellte Methode nutzen oder indem Sie uns wie im Abschnitt Kontaktieren Sie uns unten dargelegt kontaktieren.

 

Push-Nachrichten: Um den Erhalt von Push-Nachrichten abzuwählen, geben Sie bitte Ihre Präferenzen in die Menü-Einstellungen Ihres Geräts ein.

 

Kontaktieren Sie uns

 

Falls Sie Fragen, Kommentare, Anfragen oder Bedenken zu dieser Datenschutzrichtlinie oder anderen Angelegenheiten den Datenschutz betreffend an uns richten möchten, können Sie uns auf folgende Art und Weise kontaktieren:

 

Per E-Mail: GDPR@colfaxcorp.com

 

Per Post: 

Colfax
ATTN.: Datenschutz-Compliance-Team
420 National Business Parkway, Suite 500
Annapolis Junction, MD 20701 , USA

Spanish

 

Última actualización:  mayo de 2018

Introducción

Cómo recopilamos, utilizamos y conservamos información personal

Cómo compartimos y divulgamos información personal

Seguridad de la información

Transferencias de datos internacionales

Información específica por país

Políticas adicionales

Privacidad de niños

Sus derechos

Enlaces a sitios y redes sociales de terceros

Contenido generado por el usuario

Gestión de preferencias de comunicación

Contáctenos

 

Respetamos su privacidad y nos comprometemos a protegerla mediante el cumplimiento de esta política. Esta Política de privacidad describe la forma en que nosotros, Colfax Corporation y nuestra familia de compañías, incluidos nuestras afiliadas y subsidiarias, (colectivamente denominadas como“nosotros” o “Colfax”) recopilamos, utilizamos y compartimos información personal mediante sitios web, aplicaciones móviles, plataformas como WeldCloudTM y otras funciones digitales que son propiedad de y operadas por Colfax y que se relacionan con esta Política de privacidad (colectivamente denominados los “Servicios”).

 

La subsidiaria o afiliada de Colfax, que es propietaria y opera el Servicio que usted está visitando, será el controlador de datos responsable de la recopilación y uso de su información personal.

 

Esta Política de privacidad está sujeta a una revisión ocasional, y si realizamos cambios sustanciales en la forma en que utilizamos su información personal, notificaremos prominentemente sobre los cambios en los Servicios y actualizaremos la fecha de entrada en vigor antes mencionada. Si tiene preguntas sobre esta Política de privacidad o nuestras prácticas de información, contáctese con nosotros a través de las opciones proporcionadas a continuación.  

 

Lea esta Política de privacidad con detenimiento. Al utilizar nuestros Servicios, usted otorga su consentimiento con respecto a las prácticas de información y demás términos establecidos en esta Política de privacidad.

 

Cómo recopilamos, utilizamos y conservamos información personal

 

Cuando utilizamos el término“información personal”, nos referimos a la información que puede utilizarse para identificarlo como una persona individual.  Recopilamos varias categorías de información personal mediante nuestros Servicios, incluida la información que usted proporciona, la información que se recopila automáticamente desde su dispositivo y la información que obtenemos de terceros.  Utilizamos y compartimos esta información personal para los propósitos descritos a continuación, incluidos los descritos de acuerdo con los Usos adicionales de información personal.

 

Dependemos de bases independientes y superpuestas para procesar su información personal de forma legal. Solo a modo de ejemplo, puede ser necesario que nosotros procesemos su información personal de ciertas formas para procesar una transacción que ha solicitado o, que de conformidad con el contrato celebrado con nosotros o en ciertos casos, podamos procesar su información personal si es necesario para promover nuestros intereses legítimos, si dichos intereses legítimos no son anulados por sus derechos e intereses.

 

 1. Información que usted proporciona

 

Recopilamos la información personal que usted proporciona; por ejemplo, cuando ingresa la información en los campos del formulario en nuestros Servicios. Por ejemplo, podemos recopilar lo siguiente:

 

Categoría de datos personales

Propósitos de procesamiento

(consulte también Usos adicionales de información personal)

Fundamentos legales de procesamiento

Información de contacto

incluido su nombre, dirección, correo electrónico y número telefónico

Administrar su cuenta y los Servicios, autenticarlo como usuario y comunicarnos con usted

Procesar transacciones que usted ha solicitado y cumplir con nuestras obligaciones contractuales

 

Intereses legítimos

 

Su consentimiento, si corresponde

Información demográfica

incluida su edad, información sobre su grupo familiar, preferencias de producto y demás intereses

Comprender y analizar mejor nuestra población de clientes, brindar apoyo a nuestras operaciones que incluyen el inventario y la administración de productos, realizar ofertas y anuncios, mejorar nuestros productos y servicios, incluidos los Servicios

Intereses legítimos

 

Su consentimiento, si corresponde

Información de compra en línea

incluida la información de tarjeta de pago, detalles de compra y demás información de la transacción

Procesar las compras que usted realiza en línea, entregar los productos y servicios comprados, mejorar nuestra plataforma de comercio electrónico, personalizar su experiencia como cliente y contribuir con nuestros esfuerzos de marketing; por ejemplo, mediante el análisis de información sobre los productos que se ven, cuando busca artículos pero no compra y otras interacciones que mantiene con nuestros Servicios de comercio electrónico

Procesar transacciones que usted ha solicitado y cumplir con nuestras obligaciones contractuales

 

Intereses legítimos

 

Su consentimiento, si corresponde

Información de solicitud de empleo

incluida su información de contacto, antecedentes laborales y educativos, y otra información que incluya en su CV o materiales de solicitud, así como información recopilada para verificaciones de antecedentes, si se solicita

Procesar y evaluar las solicitudes de empleo que presenta mediante los Servicios y comunicarnos con usted respecto a sus solicitudes y postulaciones de empleo

Intereses legítimos

 

Su consentimiento, si corresponde

 

 

 1. Información recopilada automáticamente

 

Al igual que en la mayoría de las plataformas digitales, recopilamos cierta información automáticamente cuando usted utiliza nuestros Servicios. Esta información puede incluir el buscador, dispositivo, cookies y datos similares que recopilamos de la siguiente manera:

 

Categoría de datos personales

Propósitos de procesamiento

(consulte también Usos adicionales de información personal)

Fundamentos legales de procesamiento

Archivos de registro

incluidas direcciones de IP, tipo de buscador, proveedor de servicio de Internet, página de referencia/salida, sistema operativo, indicación de fecha/hora y/o datos de clickstream

Mantener la seguridad de nuestros Servicios, detección de fraude y protección de nuestros derechos

Intereses legítimos

Cookies, análisis y tecnologías relacionadas

Para obtener más información, incluso cómo controlar sus configuraciones de privacidad y sus opciones de anuncios, lea nuestra Política de cookies.

 

 

Administrar nuestros Servicios y mensajes de correo electrónico y recopilar y hacer seguimiento de la información sobre usted y sus actividades en línea en el tiempo y en los diferentes sitios web y canales en línea

Intereses legítimos

 

Su consentimiento, si corresponde

Información de ubicación

incluida la latitud, longitud, fecha y hora (la precisión de estos datos varía considerablemente y se determina mediante factores que su dispositivo o proveedor de servicio móvil controla)

Ofrecerle ciertos Servicios en base a la ubicación, como entrega de anuncios que son relevantes para su ubicación particular y llevar a cabo un análisis para mejorar los Servicios.  Puede deshabilitar la recopilación de su información de ubicación en la configuración de su dispositivo. Tenga en cuenta que no podemos proporcionarle los Servicios en base a la ubicación si así lo elige.

Intereses legítimos

 

Su consentimiento, si corresponde

 

 

 1. Información que obtenemos de un tercero

 

Podemos obtener cierta información personal sobre usted de un tercero, la cual podemos utilizar para atender nuestros intereses legítimos, cumplir con las obligaciones legales, celebrar un contrato o, en algunos casos, de conformidad con su consentimiento.

 

Socios comerciales y proveedores de servicio:  Utilizamos socios comerciales y proveedores de servicio, como procesadores de pago y proveedores de análisis, para que presten servicios en nuestra representación.  Algunos de estos socios tienen acceso a su información personal, la cual nosotros no podemos tener de otro modo (por ejemplo, si se inscribe directamente con dicho proveedor), y pueden compartir parte o toda esta información con nosotros. Utilizamos esta información para administrar los Servicios y realizar campañas publicitarias y de marketing, así como para procesar transacciones que usted solicita.

 

Información complementaria:  Podemos recibir información personal de terceros como agencias de referencia crediticia y bases de datos públicas que podemos adjuntar a la información existente del consumidor, como la verificación de la dirección de correo electrónico. Además, podemos utilizar información complementaria para procesar transacciones que usted solicita y para prevenir un fraude, realizar ofertas y anuncios relevantes para usted y mejorar nuestras operaciones, Servicios y nuestras campañas publicitarias y de marketing.

 

 1. Usos adicionales de información personal

 

Además de los usos descritos anteriormente, podemos utilizar su información personal para los siguientes propósitos, cuyos usos pueden basarse en determinadas circunstancias bajo su consentimiento, pueden ser necesarios para cumplir nuestros compromisos contractuales con usted y para atender nuestro interés legítimo para las siguientes operaciones comerciales: 

 

 • operar nuestro negocio, administrar los Servicios y administrar sus cuentas; 
 • contactarle para responder a sus solicitudes o consultas;
 • procesar y completar sus transacciones que incluyen, según corresponda, la confirmación de pedido, el registro en nuestros programas de fidelidad u otros, el procesamiento de pagos para compras en línea y la entrega de productos o servicios;
 • proporcionarle boletines informativos, artículos, alertas o anuncios de productos o servicios, premios de ahorro, invitaciones a eventos y otra información que creamos pueda ser de interés para usted;
 • proporcionarle cupones, información promocional, ofertas y otra información que se adapte personalmente a sus intereses y comportamiento de compra;
 • llevar a cabo una investigación de mercado, encuestas y consultas similares para que nos ayuden a entender las tendencias y necesidades del cliente;
 • administrar nuestros programas de fidelidad y recompensas, incluidos aquellos que le permiten crear y mantener los perfiles del cliente; analizar sus interacciones con nosotros, presentar ofertas personalizadas y mejorar nuestros productos y servicios, programas y otras ofertas;
 • alertarle sobre un anuncio de seguridad del producto o el retiro o corrección de una oferta, promoción o publicidad;
 • administrar sorteos y promociones, o contactarlo respecto al premio de un concurso;
 • prevenir, investigar o entregar una notificación de fraude, actividad ilegal o criminal o acceso no autorizado a o uso de información personal, nuestro sitio web o sistemas de datos, o cumplir con las obligaciones legales;
 • hacer cumplir nuestros Términos y Condiciones, y otros acuerdos; y
 • enviarle mensajes de texto o notificaciones cuando se inscriba en uno de nuestros programas de mensajería. Estos mensajes pueden enviarse mediante medios automatizados.  Puede optar por no participar en un programa de mensaje de textos siguiendo las instrucciones que se encuentran en la sección “Sus opciones de privacidad”.

 

 1. Intereses legítimos

 

No basamos en varios intereses legítimos al usar y compartir su información personal. Estos intereses incluyen los siguientes:

 • mejora y personalización de los Servicios para usted;
 • comprensión de la forma en que se utilizan los Servicios;
 • obtención de información sobre los patrones de uso de los Servicios;
 • exploración de las formas de desarrollar y hacer crecer nuestro negocio;
 • aseguramiento de la seguridad de los Servicios; y
 • mejora de la protección contra fraudes, spam, acoso, violación de la propiedad intelectual, delitos y riesgos de seguridad.

 

 1. Conservación de datos

 

Retendremos su información personal por el plazo que sea necesario para los propósitos establecidos en esta Política de privacidad, salvo que se requiera un período mayor de acuerdo a las leyes vigentes o se requiera para solucionar conflictos o proteger nuestros derechos legales, todo de conformidad con los principios establecidos en el Artículo 5(1) del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).

 

Si estamos procesando su información personal en base a nuestros intereses legítimos, generalmente retendremos dicha información por un período razonable en base a un interés particular, considerando los intereses fundamentales y derechos y libertades de los titulares de los datos. 

 

Si estamos procesando información personal en base a su consentimiento, generalmente retendremos la información por el período necesario para cumplir el acuerdo base con usted, sujeto a su derecho, según ciertas circunstancias, para eliminar cierta de su información personal (consulte la sección Sus derechos a continuación). 

Si estamos procesando información personal en base a un contrato, generalmente retendremos la información por la duración del contrato, además de un período limitado adicional que sea necesario para cumplir la ley o que represente la ley de prescripción de demandas legítimas que podrían surgir de la relación contractual. 

Asimismo, podemos enfrentar una amenaza de demanda legítima y, en ese caso, podemos necesitar aplicar una “conservación por razones legales” que retenga información que sobrepase nuestro período de retención normal.  En dicho caso, retendremos la información hasta que se retire la conservación, lo cual normalmente significa que se ha resuelto la demanda o amenaza de demanda.

 

Cómo compartimos y divulgamos información personal

 

Compartimos su información personal con terceros únicamente en las formas que se describen en esta Política de privacidad. Podemos compartir su información personal dentro de nuestra familia de compañías, con proveedores de servicios y socios comerciales en relación a las transferencias comerciales, y para cumplir con la ley, proteger la salud y seguridad y ejercer nuestros derechos.

 

 

Proveedores de servicios:  Compartimos su información personal con proveedores de servicios terceros que completen transacciones o presten servicios en nuestra representación o para su beneficio, como procesamiento de pagos, marketing, análisis, procesamiento de solicitud de empleo y administración de recursos humanos o para verificar datos del cliente como las direcciones de correo electrónico.

 

Afiliadas: Compartimos su información personal con las entidades legales afiliadas dentro de nuestra familia de compañías para los propósitos y usos que son consistentes con esta Política de privacidad.

 

Socios comerciales: Con su consentimiento, podemos compartir su información personal con socios comerciales como nuestros distribuidores.

 

Plataformas de terceros: Ciertos Servicios pueden recopilar y transferir la información de su ubicación, desde y hacia otras aplicaciones, funciones y herramientas dentro de su dispositivo que permitan que Colfax le ofrezca ciertos servicios en base a la ubicación, como la entrega de anuncios que son relevantes para su ubicación en particular y para llevar a cabo el análisis de mejora de los Servicios.  Puede deshabilitar la recopilación de su información de ubicación en la configuración de su dispositivo. Tenga en cuenta que no podemos proporcionarle los Servicios en base a la ubicación si así lo elige.

 

Plataformas de redes sociales: Además, podemos utilizar los servicios prestados por terceros (como plataformas de redes sociales) para atender los anuncios objetivos para usted en las plataformas de terceros. Podemos realizar esto proporcionando una versión oculta de su información personal a dicho tercero para propósitos de coincidencia.  Revise nuestra Política de cookies para mayor información, incluyendo la forma de excluir la publicidad basada en intereses.

 

Acción legal, seguridad y cumplimiento de los términos: Podemos divulgar su información personal a autoridades regulatorias legales o gubernamentales según lo requieren las leyes vigentes. Podemos también divulgar su información personal a terceros según lo requiere la ley vigente en relación con las demandas, conflictos o litigios, si la ley exige lo contrario o si determinamos que su divulgación es necesaria para proteger su y nuestra salud y seguridad, o para ejercer nuestros derechos legales o los compromisos contractuales que haya celebrado.

 

Transferencias comerciales: Se puede divulgar su información personal como parte de una transacción comercial corporativa tal como una fusión, adquisición, empresa conjunta o financiamiento o venta de los activos de la compañía, y se podría transferir a un tercero como uno de los activos comerciales en dicha transacción. Además, se puede divulgar en caso de insolvencia, quiebra o administración judicial. Se le notificará vía correo electrónico o notificación destacada sobre cualquier Servicio afectado respecto a algún cambio en la titularidad o usos de la información personal, así como sus opciones respecto a su información personal.

 

Seguridad de la información

 

Colfax se compromete a proteger la seguridad de su información personal. Utilizamos medidas técnicas y organizacionales diseñadas para proteger su información contra acceso no autorizado, robo o pérdida. Sin embargo, debido a la naturaleza del Internet y la tecnología de la información en general, no podemos garantizar la seguridad de su información.

 

Transferencias de datos internacionales

 

Colfax puede transferir su información personal dentro de nuestra familia de compañías y/o a los terceros que se mencionaron anteriormente.  Su información personal puede transferirse a, almacenarse y procesarse en un país que no sea aquel donde se recopiló. Podemos transferir su información personal fuera del Espacio Económico Europeo (European Economic Area, “EEA”) y, cuando lo realicemos, dependemos de las medidas de seguridad apropiadas y adecuadas que se reconocen según las leyes de protección de datos.

 

 

Con su consentimiento:  Con respecto a nuestros Servicios operados desde servidores en los Estados Unidos, si está ubicado fuera de Estados Unidos, tenga en cuenta que la información personal que recopilamos se procesará y almacenará en Estados Unidos, una jurisdicción en la cual la protección de datos y leyes de privacidad pueden no ofrecer el mismo nivel de protección a comparación de aquellos países donde reside o es ciudadano. Con respecto a las transferencias de datos personales transfronterizos, obtendremos su consentimiento para transferir su información personal fuera del EEE después de informarle primero a usted sobre los posibles riesgos de dicha transferencia.

 

Decisión de adecuación:  Con respecto a nuestros Servicios operados desde servidores en el EEE, podemos transferir su información personal desde el EEE a países aprobados por la Comisión Europea a medida que proporcionen la protección adecuada a la información personal.

Cláusulas contractuales estándar:  La Comisión Europea ha adoptado cláusulas estándares de protección de datos, las cuales proporcionan medidas de seguridad para la información personal que se transfiere fuera del EEE. Con respecto a nuestros Servicios operados desde servidores en el EEE, generalmente utilizamos Cláusulas contractuales estándar al momento de transferir información personal desde un país del EEE a un país fuera del EEE que no cuente con una decisión de adecuación. Puede solicitar una copia de las Cláusulas contractuales estándar contactándonos según se establece en la sección Contáctenosa continuación.

 

Asimismo, podemos transferir su información personal fuera del EEE si la transferencia es necesaria para establecer, ejercer o defender demandas legítimas.  

 

Políticas adicionales

 

Algunos sitios web, aplicaciones móviles u otras características digitales, que se incluyen en los Servicios, pueden contener divulgaciones adicionales relacionadas a su privacidad que se aplicarán al uso de dicho Servicio, además de esta Política de privacidad.

 

Privacidad de niños

 

Estamos comprometidos con la protección de la privacidad de los niños. Nuestros Servicios no se dirigen a y no tenemos la intención de ni recopilar ni solicitar a sabiendas información personal de niños menores de 18 años de edad. Si usted es menor de 18 años, no proporcione ningún tipo de información personal.

 

Sus derechos

 

Procesamos toda la información personal de acuerdo con sus derechos, en cada caso en la medida requerida por y de conformidad con la ley vigente (incluido de conformidad con cualquiera de los límites de tiempo aplicables y los requisitos de comisión).

 

A solicitud, le proporcionaremos información sobre la conservación de cualquiera de su información personal junto con cualquier detalle que se requiera proporcionarle según la ley vigente.  En algunos casos, también puede tener derecho a:

 • rectificar su información personal que no sea precisa;
 • restringir o limitar las formas en que utilizamos su información personal;
 • refutar el procesamiento de información personal;
 • solicitar la eliminación de su información personal; y
 • obtener una copia de su información personal en un formato de fácil acceso.

 

Para presentar una solicitud, contáctese con nosotros en la sección Contáctenos a continuación.  Responderemos a su solicitud dentro de un plazo razonable.

 

También tiene el derecho a retirar su consentimiento a nuestro procesamiento de su información personal, si nuestro procesamiento solamente se basa en su consentimiento. Puede hacer esto descontinuando el uso de los Servicios, incluyendo cerrar todas sus cuentas en línea con nosotros y contactándonos según se establece en la sección Contáctenos para solicitar la eliminación de su información personal.  Si retira su consentimiento al uso o intercambio de su información personal para los propósitos establecidos en esta Política de privacidad, puede que no tenga acceso a todos (o cualquiera) de los Servicios, y es posible que no podamos brindarle todos (o cualquiera) de los Servicios. Tenga en cuenta que, en ciertos casos, podemos continuar procesando su información personal después que ha retirado su consentimiento y solicitado la eliminación de su información personal en caso contemos con los fundamentos legales para tomar dicha medida.  Por ejemplo, podemos retener cierta información si lo requerimos para cumplir con la obligación legal independiente o si es necesario realizarlo para perseguir nuestro interés legítimo en el mantenimiento de la seguridad de los Servicios.

 

Si está accediendo a nuestros Servicios desde la Unión Europea, también tiene derecho de presentar una queja ante su autoridad de protección de datos nacional o local.

 

De acuerdo con la Ley de California, los residentes de California tienen el derecho a solicitar por escrito a las empresas con las que han establecido una relación comercial: (a) una lista de categorías de información personal que una empresa haya divulgado a terceros (incluyendo afiliados que son entidades legales independientes) durante el año calendario inmediatamente precedente y (b) los nombres y direcciones de todos dichos terceros. Para solicitar la información antes mencionada, contáctese con nosotros según se establece en la sección Contáctenos a continuación.

 

Enlaces a sitios y redes sociales de terceros

 

Los Servicios pueden incluir enlaces a sitios web y servicios digitales operados por terceros.  Esta Política de privacidad no se aplica a y no somos responsables del contenido, las políticas de privacidad ni de las prácticas de datos de terceros que recopila su información. Lo incentivamos a que revise las políticas de privacidad de aquellos terceros para conocer sobre sus prácticas de información.

 

Los Servicios pueden incluir funciones como los botones “compartir” de las redes sociales y los widgets alojados por otras compañías. Estas funciones pueden recopilar sus direcciones IP, la página que visita en nuestro Servicio y puede configurar una cookie para posibilitar que la función trabaje de forma adecuada.  La carga, funcionalidad y su uso de los plugins están reguladas por esta Política de privacidad y los términos del tercero que proporcionó el plugin.

 

Contenido generado por el usuario

 

Algunos de nuestros Servicios pueden hacer posible que los usuarios envíen su propio contenido para concursos, blogs, videos y otras funciones. Recuerde que cualquier información que envíe o publique como contenido generado por el usuario para los Servicios se convierte en información pública. Debe actuar con cautela cuando decida divulgar su información personal, financiera o de otra índole en dichos envíos o publicaciones. No podemos evitar que otros utilicen dicha información de una forma que viole esta Política de privacidad, la ley o su privacidad y seguridad personal. No somos responsables de los resultados de dichas publicaciones.

 

Gestión de preferencias de comunicación

 

Si usted optó por participar en nuestras comunicaciones de marketing (o si lo permite la ley en caso haya proporcionado su información de contacto), podemos enviarle mensajes de correo electrónico, ofertas directas por correo, notificaciones u otras comunicaciones respecto a productos o servicios, dependiendo del método de comunicación seleccionado.  Puede solicitar que no tomemos dicha acción cuando acceda a nuestros sitios web o aplicaciones móviles, o puede cambiar sus preferencias al actualizar cualquiera de las cuentas que tenga con nosotros. En cualquier momento, puede elegir descontinuar la recepción de mensajes comerciales de nuestra parte si envía la solicitud de exclusión a la información de contacto a continuación o si sigue las instrucciones para cancelar la suscripción en el formulario de comunicación que recibió, según se describe a continuación. 

 

Materiales impresos: Para optar por no recibir materiales de marketing impresos en su dirección postal como anuncios publicitarios, folletos o postales, escríbanos a la dirección que se encuentra a continuación. Asegúrese de incluir su nombre y dirección de correo exacta tal como aparece en los materiales de marketing impresos que recibió.

 

Correos electrónicos: Para optar por no recibir comunicaciones de marketing vía correo electrónico, envíe una solicitud para cancelar la suscripción a la siguiente dirección de correo electrónico o haga clic en el enlace para cancelar la suscripción en la parte inferior del correo electrónico que se le envió y siga las instrucciones en el sitio web resultante. Tenga que en cuenta que puede continuar recibiendo algunos mensajes electrónicos de la transacción o relacionados a la cuenta.

 

Mensajes de texto: Si ha dado su consentimiento para recibir mensajes de texto, puede optar por no recibirlos utilizando el método provisto en el mensaje de texto o contactándonos según se establece en la sección Contáctenos a continuación.

 

Notificaciones: Para optar por no recibir notificaciones, configure sus preferencias dentro del menú configuraciones de su dispositivo.

 

Contáctenos

 

Si tiene alguna pregunta, comentario, solicitud o inquietud sobre esta Política de privacidad u otros asuntos relacionados con la privacidad, puede comunicarse con nosotros de las siguientes maneras:

 

Por correo electrónico: GDPR@colfaxcorp.com

 

Por correo postal: 

Colfax
ATTN: Privacy Compliance Team
420 National Business Parkway, Suite 500
Annapolis Junction, MD 20701

Finnish

 

Päivitetty viimeksi:  toukokuu 2018

Johdanto

Kuinka keräämme, käytämme ja säilytämme henkilötietoja

Kuinka jaamme ja välitämme henkilötietoja

Tietoturva

Kansainväliset tiedonsiirrot

Maakohtaiset tiedot

Lisäkäytännöt

Lasten tietosuoja

Oikeutesi

Linkit kolmansien osapuolten sivustoille ja sosiaaliseen mediaan

Käyttäjien luoma sisältö

Viestintäasetusten hallinta

Ota meihin yhteyttä

 

Kunnioitamme yksityisyyden suojaasi, ja tätä käytäntöä noudattamalla olemme sitoutuneet suojaamaan sitä. Yksityisyydensuojakäytäntö kuvaa, miten me Colfax Corporationissa ja yritysryhmässämme, joka sisältää tytär- ja osakkuusyhtiömme (yhdessä “me” tai “Colfax”), keräämme, käytämme ja jaamme henkilötietoja, joita keräämme sivustojen, mobiilisovellusten ja alustojen kuten WeldCloudTM kautta, sekä muista digitaalisista omaisuuksista, jotka Colfax omistaa ja joita se hallinnoi, ja jotka linkittyvät tähän yksityisyydensuojakäytäntöön (yhdessä “palvelut”).

 

Colfaxin tytär- tai osakkuusyhtiö, joka omistaa ja hallinnoi palvelua jota käytät, on rekisterinpitäjä, joka on vastuussa sinun henkilötietojesi keräämisestä ja käytöstä.

 

Tätä yksityisyydensuojakäytäntöä muutetaan ajoittain, ja jos teemme merkittäviä muutoksia tapaan, jolla käytämme henkilötietojasi, ilmoitamme muutoksista näkyvällä ilmoituksella palveluissa, sekä päivitämme yllä olevan voimaantulopäivämäärän. Mikäli sinulla on tähän yksityisyydensuojakäytäntöön tai tietojenkäsittelykäytäntöihimme liittyviä kysymyksiä, ota meihin yhteys käyttäen jotain alla luetelluista tavoista.  

 

Lue tämä yksityisyydensuojakäytäntö huolellisesti. Käyttämällä palveluitamme annat tietojenkäsittelykäytäntöjämme ja muita tässä yksityisyydensuojakäytännössä ilmaistuja ehtoja koskevan suostumuksesi.

 

Kuinka keräämme, käytämme ja säilytämme henkilötietoja

 

Kun käytämme termiä “henkilötiedot”, tarkoitamme sillä tietoja, joita voidaan käyttää sinun henkilöllisyytesi selvittämiseen. Keräämme useita eri tyyppisiä henkilötietoja palveluidemme kautta, sisältäen sinun toimittamasi tiedot, laitteestasi automaattisesti kerätyt tiedot ja tiedot, jotka saamme kolmansilta osapuolilta. Me käytämme ja jaamme näitä henkilötietoja alla kuvattuihin tarkoituksiin, mukaan lukien kuten osassa Muut henkilötietojen käyttötavat on kuvattu.

 

Me käytämme henkilötietojesi lainmukaisessa käsittelyssä useita erillisiä sijainteja, joiden toiminnot ovat osin päällekkäisiä. Esimerkkinä tästä voisi olla tilanne, jossa meille on tarpeen käsitellä henkilötietojasi tietyillä tavoilla käsitelläksemme tapahtuman, jota olet pyytänyt, tai muulla tavoin kanssasi solmimamme sopimuksen mukaisesti. Joissakin tapauksissa voimme käsitellä henkilötietojasi tarpeen mukaan oikeutettujen etujemme edistämiseksi, silloin kuin nuo edut eivät ole ristiriidassa sinun oikeuksiesi ja etujesi kanssa.

 

 1. Sinun toimittamasi tiedot

 

Me keräämme henkilötietoja, jotka toimitat meille, esimerkiksi silloin, kun syötät tietoja lomakekenttiin palveluissamme. Voimme esimerkiksi kerätä:

 

Henkilötiedon tyypin

Käsittelyn tarkoitukset

(katso myös alla oleva kohta Muut henkilötietojen käyttötavat)

Käsittelyn oikeudelliset perusteet

Yhteystiedot

sisältäen nimesi, kotiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi

Tilisi ja palveluiden hallinnoimiseksi, todentaaksemme sinut käyttäjänä ja viestiäksemme kanssasi

Sopimusvelvoitteitamme vastaavien, pyytämiesi tapahtumien käsittelemiseksi

 

Oikeutetut edut

 

Suostumuksesi soveltuvissa tapauksissa

Käyttäjärakenteeseen liittyvät tiedot

sisältäen ikäsi, tietoja kotitaloudestasi, tuotemieltymykset ja muut kiinnostuksen kohteet

Ymmärtääksemme ja analysoidaksemme asiakasrakennettamme, tukeaksemme toimintojamme, kuten varaston ja tuotteiden hallintaa, lähettääksemme sinua kiinnostavia tarjouksia ja mainoksia ja kehittääksemme tuotteitamme ja palveluitamme, mukaan lukien palvelut

Oikeutetut edut

 

Suostumuksesi soveltuvissa tapauksissa

Verkko-ostostiedot

mukaan lukien maksukorttitiedot, ostotapahtuman tiedot ja muut tapahtumatiedot

Käsitellä verkossa tekemäsi ostokset, toimittaa ostetut tuotteet ja palvelut, parantaa sähköisen kaupan alustaamme, mukauttaa asiakaskokemusta ja auttaa markkinointikampanjoitamme, esimerkiksi analysoimalla tietoja siitä, mitä tuotteita katsellaan silloin, kun selaat tuotteita mutta et tee ostoksia, sekä muu vuorovaikutus, jota sinulla on sähköisen kaupan palveluidemme kanssa

Pyytämiesi tapahtumien, jotka vastaavat sopimusvelvoitteitamme, käsittelemiseksi

 

Oikeutetut edut

 

Suostumuksesi soveltuvissa tapauksissa

Työhakemusten tiedot

sisältäen yhteystietosi, työ- ja opintohistorian ja muut tiedot jotka sisältyvät CV:hesi tai hakemusasiakirjoihin, sekä taustan tarkistamista varten kerätyt tiedot silloin, kun tämä on tarpeen

Prosessoida ja arvioida työhakemuksia, jotka lähetät palveluiden kautta ja viestiä sinulle työhakemuksiasi ja pyyntöjäsi koskien

Oikeutetut edut

 

Suostumuksesi soveltuvissa tapauksissa

 

 

 1. Automaattisesti kerätyt tiedot

 

Kuten useimmilla digitaalisilla alustoilla tehdään, me keräämme tiettyjä tietoja automattisesti käyttäessäsi palveluitamme. Nämä tiedot voivat sisältää tiedot selaimesta, laitteesta, evästeistä ja muita saman tyyppisiä tietoja, jotka keräämme seuraavasti:

 

Henkilötiedon tyypin

Käsittelyn tarkoitukset

(katso myös alla oleva kohta Muut henkilötietojen käyttötavat)

Käsittelyn oikeudelliset perusteet

Lokitiedostot

sisältäen IP-osoitteet, selaimen tyypin, internetpalveluntarjoajan, viittaavat ja poistumissivut, käyttöjärjestelmän, aika/päivämäärätiedon ja/tai klikkivuotiedot (“clickstream data”)

Ylläpitääksemme palveluidemme tietoturvaa, petosten paljastamiseksi ja oikeuksiemme suojaamiseksi

Oikeutetut edut

Evästeet, verkkoanalyysi ja niihin liittyvät teknologiat

Saadaksesi lisätietoa, mukaan lukien tiedot siitä, kuinka hallita yksityisyysasetuksiasi ja mainosvalintojasi, lue evästekäytäntömme.

 

 

Palveluidemme ja sähköpostiviestiemme hallitsemiseksi ja kerätäksemme tietoja sinusta ja seurataksemme sinua ja toimintaasi verkossa pitemmällä aikavälillä eri sivustoilla ja verkkokanavilla

Oikeutetut edut

 

Suostumuksesi soveltuvissa tapauksissa

Sijaintitiedot

sisältäen pituus- ja leveyssijainnin, päivämäärän ja ajan (näiden tietojen tarkkuus vaihtelee suuresti, ja ne määrittyvät laitteesi tai matkapuhelinoperaattorisi hallitsemien tekijöiden perusteella)

Tarjota sinulle tiettyjä sijaintipohjaisia palveluja, kuten esimerkiksi mainoksia, jotka ovat sijaintisi mukaisia, ja suorittaa verkkoanalyysia palveluiden parantamiseksi.  Voit estää sijaintitietojesi keräämisen laitteesi asetuksista. Huomaathan, että mikäli päätät tehdä niin, emme välttämättä pysty tarjoamaan sinulle sijaintipohjaisia palveluita.

Oikeutetut edut

 

Suostumuksesi soveltuvissa tapauksissa

 

 

 1. Tiedot, jotka saamme kolmansilta osapuolilta

 

Voimme hankkia tiettyjä henkilötietoja sinusta kolmansilta osapuolilta, ja voimme käyttää niitä laillisten etujemme edistämiseen, lakisääteisten vaatimusten noudattamiseen, sopimuksen suorittamiseen tai joissakin tapauksissa suostumukseesi perustuen.

 

Liikekumppanit ja palveluntarjoajat: Käytämme liikekumppaneiden ja palveluntarjoajien, kuten maksutapahtumien käsittelijöiden ja analytiikkapalveluiden, tarjoamia palveluita.  Joillakin näistä kumppaneista voi olla pääsy sinun henkilötietoihisi, joita meillä ei muulla tavoin ole hallussamme (esimerkiksi, kun kirjaudut suoraan tämän palveluntarjoajan palvelulla), ja he voivat jakaa nämä tiedot tai osia niistä kanssamme. Me käytämme näitä tietoja palveluiden hallinnoimiseen ja markkinointi- ja mainoskampanjoiden suorittamiseen, sekä pyytämiesi tapahtumien käsittelemiseen.

 

Täydentävät tiedot: Voimme vastaanottaa täydentäviä henkilötietoja kolmansilta osapuolilta, kuten luottotietoyhtiöiltä ja julkisista tietokannoista, ja liittää ne olemassa oleviin asiakastietoihin, kuten esimerkiksi sähköpostiosoitteen varmennus. Me voimme käyttää näitä täydentäviä tietoja käsitelläksemme pyytämiäsi tapahtumia ja estääksemme petoksia, toimittaaksemme sinulle sinua kiinnostavia tarjouksia ja mainontaa sekä parantaaksemme toimintaamme, palveluitamme ja mainos- ja markkinointikampanjoitamme.

 

 1. Muut henkilötietojen käyttötavat

 

Yllä kuvailtujen käyttötapojen lisäksi voimme käyttää henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin, jotka voivat tietyissä tapauksissa perustua suostumukseesi, voivat olla tarpeellisia sopimusvelvoitteidemme sinulle täyttämiseksi ja ovat tarpeen laillisten etujemme edesauttamiseksi seuraavissa liiketoiminnoissa: 

 

 • Liiketoimintamme harjoittaminen, palveluiden hallinnointi ja tiliesi hallinta 
 • Yhteyden ottaminen sinuun pyyntöihisi tai kyselyihisi vastaamiseksi
 • Tapahtumiesi käsittely ja suorittaminen, sisältäen soveltuvasti tilausten vahvistamisen, kanta-asiakasohjelmiimme tai muihin ohjelmiimme liittyminen, verkko-ostosten maksutapahtumien käsittely ja tuotteiden ja palveluiden toimittaminen
 • Uutiskirjeiden, artikkelien, tuote- tai palvelutiedotteiden tai julkaisujen, säästötarjousten, tapahtumakutsujen ja muiden tietojen toimittaminen, joiden arvelemme olevan sinua kiinnostavia
 • Kuponkien, markkinointiviestinnän, tarjousten ja muiden tietojen, jotka on räätälöity henkilökohtaisesti sinun kiinnostusten kohteidesi ja ostokäyttäytymisesi perusteella, toimittaminen sinulle
 • Markkinatutkimusten, kyselytutkimusten ja saman tyyppisten kyselyiden suorittaminen, jotta voimme ymmärtää trendejä ja asiakkaiden tarpeita
 • Kanta-asiakasohjelmiemme ja palkkiojärjestelmiemme hallitseminen, sisältäen sinulle tarjotun mahdollisuuden asiakasprofiilien ylläpitämiseen, kanssakäymisesi analysointiin meidän kanssamme, mukautettujen tarjousten tekemisen ja tuotteidemme, palveluidemme, ohjelmiemme ja muiden tarjoustemme parantamisen
 • Tuoteturvallisuutta koskevien tiedotteiden tai tarjouksen, kampanjan tai mainoksen takaisinkutsu- tai korjaustiedotteen välittäminen sinulle
 • Arvontojen ja kampanjoiden hallinta, tai yhteydenotto sinuun kilpailusta saadun palkinnon johdosta
 • Petosten, laittoman tai rikollisen toiminnan, vilpillisen pääsyn henkilötietoihin, sivustoomme tai tietojärjestelmiimme estäminen, tutkiminen tai niistä tiedottaminen; tai lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen
 • Ehtojemme ja muiden sopimusten saattaminen voimaan; ja
 • Tekstiviestien tai push-ilmoitusten lähettäminen sinulle, kun ilmoittaudut johonkin viestintäohjelmaamme. Nämä viestit voidaan lähettää automaattisella tavalla.  Voit kieltäytyä tekstiviestiohjelmasta seuraamalla kohdassa “Yksityisyysvalintasi” annettuja ohjeita.

 

 1. Oikeutetut edut

 

Henkilötietojen käyttömme ja jakamisemme perustuu useisiin oikeutettuihin etuihin. Näihin etuihin sisältyvät:

 • sinulle tarjoamiemme palveluiden parantaminen ja mukauttaminen
 • sen ymmärtäminen, kuinka palveluita käytetään
 • palveluiden käyttömallien ymmärryksen lisääminen
 • liiketoimintamme kehittämis- ja kasvutapojen tutkiminen
 • palveluiden turvallisuuden ja tietoturvan varmistaminen; ja
 • suojauksen parantaminen petoksia, roskapostia, häirintää, immateriaaliomaisuuden loukkaamista, rikoksia ja turvallisuusriskejä vastaan.

 

 1. Tietojen säilytys

 

Säilytämme henkilöstötietosi niin pitkään kuin on tarpeen tässä yksityisyydensuojakäytännössä mainittuihin tarkoituksiin, paitsi jos soveltuva laki vaatii pitemmän ajanjakson tai sitä tarvitaan kiistojen ratkaisemiseen tai laillisten oikeuksiemme suojelemiseen, jotka ovat kaikki yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 5(1) periaatteitten mukaisia.

 

Kun käsittelemme henkilötietoja laillisten etujesi perustella, säilytämme yleensä kyseisiä tietoja kohtuullisen ajanjakson jonkin määrätyn edun perustella ottaen huomioon rekisteröityjen henkilöiden perusedut, oikeudet ja vapaudet. 

 

Käsitellessämme henkilötietoja suostumuksesi perustella, säilytämme tiedot yleensä siltä ajanjaksolta, kun niitä tarvitaan kanssasi solmitun sopimuksen täyttämiseksi, ja tietyissä olosuhteissa tiettyjen henkilötietojesi poistamisen oikeuden alaisena (katso jäljessä olevaa kohtaa Oikeutesi). 

Käsitellessämme henkilötietoja sopimuksen perusteella säilytämme tiedot yleensä sopimusajanjakson sekä sen rajoitetun lisäajanjakson, joka tarvitaan lain noudattamiseen tai joka edustaa sopimuksesta mahdollisesti johtuvien oikeudellisten vaateiden vanhentumisaikaa. 

Lisäksi yhtiöömme saattaa kohdistua oikeudellisia vaateita ja meidän on käytettävä “oikeudellista pitoa”, joka säilyttää tietoja tyypillistä säilytysajanjaksoa pitempään. Kyseisessä tapauksessa säilytämme tietoja, kunnes pito on poistettu, mikä yleensä merkitsee vaateen tai siitä johtuvan uhkan päättymistä.

 

Kuinka jaamme ja välitämme henkilötietoja

 

Jaamme henkilötietojasi kolmansien osapuolten kanssa ainoastaan tässä yksityisyydensuojakäytännössä kuvatuilla tavoilla. Voimme jakaa henkilötietojasi yritysryhmämme sisällä, palveluntarjoajiemme ja liikekumppaneidemme kanssa, liiketoimien yhteydessä ja noudattaaksemme lain vaatimuksia, suojataksemme terveyttä ja turvallisuutta ja käyttääksemme laillisia oikeuksiamme.

 

 

Palveluntarjoajat: Jaamme henkilötietojasi kolmansien osapuolten palveluntarjoajille, jotka suorittavat tapahtumia tai palveluja puolestamme tai eduksesi, kuten maksutapahtumien käsittely, markkinointi, verkkoanalyysi, työhakemusten käsittely ja henkilöstöhallinto, tai asiakastietojen, kuten postitusosoitteiden, oikeellisuuden varmistamiseen.

 

Tytäryhtiöt: Voimme jakaa henkilötietojasi meihin sidoksissa olevien oikeushenkilöiden kanssa yritysryhmämme sisällä tarkoituksiin, jotka ovat tämän yksityisyydensuojakäytännön mukaisia.

 

Liikekumppanit: Voimme suostumuksellasi jakaa henkilötietosi liikekumppanien, kuten jakelijoidemme, kanssa.

 

Kolmansien osapuolten alustat: Tietyt palvelut voivat siirtää sijaintitietosi toiseen sovellukseen, toimintoon ja työkaluun tai kerätä sen niistä, millä mahdollistetaan Colfaxille tiettyjen sijaintipohjaisten palveluiden tarjoaminen sinulle, kuten mainosten, jotka vastaavat kiinnostuksen kohteitasi tietyllä alueella, ja verkkoanalytiikan suorittaminen palveluiden parantamiseksi. Voit estää sijaintitietojesi keräämisen laitteesi asetuksista. Huomaathan, että mikäli päätät tehdä niin, emme välttämättä pysty tarjoamaan sinulle sijaintipohjaisia palveluita.

 

Sosiaalisen median alustat: Voimme myös käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita (kuten sosiaalisen median alustoja) kohdistettujen mainosten tarjoamiseen sinulle kolmansien osapuolten alustoilla. Voimme tehdä tämän tarjoamalla hash-algoritmilla käsitellyn version henkilötiedoistasi kolmannelle osapuolelle kohdistamista varten. Katso evästekäytännöstämme lisätietoja, mukaan lukien miten kieltäytyä kiinnostuksen kohteisiin perustuvasta mainonnasta.

 

Oikeusprosessit, turvallisuus ja ehtojen paneminen täytäntöön: Saatamme luovuttaa henkilötietojasi oikeudellisille tai sääntelyviranomaisille soveltuvan lain edellyttämällä tavalla. Saatamme myös luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille soveltuvan lain edellyttämällä tavalla vaateiden, kiistojen tai oikeudenkäyntien yhteydessä, kun soveltuva laki sitä muutoin edellyttää, tai kun päätämme, että tietojen paljastaminen on tarpeen sinun tai meidän terveyden tai turvallisuuden kannalta tai laillisten oikeuksiemme tai sopimussitoumuksiesi toimeenpanoa varten.

 

Liiketoiminnan siirrot: Henkilötietojasi voidaan luovuttaa osana yritystapahtumaa kuten fuusiota, hankintaa, yhteisyritystä tai rahoitusta tai yhtiön omaisuuden myyntiä, ja ne saatetaan siirtää kolmannelle osapuolelle osana liikeomaisuutta kyseisessä tapahtumassa. Niitä saatetaan myös luovuttaa maksukyvyttömyyteen, konkurssiin tai selvitystilaan jouduttaessa. Sinulle ilmoitetaan sähköpostitse tai näkyvällä ilmoituksella missä tahansa palvelussa, johon tapahtuma vaikuttaa, kaikista henkilötietojen käytössä tai omistuksessa tapahtuvista muutoksista, kuten myös valinnoistasi koskien henkilötietojasi.

 

Tietoturva

 

Colfax on sitoutunut suojamaan henkilötietojesi tietoturvaa. Me käytämme teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, jotka on suunniteltu suojaamaan tietojasi luvattomalta pääsyltä, varkaudelta ja häviämiseltä. Emme kuitenkaan voi taata, johtuen internetin luonteesta ja tietotekniikan yleisestä luonteesta, että tietosi säilyvät turvassa.

 

Kansainväliset tiedonsiirrot

 

Colfax saattaa siirtää henkilöstötietojasi yritysryhmässämme ja/tai edellä mainituille kolmansille osapuolille. Henkilötietojasi voidaan siirtää, tallentaa ja käsitellä maassa, joka poikkeaa tietojen keräysmaasta. Saatamme siirtää henkilötietojasi Euroopan talousalueen (“ETA”) ulkopuolelle ja jos näin teemme, käytämme asianmukaisia tai sopivia tietosuojalakien tunnistamia suojakeinoja.

 

 

Suostumuksellasi: Koskien palveluitamme, jotka toimivat Yhdysvalloissa sijaitsevilta palvelimilta, mikäli sijaitset Yhdysvaltojen ulkopuolella, tulee sinun olla tietoinen siitä, että keräämämme henkilötiedot käsitellään ja tallennetaan Yhdysvaltoihin, lainkäyttöalueelle, jossa tietosuoja- ja yksityisyydensuojalait eivät välttämättä tarjoa samantasoista suojaa kuin sen valtion lait, jossa asut tai jonka kansalainen olet. Tämän tyyppisiin rajat ylittäviin henkilötietojen siirtoihin liittyen pyydämme suostumuksesi henkilötietojesi siirtoon ETA:n ulkopuolelle sen jälkeen, kun olemme ensin tiedottaneet sinulle kyseisen siirron mahdollisista riskeistä.

 

Riittävyyttä koskeva päätös: Koskien palveluitamme, jotka toimivat ETA:lla sijaitsevilta palvelimilta, voimme siirtää henkilötietosi ETA:lta valtioihin, jotka Euroopan komissio on hyväksynyt valtioiksi, jotka tarjoavat riittävän suojan henkilötiedoille.

Mallisopimuslausekkeet: Euroopan komissio on ottanut käyttöön tietosuojan mallisopimuslausekkeita, jotka antavat takeet ETA:n ulkopuolelle siirrettyjen henkilötietojen suojauksesta. Koskien palveluitamme, jotka toimivat ETA:lla sijaitsevilta palvelimilta, käytämme yleensä mallisopimuslausekkeita, kun siirrämme henkilötietoja ETA-maasta ETA:n ulkopuoliseen maahan, jolla ei ole riittävää tasoa koskevaa päätöstä. Voit pyytää kopion mallisopimuslausekkeistamme ottamalla meihin yhteyttä, kuten on mainittu jäljempänä Yhteystiedot-osion tiedoissa.

 

Lisäksi saatamme siirtää henkilötietojasi ETA:n ulkopuolelle, jos siirto on tarpeen oikeudellisten vaateiden asettamista, toimeenpanoa tai puolustamista varten. 

 

Lisäkäytännöt

 

Tietyt verkkosivustot, mobiilisovellukset tai muut digitaaliset omaisuudet, jotka sisältyvät palveluihin, voivat sisältää yksityisyyttäsi koskevia lisätiedonantoja, jotka koskevat kyseisen palvelun käyttöäsi tämän yksityisyydensuojakäytännön lisäksi.

 

Lasten tietosuoja

 

Olemme sitoutuneet suojaamaan lasten yksityisyyttä. Palveluitamme ei ole suunnattu lapsille, emmekä me tietoisesti kerää tai pyydä, eikä meillä ole aikomusta kerätä tai pyytää, henkilötietoja verkossa alle 18-vuotiailta lapsilta. Mikäli olet alle 18 vuotta vanha, älä toimita meille mitään henkilötietoja.

 

Oikeutesi

 

Me käsittelemme kaikkia henkilötietojasi oikeuksiasi kunnioittavalla tavalla, kussakin tapauksessa soveltuvan lain vaatimassa laajuudessa ja sitä noudattaen (sisältäen kaikki soveltuvat aikarajat ja maksuvaatimukset).

 

Voimme pyynnöstä antaa sinulle tietoja siitä, säilytämmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä muita tietoja, joita soveltuva laki edellyttää tarjottavan sinulle. Joissakin tapauksissa sinulla voi myös olla oikeus:

 • korjata kaikki henkilötietosi, jotka ovat virheellisiä
 • rajoittaa tapoja, joilla käytämme henkilötietojasi
 • esittää vastalause koskien henkilötietojesi käsittelyä
 • vaatia henkilötietojesi poistamista, ja
 • saada kopio henkilötiedoistasi helposti luettavassa formaatissa.

 

Voit lähettää pyyntösi ottamalla meihin yhteyttä jäljempänä esitetyillä Yhteystiedot-osion tiedoilla.  Vastaamme pyyntöösi kohtuullisen ajan kuluessa.

 

Sinulla saattaa myös olla oikeus peruuttaa suostumuksesi suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyyn, jos käsittelymme perustuu yksinomaan suostumukseesi. Voit tehdä tämän lopettamalla palveluiden käytön, sisältäen kaikkien meidän palveluissamme olevien verkkotiliesi sulkemisen ja yhteyden ottamisen meihin jäljempänä Yhteystiedot-osiossa määritellyllä tavalla vaatiaksesi, että henkilötietosi poistetaan. Mikäli peruutat suostumuksesi henkilötietojesi käyttöön tai jakamiseen tässä yksityisyydensuojakäytännössä esitettyihin tarkoituksiin, sinulla ei välttämättä ole enää pääsyä kaikkiin (tai mihinkään) palveluihin, ja emme välttämättä pysty tarjoamaan sinulle kaikkia (tai mitään) palveluita. Joissakin tapauksissa saatamme jatkaa henkilötietojesi käsittelyä sen jälkeen, kun olet peruuttanut suostumuksesi tai pyytänyt, että poistamme henkilötietosi, jos meillä on oikeudellinen peruste tehdä niin. Voimme esimerkiksi säilyttää tiettyjä tietoja, mikäli meidän täytyy tehdä niin itsenäisen oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi, tai mikäli se on tarpeen palveluiden turvallisuuden ja tietoturvan varmistamiseen liittyvän oikeutetun etumme harjoittamiseksi.

 

Mikäli käytät palveluita Euroopan Unionin alueelta, on sinulla myös oikeus tehdä valitus kansalliselle tai paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.

 

Kalifornian lainsäädännön mukaan Kalifornian asukkailla on oikeus pyytää kirjallisesti yrityksiltä, joiden kanssa heillä on vakiintunut liiketoimintasuhde, (a) luettelo niistä henkilötietojen tyypeistä, joita yritys on jakanut kolmansien osapuolten kanssa (sisältäen osakkuusyhtiöt, jotka ovat erillisiä oikeushenkilöitä) viimeisen edeltävän kalenterivuoden aikana kolmansien osapuolten suoramarkkinointitarkoituksiin ja (b) kaikkien näiden kolmansien osapuolten nimet ja osoitteet. Voit pyytää yllä mainittuja tietoja ottamalla meihin yhteyttä jäljempänä esitetyillä Yhteystiedot-osion tiedoilla.

 

Linkit kolmansien osapuolten sivustoille ja sosiaaliseen mediaan

 

Palvelut voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten hallinnoimille sivustoille ja digitaalisiin palveluihin. Tämä yksityisyydensuojakäytäntö ei koske kolmansia osapuolia, jotka keräävät tietoa sinusta, emmekä ole vastuussa kolmansien osapuolten sisällöistä, yksityisyydensuojakäytännöistä tai tietokäytännöistä. Me kehotamme sinua tutustumaan näiden kolmansien osapuolten yksityisyydensuojakäytäntöihin.

 

Palvelut saattavat sisältää sosiaalisen median “jaa”-painikkeita ja sivustoliitännäisiä, jotka sijaitsevat toisten yhtiöiden palvelimilla. Nämä ominaisuudet saattavat kerätä IP-osoitteesi ja tiedon siitä, millä palvelumme sivulla olet, ja ne voivat asettaa evästeen toiminnon mahdollistamiseksi. Näiden liitännäisten lataamista, toiminnallisuutta ja tapaa, jolla käytät niitä, säätelevät liitännäisen toimittaneen kolmannen osapuolen yksityisyydensuojakäytäntö ja ehdot.

 

Käyttäjien luoma sisältö

 

Joissakin palveluistamme voi käyttäjillä olla mahdollisuus ladata omaa sisältöään kilpailuja, blogeja, videoita ja muita toimintoja varten. Muista, että kaikki tiedot, jotka lataat tai julkaiset käyttäjien luomana sisältönä palveluihin, tulevat julkisiksi. Sinun tulee noudattaa varovaisuutta, kun teet päätöksiä henkilökohtaisten, taloudellisten tai muiden tietojen sisällyttämisestä lähettämiisi tai julkaisemiisi tietoihin. Me emme voi estää muita käyttämästä yllä mainitun kaltaisia tietoja tavalla, joka voi olla tämän yksityisyydensuojakäytännön, lain tai henkilökohtaisen yksityisyytesi tai turvallisuutesi vastainen. Me emme ole vastuussa yllä mainitun kaltaisten julkaisujen seurauksista.

 

Viestintäasetusten hallinta

 

Jos olet sallinut markkinointiviestintämme (tai niillä alueilla, missä laki sen sallii, mikäli olet toimittanut meille yhteystietosi), me voimme lähettää sinulle sähköpostiviestejä, suoramarkkinointitarjouksia, push-viestejä tai muuta viestintää liittyen tuotteisiin tai palveluihin, riippuen valitusta viestintätavasta.  Voit pyytää meitä olemaan tekemättä niin, kun vierailet sivustoillamme tai mobiilisovelluksissamme, tai muutat asetuksiasi päivittämällä mitä tahansa meillä olevaa tiliäsi. Voit milloin tahansa valita, että et enää halua vastaanottaa markkinointiviestejä meiltä lähettämällä kieltovaatimuksen jäljempänä oleviin yhteystietoihin, tai seuraamalla vastaanottamasi viestin tilauksen peruutusohjeita, kuten jäljempänä on kuvattu. 

 

Painotuotteet: Kieltäytyäksesi vastaanottamasta postiosoitteeseesi painettua markkinointimateriaalia, kuten mainoksia, mainoslehtisiä tai postikortteja, kirjoita meille jäljempänä annettuun osoitteeseen. Varmista, että olet sisällyttänyt tarkan nimesi ja postiosoitteesi juuri siinä muodossa, kuin ne on esitetty vastaanottamissasi painetuissa markkinointimateriaaleissa.

 

Sähköpostit: Kieltäytyäksesi vastaanottamasta markkinointiviestintää sähköpostitse lähetä tilauksen peruutuspyyntö jäljempänä annettuun sähköpostiosoitteeseen tai napsauta tilauksen peruutuslinkkiä sinulle lähetetyn sähköpostin alaosassa, ja seuraa linkin osoittaman verkkosivun ohjeita. Huomiothan, että saatat edelleen vastaanottaa tiettyjä tapahtumiin tai tiliin liittyviä sähköisiä viestejä meiltä.

 

Tekstiviestit: Jos olet antanut suostumuksesi tekstiviestien vastaanottamiseen, voit kieltäytyä niiden vastaanottamisesta käyttämällä tekstiviestissä kerrottua menettelyä tai ottamalla yhteyden meihin jäljempänä Yhteystiedot-osiossa kuvatulla tavalla.

 

Push-ilmoitukset: Kieltäytyäksesi vastaanottamasta push-ilmoituksia, muokkaa laitteesi asetusvalikosta löytyviä asetuksia.

 

Ota meihin yhteyttä

 

Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja, pyyntöjä tai huolenaiheita koskien tätä yksityisyydensuojakäytäntöä tai muita yksityisyyteen liittyviä seikkoja, voit ottaa meihin yhteyden seuraavilla tavoilla:

 

sähköpostitse osoitteeseen: GDPRcolfaxcorp.com

 

tavanomaisella postilla osoitteeseen: 

Colfax
ATTN: Privacy Compliance Team
420 National Business Parkway, Suite 500
Annapolis Junction, MD 20701, USA

Hungarian

 

Utoljára aktualizálva: 2018. május

Bevezető

A személyes adatok gyűjtése, felhasználása és megőrzése

A személyes adatok megosztása és közzététele

Információbiztonság

Nemzetközi adattovábbítások

Országspecifikus információk

További irányelvek

A gyermekek adatainak védelme

Az Ön jogai

Harmadik felek oldalaira és közösségi médiaoldalakra mutató hivatkozások

Felhasználók által generált tartalom

Kommunikációs preferenciák kezelése

Kapcsolat

 

Tiszteletben tartjuk az Ön magánéletét és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy megvédjük jelen irányelvnek való megfelelésen keresztül.Jelen Adatvédelmi irányelv bemutatja, hogy a Colfax Corporation és vállalatcsoportunk tagjai, beleértve a leány- és társvállalatainkat (együttesen „mi” vagy „Colfax”) hogyan gyűjtik, használják fel és osztják meg a weboldalakon, mobilalkalmazásokon, a WeldCloudTM-hoz hasonló platformokon, illetve más, a Colfax által tulajdonolt és működtetett és jelen Adatvédelmi irányelvhez kapcsolódó digitális tulajdonon (együttesen „Szolgáltatások”) keresztül beszerzett Személyes adatokat.

 

Azon Colfax-leány- és társvállalat lesz az Ön Személyes adatainak gyűjtéséért és felhasználásáért felelős szerv, amely az Ön által meglátogatott Szolgáltatást tulajdonolja és üzemelteti.

 

Jelen Adatvédelmi irányelv időszakos felülvizsgálat tárgyát képezi, és ha lényeges változtatást eszközölünk a Személyes adatok felhasználási módjában, jól látható értesítést teszünk közzé a Szolgáltatásokon és aktualizáljuk a fenti hatályba lépés dátumát.Amennyiben bármilyen kérdése van jelen Adatvédelmi irányelvvel vagy tájékoztatási gyakorlatainkkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi lehetőségek valamelyikén keresztül.  

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen Adatvédelmi irányelvet.A Szolgáltatásaink használatával Ön hozzájárul tájékoztatási gyakorlatainkhoz és a jelen Adatvédelmi irányelvben foglalt feltételekhez.

 

A személyes adatok gyűjtése, felhasználása és megőrzése

 

Ha a „Személyes adatok” kifejezést használjuk, azon információkra gondolunk, amelyek felhasználhatók az Ön egyénként való azonosításra.Szolgáltatásainkon keresztül a Személyes adatok többféle kategóriáját is gyűjtjük, így az Ön által megadott információkat, az eszközről automatikusan gyűjtött információkat, valamint a harmadik felek forrásaiból szerzett információkat.A Személyes adatokat az alábbiakban leírt célokra használjuk fel és osztjuk meg, beleértve a Személyes adatok további felhasználási módjai részben leírtakat.

 

Személyes adatait a törvényeknek megfelelően külön és egymást átfedő módon dolgozzuk fel.Kizárólag példaként említve, lehetséges, hogy egy Ön által kérelmezett tranzakció feldolgozása érdekében vagy a köztünk fennálló szerződésnek megfelelően bizonyos módokon vagy másként fel kell dolgoznunk az Ön Személyes adatait, illetve bizonyos esetekben jogos érdekeink végrehajtása érdekében feldolgozhatjuk az Ön Személyes adatait, ha ezen jogos érdekeket az Ön jogai és érdekei nem érvénytelenítik.

 

 1. Az Ön által megadott adatok

 

Az Ön által megadott Személyes adatokat abba az esetben gyűjtjük, ha például Ön információkat ad meg az Szolgáltatásainkon megtalálható űrlapok mezőiben.Például az alábbi adatokat gyűjthetjük:

 

Személyes adatok kategóriája

Feldolgozási célok

(lásd a Személyes adatok további felhasználási módjai részt alább)

Feldolgozás jogalapjai

Kapcsolatfelvételi adatok

beleértve az Ön nevét, lakcímét, e-mail-címét és telefonszámát

A fiókjának és a Szolgáltatások adminisztrálásához, egy felhasználó hitelesítéséhez és az Önnel való kommunikációhoz

Az Ön által kérelmezett tranzakciókhoz és a szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez

 

Jogos érdekek

 

Az Ön hozzájárulása, ahol alkalmazandó

Demográfiai adatok

beleértve az Ön életkorát, adatokat a háztartásáról, termékekkel kapcsolatos preferenciákat és egyéb érdeklődési köröket

Ügyfélkörünk nagyságának jobb megértéséhez, műveleteink támogatásához, beleértve a leltározást és a termékkezelést, a releváns ajánlatok és hirdetések biztosításához, termékeink és szolgáltatásaink fejlesztéséhez, beleértve a Szolgáltatásokat

Jogos érdekek

 

Az Ön hozzájárulása, ahol alkalmazandó

Online vásárlásra vonatkozó adatok

beleértve a bankkártya-adatokat, a vásárlás részleteit és egyéb tranzakciós adatokat

Az Ön online vásárlásainak feldolgozásához, a megvásárolt termékek és szolgáltatások kézbesítéséhez, e-kereskedelmi platformunk fejlesztéséhez, az ügyfélélmény személyre szabásához és a marketingtörekvéseinkhez való hozzájáruláshoz, például a megtekintett termékekkel kapcsolatos információk, a böngészett, de meg nem vásárolt tételek, valamint az Ön e-kereskedelmi Szolgáltatásainkkal való interakciójának elemzéséhez.

Az Ön által kérelmezett tranzakciókhoz és a szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez

 

Jogos érdekek

 

Az Ön hozzájárulása, ahol alkalmazandó

Állásjelentkezéssel kapcsolatos adatok

beleértve az Ön kapcsolatfelvételi adatait, szakmai tapasztalatait és képzettségét, az önéletrajzában vagy jelentkezési anyagaiban megtalálható információkat, valamint a háttér-ellenőrzések során gyűjtött információkat, amely esetben erre szükség van.

A Szolgáltatásokon keresztül benyújtott állásjelentkezések feldolgozásához és kiértékeléséhez, valamint az Önnel való kommunikációhoz az állásjelentkezésekkel és kérelmekkel kapcsolatban

Jogos érdekek

 

Az Ön hozzájárulása, ahol alkalmazandó

 

 

 1. Automatikusan gyűjtött adatok

 

Ahogy a legtöbb digitális platform, mi is automatikusan gyűjtünk bizonyos információkat, amikor Ön használja a Szolgáltatásainkat.Ezen információk között lehet az Ön böngészője, eszköze, a sütik, valamint hasonló adatok az alábbiak szerint:

 

Személyes adatok kategóriája

Feldolgozási célok

(lásd a Személyes adatok további felhasználási módjai részt alább)

Feldolgozás jogalapjai

Naplófájlok

beleértve az IP-címeket, a böngésző típusát, az internetszolgáltatót, a belépés/kilépési oldalakat, az operációs rendszert, a dátum-/időbélyegzőt és/vagy a kattintási adatokat

A Szolgáltatások biztonságának fenntartásához, a csalásfelderítéshez és a jogaink megvédéséhez

Jogos érdekek

Sütik, elemzések és vonatkozó technológiák

Az Ön adatvédelmi beállításainak ellenőrzésével, valamint az Ön által választott hirdetésekkel kapcsolatos további információért, kérjük, olvassa el Süti szabályzatunkat.

 

 

Szolgáltatásaink és az e-mailek kezeléséhez, az Önnel kapcsolatos adatok és az Ön különböző weboldalakon és online csatornákon való online tevékenységének nyomon követéséhez

Jogos érdekek

 

Az Ön hozzájárulása, ahol alkalmazandó

Tartózkodási hellyel kapcsolatos adatok

beleértve a szélességi és hosszúsági fokot, a dátumot és az időpontot (az adatok pontossága nagymértékben az Ön eszközétől és mobilszolgáltatójától függ, valamint az Ön eszköze és mobilszolgáltatója határozza meg)

Tartózkodási hely alapú szolgáltatások nyújtásához, így például olyan hirdetések felajánlásához, amelyek relevánsak az Ön tartózkodási helyét illetően, valamint elemzések lefolytatásához a Szolgáltatások fejlesztése érdekében.Eszközének beállításaiban kikapcsolhatja tartózkodási helyének gyűjtését.Tájékoztatjuk azonban, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudunk Önnek tartózkodási hely alapú szolgáltatásokat nyújtani.

Jogos érdekek

 

Az Ön hozzájárulása, ahol alkalmazandó

 

 

 1. Harmadik felek forrásaiból szerzett adatok

 

Harmadik felek forrásaiból is szerezhetünk Önről Személyes adatokat, amelyeket felhasználhatunk jogos érdekeink végrehajtására, a jogi kötelezettségeink teljesítésére, egy szerződés teljesítésére, vagy bizonyos esetekben az Ön hozzájárulásának megfelelően.

 

Üzleti partnerek és szolgáltatók:  Bizonyos szolgáltatások nevünkben történő teljesítése érdekében olyan üzleti partnerekkel és szolgáltatókkal dolgozunk együtt, mint fizetésfeldolgozó vagy elemző szolgáltatók.Ezen partnerek közül néhányan hozzáférnek az Ön azon Személyes adataihoz, amelyhez mi másképp nem férnénk hozzá (például, ha közvetlenül regisztrál a szolgáltatónál) és megoszthatják velünk ezeket az adatokat.Ezeket az adatokat a Szolgáltatások adminisztrálásához, valamint marketing- és reklámkampányok lefolytatásához, illetve az Ön által kérelmezett tranzakciók feldolgozásához használjuk fel.

 

Kiegészítő adatok:  Fogadhatunk kiegészítő adatokat olyan harmadik felektől, mint például hitelinformációs ügynökségek és nyilvános adatbázisok, amely adatokat hozzákapcsolhatunk a létező ügyféladatokhoz, így például az e-mail-cím hitelesítéshez.Ezeket a kiegészítő adatokat az Ön által kért tranzakciók feldolgozására, csalásmegelőzésre, releváns ajánlatok és hirdetések biztosítására, műveleteink, Szolgáltatásaink, valamint reklám- és marketing kampányaink fejlesztésére használhatjuk fel.

 

 1. Személyes adatok további felhasználási módjai

 

A fentiekben leírt felhasználási módokon kívül az Ön Személyes adatait az alábbi célokra is felhasználhatjuk, amelyhez bizonyos esetekben szükségünk van az Ön hozzájárulására, az Önnel szembeni szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében, valamint amely szükséges a jogos érdekeink végrehajtásához az alábbi vállalati műveleteink során: 

 

 • Vállalatunk működtetése, a Szolgáltatások adminisztrálása és az Ön fiókjainak kezelése során; 
 • Az Önnel való kapcsolatfelvétel során kérelmeivel, illetve megkereséseivel kapcsolatban;
 • Az olyan tranzakciók feldolgozása és teljesítése során, mint adott esetben a rendelés-visszaigazolás, a hűség- és egyéb programjainkban való részvétel, az online vásárlások fizetéseinek feldolgozása, valamint a termékek és szolgáltatások kézbesítése;
 • Hírlevelek, cikkek, termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos értesítések vagy közlemények, megtakarítási jutalmak, eseménymeghívások és egyéb olyan tájékoztatások során, amelyek szerintünk érdekelhetik Önt;
 • Kuponok, promóciós tájékoztatások, ajánlatok, valamint egyéb olyan információk biztosítása során, amelyek személyesen az Ön érdeklődési köreire és vásárlási magatartására vannak szabva;
 • Piackutatás, felmérések és hasonló megkeresések lefolytatása során, amelyek segítenek megérteni vállalatunk számára a trendeket és az ügyféligényeket;
 • Hűség- és jutalomprogramjaink adminisztrálása során, amelyek többek között lehetővé teszik az ügyfélprofilok létrehozását és kezelését, az Ön velünk való interakciójának elemzését, a testre szabott ajánlatok kínálatát, valamint termékeink, szolgáltatásaink, programjaink és egyéb ajánlataink fejlesztését;
 • Termékbiztonsággal vagy egy ajánlat, promóció vagy hirdetés visszahívásával, illetve korrekciójával kapcsolatos értesítés során;
 • Nyereményjátékok és promóciók adminisztrálása vagy az Önnel való kapcsolatfelvétel során egy verseny díjával kapcsolatban;
 • Csalás, törvénytelen vagy bűnügyi tevékenység, illetve a Személyes adatokhoz, a weboldalunkhoz vagy adatrendszereinkhez való jogosulatlan hozzáférés vagy azok jogosulatlan használatának megelőzése, vizsgálata vagy az ezekkel kapcsolatos értesítések során;
 • Felhasználási feltételeink és egyéb megállapodásaink érvényre juttatása során; valamint
 • Az Önnek való szöveges üzenetek küldése során, amikor regisztrál valamely üzenetküldő programunkra.Ezeket az üzenetek automatikus módokon is kiküldhetők.  Az „Ön adatvédelemmel kapcsolatos választási lehetőségei” részben leírt utasításokat követve bármikor kiszállhat a szöveges üzenetekkel kapcsolatos programból.

 

 1. Jogos érdekek

 

Az Ön Személyes adatait jogos érdekeink végrehajtása miatt használjuk fel és osztjuk meg.Ezen jogos érdekek közé tartozhat:

 • a Szolgáltatások fejlesztése és az Ön igényeihez való testre szabása;
 • annak megértése, hogyan használja Szolgáltatásainkat;
 • betekintés a Szolgáltatások felhasználási sablonjába;
 • annak feltárása, hogyan terjeszkedhetünk és fejleszthetjük vállalatunkat;
 • a Szolgáltatások biztonságának és védelmének biztosítása;
 • a csalásra, a kéretlen levélszemétre, a zaklatásra, a szellemi tulajdonjog megsértésére, a bűncselekményekre és a biztonsági kockázatokra vonatkozó védelem fokozása.

 

 1. Adatmegőrzés

 

Személyes adatait minden esetben a GDPR 5(1) cikkével összhangban, a jelen Adatvédelmi irányelvben meghatározott célok megvalósításához szükséges ideig őrizzük meg, kivéve, ha az adatok hosszabb megőrzését a hatályos jogszabályok megkívánják vagy szükség van rá egy vitarendezéshez, illetve törvényes jogunk megvédéséhez.

 

Amely esetben jogos érdekeink végrehajtása érdekében dolgozzuk fel a Személyes adatokat, azokat általában a konkrét érdek végrehajtásához szükséges ésszerű ideig őrizzük meg, az adatalany alapvető érdekeit, jogait és szabadságát figyelembe véve. 

 

Amely esetben az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel a Személyes adatokat, azokat általában az Önnel való megállapodás teljesítéséhez szükséges ideig őrizzük meg az Ön jogaival összhangban, bizonyos körülmények között bizonyos Személyes adatokat törölve (kérjük, tekintse meg az Ön jogai részt alább). 

Amely esetben szerződés alapján dolgozzuk fel a Személyes adatokat, azokat általában a szerződés időtartamáig, valamint a törvényeknek való megfeleléshez, illetve a szerződéses kapcsolatból származó jogi követelések elévüléséhez szükséges további korlátozott ideig őrizzük meg. 

Ezenkívül jogi követelések esetén lehetséges, hogy ún. „jogi tartást” kell alkalmaznunk, amelynek keretein belül az adatokat a tipikus megőrzési időszakon túlmenően is megőrizzük.  Ilyen esetben az adatokat a tartás feloldásáig őrizzük meg, amely általában a követelés vagy a követeléstől való fenyegetettség rendezését jelenti.

 

A személyes adatok megosztása és közzététele

 

A Személyes adatokat harmadik felekkel kizárólag a jelen Adatvédelmi irányelvben leírt módokon osztjuk meg.Az Ön Személyes adatait üzleti átadásokkal kapcsolatban, a törvényeknek való megfelelés, az egészség és biztonság megőrzése, valamint törvényes jogaink érvényesítése érdekében megoszthatjuk vállalatcsoportunkon belül szolgáltatókkal és üzleti partnerekkel.

 

 

Szolgáltatók: Személyes adatait olyan harmadik fél szolgáltatókkal osztjuk meg, akik a nevünkben vagy az Ön javára teljesítenek tranzakciókat, illetve nyújtanak szolgáltatásokat, így például fizetés-feldolgozással, marketinggel, elemzéssel, állásjelentkezések feldolgozásával és humánerőforrás-adminisztrációval, illetve a levelezési címekhez hasonló ügyféladatok hitelesítésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak.

 

Társvállalatok: Személyes adatait megoszthatjuk vállalatcsoportunkon belül elérhető kapcsolt jogi személyekkel a jelen Adatvédelmi irányelvben meghatározottakkal összhangban álló célokra és felhasználási módokra.

 

Üzleti partnerek: Az Ön hozzájárulásával megoszthatjuk Személyes adatait üzleti partnereinkkel, így például viszonteladóinkkal.

 

Harmadik fél platformok:Annak érdekében, hogy a Colfax olyan tartózkodási hely alapú szolgáltatásokat biztosíthasson Önnek, mint az Ön konkrét tartózkodási helyét illetően releváns hirdetések biztosítása, valamint hogy elemzéseket végezhessen a Szolgáltatások fejlesztése érdekében, bizonyos Szolgáltatások gyűjthetik és átadhatják az Ön tartózkodási helyével kapcsolatos információkat az Ön eszközén megtalálható alkalmazásokról, funkciókról és eszközökről egy másik alkalmazás, funkció és eszköz számára.Eszközének beállításaiban kikapcsolhatja tartózkodási helyének gyűjtését.Tájékoztatjuk azonban, ha így tesz, lehetséges, hogy nem tudunk Önnek tartózkodási hely alapú szolgáltatásokat nyújtani.

 

Közösségi médiaplatformok: Annak érdekében, hogy harmadik fél platformokon célzott hirdetéseket biztosíthassunk Önnek, használhatjuk harmadik felek szolgáltatásait (például közösségi médiaplatformokat).Ehhez összehasonlítási célokra megadhatjuk az Ön Személyes adatainak kivonatolt változatát harmadik felek számára.További információért, kérjük, tekintse át Süti szabályzatunkat, beleértve az érdeklődésen alapuló hirdetések fogadásának letiltása részt is.

 

Jogi eljárás, biztonság és a feltételek érvényre juttatása: Személyes adatait a hatályos jogszabályokkal összhangban átadhatjuk jogi és kormányzati szabályozó hatóságoknak.A követelésekre, vitákra vagy peres eljárásokra vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően Személyes adatait átadhatjuk harmadik feleknek is, ha azt a hatályos jogszabályok máshogy nem írják elő, vagy ha úgy határozunk, hogy az adatok közzétételére szükség van az Ön és a mi egészségünknek és biztonságunknak megóvása érdekében vagy a törvényes jogaink, illetve az Ön szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében.

 

Üzleti adattovábbítások: Személyes adatait közzétehetjük vállalati üzleti tranzakció, így például összeolvadás, felvásárlás, közös vállalkozás vagy vállalati eszközök finanszírozásának, illetve értékesítésének részeként, valamint adatai átadhatók harmadik felek számára egy ilyen tranzakció üzleti eszközeként.Adatait fizetőképtelenség, csőd vagy csődeljárás során is közzétehetjük.Minden érintett Szolgáltatás tulajdonosváltása vagy a Személyes adatok felhasználási módjának változása esetén e-mailben vagy megfelelő értesítés útján tájékoztatjuk Önt, valamint a Személyes adataival kapcsolatos választási lehetőségeiről is értesítjük.

 

Információbiztonság

 

A Colfax elkötelezett az Ön Személyes adatai biztonságának megőrzése mellett.Az Ön információinak védelme érdekében az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, lopás és azok elvesztése ellen létrehozott technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmazunk.Az internet és az információtechnológia általános természete miatt azonban nem garantálhatjuk adatainak biztonságát.

 

Nemzetközi adattovábbítások

 

A Colfax a vállalatcsoporton belül és/vagy a fentiekben említett harmadik felek számára is továbbíthatja az Ön Személyes adatait.Személyes adatai továbbíthatók, tárolhatók és feldolgozhatók az adatok gyűjtési országától eltérő országban.Személyes adatait továbbíthatjuk az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívülre és amely esetben így teszünk, az adatvédelmi törvények által elismert megfelelő, illetve alkalmas óvintézkedésre támaszkodunk.

 

 

Az Ön hozzájárulásával: Az Amerikai Egyesült Államokban megtalálható kiszolgálókról működtetett Szolgáltatásaink esetén, ha Ön az Amerikai Egyesült Államokon kívül tartózkodik, tájékoztatjuk, hogy az általunk gyűjtött Személyes adatait az Amerikai Egyesült Államokban dolgozzuk fel és tároljuk, egy olyan joghatóságban, ahol lehetséges, hogy az adatvédelmi jogszabályok nem biztosítanak ugyanolyan szintű védelmet, mint abban az országban, ahol Ön lakik vagy amelynek állampolgára.A Személyes adatok ilyen jellegű határon átívelő továbbítását illetően az Ön hozzájárulását fogjuk kérni Személyes adatainak EGT-n kívülre való továbbításához, amely előtt azonban tájékoztatjuk Önt az ilyen jellegű továbbítás kockázatairól.

 

Megfelelőségi döntés: Az EGT-ben megtalálható kiszolgálókról működtetett Szolgáltatásaink esetén kiadhatjuk Személyes adatait az EGT-ből olyan országok számára, amelyeket az Európai Bizottság jóváhagyott megfelelő adatvédelmet biztosító országként.

Általános szerződéses rendelkezések: Az Európai Bizottság általános adatvédelmi kikötéseket alkalmaz, amelyek védelmet nyújtanak az EGT-n kívülre továbbított személyes adatok számára.Az EGT-ben megtalálható kiszolgálókról működtetett Szolgáltatásaink esetén az Általános szerződéses kikötéseket általában a Személyes adatok EGT-országból olyan EGT-n kívüli országba való továbbítása esetén alkalmazzuk, amelyek megfelelőségéről nem született döntés.Az alábbi Kapcsolat részben megadott elérhetőségeken keresztül kérelmezheti az Általános szerződéses kikötések másolatát.

 

Továbbá Személyes adatait abban az esetben is továbbíthatjuk az EGT-n kívülre, ha azokra szükség van jogi követelések megállapításához, végrehajtásához vagy megvédéséhez.

 

További irányelvek

 

Bizonyos weboldalak, mobilalkalmazások, illetve egyéb digitális tulajdonok, beleértve a Szolgáltatásokat is, olyan további tájékoztatásokat tartalmazhatnak az Ön adatvédelmét illetően, amelyek jelen Adatvédelmi irányelv mellett érvényesek ezen Szolgáltatások használatára.

 

A gyermekek adatainak védelme

 

Elkötelezettek vagyunk a gyermekek adatainak védelme iránt.Szolgáltatásaink nem 18 év alatti gyermekek számára készültek és nem áll szándékunkban, illetve nem tudatosan gyűjtjük vagy Személyes adataikat online.Amennyiben Ön 18 év alatti, ne adjon meg számunkra Személyes adatokat.

 

Az Ön jogai

 

Minden Személyes adatot az Ön jogaival összhangban dolgozunk fel, minden esetben a hatályos jogszabályok által előírt mértékig és azokkal összhangban (beleértve a vonatkozó időkorlátozásokat és díjjal kapcsolatos előírásokat).

 

Kérés esetén tájékoztatást nyújtunk Önnek arról, hogy tartjuk-e Személyes adatait, valamint a hatályos jogszabályok által előírt szükséges információkat is az Ön rendelkezésére bocsájtjuk.Bizonyos esetekben Önnek az alábbiakhoz is joga van:

 • a pontatlan Személyes adatok helyesbítése;
 • a Személyes adatok felhasználási módjának korlátozása;
 • a Személyes adatok feldolgozásának megtagadása;
 • a Személyes adatok törlésének kérelmezése; valamint
 • a Személyes adatok másolatának egyszerűen hozzáférhető formában való kérelmezése.

 

Kérelem benyújtásához, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi Kapcsolat részben megadott elérhetőségeken keresztül.Kérelmére belátható időn belül válaszolunk.

 

Önnek továbbá ahhoz is joga van, hogy visszavonja Személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását, amely esetekben az adatok feldolgozása kizárólag az Ön hozzájárulásán alapszik.Ezt úgy teheti meg, ha abbahagyja a Szolgáltatások használatát, beleértve, ha lezárja a nálunk létrehozott online fiókjait és felveszi velünk a kapcsolatot az alábbiakban megtalálható Kapcsolat részben megtalálható elérhetőségek valamelyikén keresztül és kérelmezi Személyes adatainak törlését.Amennyiben visszavonja Személyes adatainak jelen Adatvédelmi irányelvben foglalt célokra való felhasználásához és megosztásához való hozzájárulását, lehetséges, hogy nem fér hozzá egyetlen egy (vagy valamely) Szolgáltatásunkhoz sem, valamint lehetséges, hogy nem tudjuk biztosítani Önnek egyetlen egy (vagy valamely) Szolgáltatásunkat sem.Tájékoztatjuk, hogy bizonyos esetekben a hozzájárulás visszavonását, illetve a Személyes adatok törlési kérelmét követően is folytathatjuk a Személyes adatok feldolgozását, ha erre önálló jogalapunk van.Például megőrizhetünk bizonyos adatokat, ha arra szükség van egy független jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekünk végrehajtása érdekében Szolgáltatásaink biztonságának és védelmének biztosítása során.

 

Amennyiben az Európai Unióból fér hozzá a Szolgáltatásokhoz, joga van panaszt emelni a nemzeti vagy helyi adatvédelmi hatóságnál.

 

A kaliforniai törvényeknek megfelelően a kaliforniai lakosoknak joga van ahhz, hogy írásban kérelmezzék azon vállalatoktól, akikkel üzleti kapcsolatban állnak (a) a vállalat által az adott évet közvetlenül megelőző naptári évben harmadik felek (azon leányvállalatokat is beleértve, amelyek különálló jogi személyiségek) számára közzétett Személyes adatok kategóriájának listáját a harmadik felek közvetlen marketingcéljaira és (b) az ezen harmadik felek összes nevét és címét.Kérelem benyújtásához, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi Kapcsolat részben megadott elérhetőségeken keresztül.

 

Harmadik felek oldalaira és közösségi médiaoldalakra mutató hivatkozások

 

A Szolgáltatások tartalmazhatnak harmadik felek által működtetett weboldalakra és digitális szolgáltatásokra mutató hivatkozásokat.Jelen Adatvédelmi irányelv nem vonatkozik és nem is vagyunk felelősek azon harmadik felek tartalmaiért, adatvédelmi irányelveiért, illetve adatvédelmi gyakorlataiért, amelyek gyűjtik az Ön adatait.Arra kérjük Önt, hogy olvassa el ezen harmadik felek adatvédelmi irányelveit és ismerje meg az adatokkal kapcsolatos gyakorlataikat.

 

A Szolgáltatások tartalmazhatják a közösségi médiában használatos „Megosztás” gombot, valamint más vállalatok minialkalmazásait.Ezek a funkciók gyűjthetik az Ön IP-címét, azt, hogy milyen oldalakat tekint meg a Szolgáltatáson belül, valamint beállíthatnak egy sütit a funkció megfelelő működése érdekében.A beépülő modulok betöltését, működését és használatát a beépülő modult biztosító harmadik fél adatvédelmi irányelve és feltételei szabályozzák.

 

Felhasználók által generált tartalom

 

Bizonyos Szolgáltatásaink lehetővé tehetik a felhasználók számára, hogy közzé tegyék saját tartalmaikat versenyeken, blogokon, videókba vagy egyéb funkciókban.Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltatásokon beküldött információ, illetve közzétett felhasználó által generált tartalmak nyilvános információkká válnak.Az ezen beküldések és közzétételek során megadott személyes, pénzügyi, illetve egyéb adatok megosztása során körültekintően kell eljárnia.Nem tudjuk megakadályozni, hogy mások ne úgy használják ezeket az adatokat, hogy az ne sértse jelen Adatvédelmi szabályokat, a törvényt vagy az Ön magánéletét és biztonságát.Nem vagyunk felelősek ezen közzétételek végeredményéért.

 

Kommunikációs preferenciák kezelése

 

Amennyiben Ön engedélyezte a marketingtájékoztatások fogadását (vagy amely esetben azt a törvény engedélyezi, ha Ön megadta vállalatunk számára kapcsolatfelvételi adatait), e-maileket, levélben küldött közvetlen ajánlatokat, push értesítéseket, illetve egyéb, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatásokat küldhetünk Önnek, az Ön által kiválasztott kommunikációs módnak megfelelően.A weboldalunkhoz, illetve a mobilalkalmazásainkhoz való hozzáférés során megkérhet minket arra, hogy ezt ne tegyük, de módosíthatja beállításait a nálunk rendelkezésre álló fiókjaiban megtalálható adatok aktualizálásával is.Bármikor dönthet úgy, hogy nem szeretne többet kereskedelmi jellegű üzeneteket kapni tőlünk, ez esetben küldje el erre vonatkozó kérelmét az alábbi kapcsolatfelvételi elérhetőségeken keresztül vagy kövesse az általunk küldött tájékoztatásban megtalálható leiratkozással kapcsolatos utasításokat az alábbiak szerint.

 

Nyomtatott anyagok: Az Ön címére érkező nyomtatott anyagok, így például hirdetések, szórólapok vagy képeslapok fogadásáról való leiratkozáshoz, kérjük, írjon nekünk az alábbi címre.Kérjük, nevét és levelezési címét pontosan úgy adja meg, ahogyan az az Ön által fogadott nyomtatott marketinganyagon megtalálható.

 

E-mailek: Az e-mailben érkező marketingtájékoztatásokról való leiratkozáshoz, kérjük, küldjön leiratkozási kérelmet az alábbi e-mail-címre vagy kattintson az Önnek küldött e-mail alján található leiratkozási hivatkozásra és kövesse az utasításokat a megjelenő weboldalon.Tájékoztatjuk, hogy bizonyos tranzakciókkal, illetve fiókjával kapcsolatban továbbra is kaphat üzeneteket tőlünk.

 

Szöveges üzenetek: Ha Ön hozzájárulását adta a szöveges üzenetek fogadásához, a szöveges üzenetben meghatározott módon leiratkozhat ezen üzenetek fogadásáról, vagy ha felveszi velünk a kapcsolatot az alábbi Kapcsolat részben megtalálható elérhetőségek valamelyikén keresztül.

 

Push értesítések: A push értesítések fogadásáról való leiratkozáshoz, kérjük, állítsa be preferenciáit eszközének Beállítások menüjében.

 

Kapcsolat

 

Amennyiben kérdése, megjegyzése, kérelme vagy aggálya van jelen Adatvédelmi irányelvvel vagy más adatvédelmi üggyel kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresztül:

 

E-mailben:gdpr@colfaxcorp.com

 

Levélben:

Colfax
ATTN: Privacy Compliance Team
420 National Business Parkway, Suite 500
Annapolis Junction, MD 20701

Italian

 

Ultimo aggiornamento:  Maggio 2018

Introduzione

Come noi raccogliamo, usiamo e conserviamo le Informazioni Personali

Come noi condividiamo e divulghiamo le Informazioni Personali

Sicurezza delle informazioni

Trasferimenti internazionali dei dati

Informazioni specifiche sul Paese

Politiche ulteriori

Privacy dei minori

I vostri diritti

Collegamenti a siti di terze parti e ai social media

Contenuto generato dall’utente

Preferenze nella gestione delle comunicazioni

I nostri contatti

 

Noi rispettiamo la vostra privacy e siamo impegnati a proteggerla attraverso la conformità alla nostra politica. La presente Politica sulla Privacy descrive come noi in Colfax Corporation e nella famiglia di società, ivi includendo le nostre affiliate e le sussidiarie (collettivamente, “noi” o “Colfax”) riuniamo, usiamo e condividiamo le Informazioni Personali che raccogliamo attraverso i siti web, le applicazioni mobili, le piattaforme come WeldCloudTM, e altre funzioni digitali che sono controllate e gestite da Colfax e che si ricollegano alla presente Politica sulla Privacy (collettivamente, i “Services”).

 

Le sussidiarie o le affiliate di Colfax che controllano e gestiscono i Servizi che visitate, fungeranno da titolari del trattamento dei dati, responsabili della raccolta e dell’utilizzo delle vostre Informazioni Personali.

 

La presente Politica sulla Privacy è soggetta a una revisione sporadica, e se apportiamo qualunque modifica sostanziale al modo in cui usiamo le vostre Informazioni Personali, pubblicheremo in modo molto visibile un avviso riguardo alle modifiche apportate ai Servizi e aggiorneremo la data summenzionata. Se avete delle domande circa la presente Politica sulla Privacy o sulle nostre prassi in materia di informazione, siete pregati di contattarci usando le opzioni fornite in basso.  

 

Siete pregati di leggere attentamente la presente Politica sulla Privacy. Utilizzando i nostri Servizi, acconsentite alle prassi in merito all’informazione, e ad altri termini indicati nella presente Politica sulla Privacy.

 

Come noi raccogliamo, usiamo e conserviamo le Informazioni Personali

 

Quando usiamo il termine “Informazioni Personali,” intendiamo le informazioni che possono essere utilizzate per identificarvi come singolo individuo.  Raccogliamo diverse categorie di Informazioni Personali attraverso i nostri Servizi, ivi includendo le informazioni che ci fornite, le informazioni raccolte automaticamente dal vostro dispositivo, le informazioni che otteniamo da fonti terze.  Usiamo e condividiamo queste Informazioni Personali per gli scopi descritti di seguito, e quelli indicati nella sezione Ulteriori usi delle Informazioni Personali.

 

Per trattare in modo lecito le vostre Informazioni Personali ci affidiamo a supporti distinti e sovrapponibili. A mero titolo esemplificativo, potremmo avere bisogno di trattare le vostre Informazioni Personali in taluni modi, al fine di elaborare una transazione che avete richiesto, o diversamente, in conformità al contratto in essere tra di noi, o in taluni casi possiamo elaborare le vostre Informazioni Personali laddove necessario per promuovere i nostri legittimi interessi e ove quei legittimi interessi non sono scavalcati dai vostri diritti e interessi.

 

 1. Informazioni che ci fornite voi

 

Raccogliamo le Informazioni Personali che ci fornite, ad esempio quando inserite le informazioni nei campi di un modulo dei nostri Servizi. Per esempio, possiamo raccogliere:

 

Categoria dei dati personali

Finalità del trattamento

(si veda la sezione in basso Ulteriori usi delle Informazioni Personali)

Fondamenti giuridici per il trattamento

Informazioni di contatto

che includono il vostro nome e cognome, l’indirizzo e-mail e il numero di telefono

Per amministrare il vostro account e i Servizi, per autenticarvi come un utente, e per comunicare con voi

Per elaborare le transazioni richieste da voi e per onorare i nostri obblighi contrattuali

 

Interessi legittimi

 

Il vostro consenso, laddove applicabile

Informazioni demografiche

che includono la vostra età, le informazioni sul vostro nucleo familiare, le preferenze sui prodotti e altri interessi

Per meglio conoscere e analizzare la nostra popolazione di clienti, per supportare le nostre operazioni, ivi includendo la gestione degli inventari e dei prodotti, per formulare offerte e annunci pubblicitari, per migliorare i nostri prodotti e prestazioni, tra cui anche i Servizi.

Interessi legittimi

 

Il vostro consenso, laddove applicabile

Informazioni sugli acquisti online

che includono le informazioni sui pagamenti con carte bancarie, dettagli degli acquisti e altre informazioni sulle transazioni

Per elaborare gli acquisti che effettuate online, consegnare prodotti e servizi acquistati, migliorare la nostra piattaforma di commercio elettronico, personalizzare le vostra esperienze di fruizione e contribuire ai nostri sforzi commerciali, per esempio, analizzando le informazioni in merito ai prodotti che vengono visionati, quando esplorate articoli ma non effettuate acquisti, e altre interazioni che avete con i nostri Servizi di commercio elettronico

Per elaborare le transazioni richieste da voi e per onorare i nostri obblighi contrattuali

 

Interessi legittimi

 

Il vostro consenso, laddove applicabile

Informazioni di domande di impiego

che includono i vostri estremi di contatto, la vostra carriera scolastica e lavorativa, e altre informazioni che includete nel vostro CV/resumé e nei materiali della domanda, come anche le informazioni raccolte per controlli sul passato, laddove richiesti

Per elaborare e valutare le domande di impiego che inviate attraverso i Servizi e per comunicare con voi in merito alle vostre domande di impiego e alle richieste

Interessi legittimi

 

Il vostro consenso, laddove applicabile

 

 

 1. Informazioni raccolte automaticamente

 

Come è vero anche per altre piattaforme digitali, raccogliamo determinate informazioni automaticamente quando usate i nostri Servizi. Queste informazioni possono includere il browser, il dispositivo, i cookie e dati analoghi che raccogliamo come segue:

 

Categoria dei dati personali

Finalità del trattamento

(si veda la sezione in basso Ulteriori usi delle Informazioni Personali)

Fondamenti giuridici per il trattamento

File di registro

che includono indirizzi IP, tipo di browser, il fornitore di servizi internet, pagine di rimando/uscita, sistema operativo, data/orario timbro e/o il flusso dei dati dei vostri click

Per mantenere la sicurezza dei vostri Servizi, per il rilevamento delle frodi e per proteggere i nostri diritti

Interessi legittimi

Cookie, dati analitici e tecnologie correlate

Per ulteriori informazioni, tra cui come controllare e impostare le vostre scelte in merito agli annunci, leggete la nostra Politica sui Cookie.

 

 

Per gestire i nostri Servizi e messaggi e-mail e per raccogliere e tracciare nel tempo le informazioni su di voi e sulle vostre attività online, e attraverso siti web diversi, e sui canali online

Interessi legittimi

 

Il vostro consenso, laddove applicabile

Informazioni sull’ubicazione

che includono la latitudine, la longitudine la data e l’orario (la precisione di questi dati varia notevolmente ed è determinata da fattori controllati dal vostro dispositivo o dal fornitore di servizi di telefonia mobile)

Per offrirvi determinati servizi basati sull’ubicazione, come proposte pubblicitarie che sono pertinenti alla vostra particolare ubicazione, e per condurre analisi dei dati per migliorare i Servizi.  Potete disabilitare la raccolta delle informazioni relative alla vostra ubicazione nelle impostazioni del vostro dispositivo. Sappiate che se decidete di fare ciò, possiamo non essere in grado di fornire servizi basati sulla vostra ubicazione.

Interessi legittimi

 

Il vostro consenso, laddove applicabile

 

 

 1. Informazioni che otteniamo da fonti terze

 

Potremmo ottenere determinate Informazioni Personali su di voi da fonti terze, che potremmo usare per servire i nostri legittimi interessi, ottemperare agli obblighi giuridici, eseguire un contratto, o in taluni casi, in conformità al vostro consenso.

 

Partner commerciali e fornitori di servizi:  Usiamo partner commerciali e fornitori di servizi, come i processori di pagamenti e i fornitori di servizi di dati analitici, che svolgano servizi per nostro conto.  Alcuni di questi partner hanno accesso alle Informazioni Personali su di voi che non possiamo altrimenti avere (per esempio, laddove vi iscrivete direttamente con quel fornitore) e potrebbero condividere alcune o tutte queste informazioni con noi. Usiamo queste informazioni per amministrare i Servizi e condurre campagne di marketing e pubblicitarie, come anche per elaborare transazioni che voi richiedete.

 

Informazioni supplementari:  Possiamo ricevere ulteriori informazioni da fonti terze, come le agenzie di riferimento per i crediti e le banche date pubbliche, che possiamo aggiungere alle informazioni esistenti sui consumatori, come verifica degli indirizzi e-mail. Possiamo usare le informazioni supplementari per elaborare le transazioni che voi richiedete e per prevenire la frode, proporre offerte rilevanti per voi, e per migliorare le nostre operazioni, i Servizi e i nostri annunci pubblicitari e le campagne di marketing.

 

 1. Ulteriori usi delle Informazioni Personali

 

In aggiunta agli usi descritti sopra, possiamo utilizzare le vostre Informazioni Personali per gli scopi seguenti, i quali usi possono in determinate circostanze essere basati sul vostro consenso, possono essere necessari per rispettare tutti gli impegni contrattuali che abbiamo con voi ed essere necessari per servire i nostri legittimi interessi nelle seguenti operazioni di impresa: 

 

 • gestire la nostra impresa, amministrando i Servizi e gestendo i vostri account; 
 • contattarvi per rispondere alle vostre richieste o indagini;
 • elaborare e portare a buon fine le vostre transazioni che includono, se del caso, le conferme d’ordine, l’iscrizione a programmi di lealtà o di altro tipo, l’elaborazione di pagamenti per gli acquisti online e la consegna di prodotti o servizi;
 • fornirvi nuovi bollettini di informazione, articoli, prodotti o servizi di allerta o annunci, premi per il risparmio, inviti agli eventi e altre informazioni che riteniamo essere di vostro interesse;
 • fornirvi coupon, informazioni promozionali, offerte e altre informazioni che sono modellate sui vostri interessi personali e sui vostri comportamenti d’acquisto;
 • condurre ricerche di marketing, sondaggi e indagini analoghe che ci aiutano a comprendere le tendenze e le necessità dei clienti;
 • amministrare i nostri programmi lealtà e di compensi, tra cui permettervi di creare e mantenere i profili dei clienti, analizzare le vostre interazioni con noi, presentare le offerte personalizzate e migliorare i nostri prodotti, i servizi, i programmi e altre offerte;
 • avvertirvi in merito ad annunci sulla sicurezza dei prodotti o revocare o correggere un’offerta, una promozione o una pubblicità;
 • amministrare lotterie e promozioni o contattarvi riguardo ai premi in palio;
 • prevenire, indagare o fornire avviso in merito a frodi, ad attività criminali e illegali, a un accesso non autorizzato o all’uso delle Informazioni Personali, ai nostri siti web o ai sistemi di dati, o per ottemperare ai nostri obblighi giuridici;
 • far rispettare i nostri Termini e Condizioni e altri accordi; e,
 • inviarvi messaggi di testo o notifiche quando vi iscrivete ad uno dei nostri programmi di messaggistica. Questi messaggi possono essere inviati tramite mezzi automatici.  Potete optare per il rifiuto di un programma di messaggi di testo seguendo le istruzioni nella sezione “Le Vostre Scelte Sulla Privacy”.

 

 1. Interessi legittimi

 

Ci basiamo su diversi interessi legittimi nell’usare e condividere le vostre Informazioni Personali. Questi interessi comprendono:

 • migliorare e personalizzare i Servizi per voi;
 • comprendere come i Servizi vengono usati;
 • ottenere spunti sulle modalità d’uso dei Servizi;
 • esplorare modi per sviluppare e far crescere la nostra impresa;
 • garantire la sicurezza e la salvaguardia dei nostri Servizi; e
 • migliorare la protezione contro frodi, posta indesiderata, molestie, violazioni di proprietà intellettuali, reati e rischi per la sicurezza.

 

 1. Conservazione dei dati

 

Conserveremo le vostre Informazioni Personali solo per il tempo necessario per gli scopi definiti in questa Politica sulla Privacy, tranne ove sia richiesto un periodo più lungo ai sensi della legge vigente o per risolvere dispute o proteggere i nostri diritti legali, il tutto in conformità ai principi stabiliti nell’Articolo 5(1) del GDPR.

 

Laddove il nostro trattamento riguarda Informazioni Personali in base ai nostri legittimi interessi, in genere conserviamo tali informazioni per un periodo ragionevole basato su quel particolare interesse, tenendo in considerazione gli interessi fondamentali, i diritti e le libertà dei soggetti dei dati. 

 

Laddove il nostro trattamento riguarda Informazioni Personali in base al vostro consenso, in genere conserviamo le informazioni per il periodo necessario per rispettare l’accordo sottoscritto con voi, fatto salvo il vostro diritto, in talune circostanze, di ottenere la distruzione di alcune Informazioni Personali (si veda la sezione in basso I vostri diritti). 

Laddove il nostro trattamento riguarda Informazioni Personali in base a un contratto, in genere conserviamo le informazioni per la durata del contratto in questione, con l’aggiunta di un ulteriore periodo limitato, necessario per rispettare la legge o la prescrizione per eventuali ricorsi legali che possono derivare dal rapporto contrattuale. 

In alcuni casi possiamo anche dover affrontare la minaccia di un’azione legale; in questo caso possiamo dover applicare un obbligo di “conservazione per fini giudiziari” che comporta la conservazione delle informazioni oltre il nostro periodo di conservazione abituale.  In questo caso, conserveremo le informazioni fino alla rimozione dell’obbligo; in genere questo significa che l’azione o la minaccia di un’azione legale è stata risolta.

 

Come noi condividiamo e divulghiamo le Informazioni Personali

 

Condividiamo le vostre Informazioni Personali con terzi solo nei modi descritti nella presente Politica sulla Privacy.  Potremmo condividere le vostre Informazioni Personali all’interno della nostra famiglia di società, con fornitori di servizi e partner commerciali, in relazione a trasferimenti d’azienda e per conformità alla legge, per proteggere la salute e la sicurezza, e per far valere i nostri diritti legali.

 

 

Fornitori di servizi:  Condividiamo le vostre Informazioni Personali con fornitori di servizi terzi che portano a termine le transazioni o prestano servizi per nostro conto o a vostro vantaggio, come l’elaborazione di pagamenti, il marketing, i dati analitici, l’elaborazione di domande di impiego e l’amministrazione delle risorse umane, o per verificare i dati dei clienti, come gli indirizzi e-mail.

 

Affiliate: Possiamo condividere le vostre Informazioni Personali con gli enti legali affiliati all’interno della nostra famiglia di società per gli scopi e gli usi che sono in linea con la presente Politica sulla Privacy.

 

Partner aziendali: Con il vostro consenso, possiamo usare le Informazioni Personali con i partner aziendali, come i nostri distributori.

 

Piattaforme terze: Taluni servizi possono raccogliere e trasferire informazioni sulla vostra ubicazione, da una applicazione all’altra, da una funzione all’altra e tra strumenti all’interno del vostro dispositivo, per consentire a Colfax di offrirvi determinati servizi basati sull’ubicazione, come proporre annunci pubblicitari che sono pertinenti alla vostra particolare ubicazione, e per condurre analisi dei dati. per migliorare i Servizi.  Potete disabilitare la raccolta delle informazioni relative alla vostra ubicazione nelle impostazioni del vostro dispositivo. Sappiate che se decidete di fare ciò, possiamo non essere in grado di fornire servizi basati sulla vostra ubicazione.

 

Piattaforme dei social media: Possiamo inoltre usare i servizi forniti da terze parti (come le piattaforme dei social media) per proporvi annunci personalizzati su piattaforme terze. Possiamo fare ciò fornendo una versione hash delle vostre Informazioni Personali alla terza parte, per fini comparativi.  Siete pregati di esaminare la nostra Politica sui Cookie per ulteriori informazioni, ivi includendo come optare per il rifiuto di pubblicità basate sugli interessi.

 

Procedimenti legali, sicurezza e applicazione dei Termini: Possiamo divulgare le vostre Informazioni Personali ad autorità regolatorie, giudiziarie o governative, come richiesto dalla legge vigente. Possiamo divulgare le vostre Informazioni Personali anche a terze parti come richiesto dalla legge vigente in relazione a reclami, dispute o controversie, se altrimenti richiesto dalla legge vigente, o laddove stabiliamo che la loro divulgazione sia necessaria per proteggere la salute e la sicurezza, vostre o di altre persone, oppure per far valere i nostri diritti legali, o gli impegni contrattuali che avete sottoscritto.

 

Trasferimenti d’azienda: Le vostre Informazioni Personali possono essere divulgate nell’ambito di una transazione commerciale aziendale, ad esempio per una fusione, un’acquisizione, la creazione di una joint venture o il finanziamento o la vendita di risorse aziendali, e possono essere trasferite a una terza parte che costituisce uno degli assetti patrimoniali coinvolti in tale transazione. I dati possono essere divulgati anche in caso di insolvenza, bancarotta o commissariamento. Sarete avvisati per e-mail o tramite notifica in evidenza, di qualunque Servizio sia riguardato da eventuali modifiche in merito alla titolarità o all’uso delle Informazioni Personali, come anche le scelte che riguardano le Informazioni Personali su di voi.

 

Sicurezza delle informazioni

 

Colfax si impegna a proteggere la sicurezza delle vostre Informazioni Personali. Adottiamo misure tecniche e organizzative volte a proteggere le vostre informazioni contro ogni accesso non autorizzato, furto e perdita. Tuttavia, data la natura di internet e della tecnologia informatica in generale, non possiamo garantire la sicurezza delle vostre informazioni.

 

Trasferimenti internazionali dei dati

 

Colfax può trasferire le vostre Informazioni Personali all’interno della nostra famiglia di società e/o alle terze parti discusse in precedenza. Le vostre Informazioni Personali possono essere trasferite, archiviate e trattate in un Paese diverso da quello in cui sono state raccolte. Possiamo trasferire le vostre Informazioni Personali fuori dallo Spazio Economico Europeo (“SEE”); quando facciamo questo, ci basiamo su salvaguardie adeguate o idonee riconosciute ai sensi delle leggi sulla protezione dei dati.

 

 

Con il vostro consenso:  Per quanto concerne i nostri Servizi gestiti dai server negli Stati Uniti, se siete ubicati fuori dagli Stati Uniti, sappiate che le Informazioni Personali che raccogliamo saranno trattate e conservate negli Stati Uniti, una giurisdizione in cui la protezione dei dati e le normative sulla privacy potrebbero non offrire i medesimi livelli di tutela rispetto a quelli nei Paesi dove risiedete o di cui siete cittadini. In relazione ad alcuni trasferimenti di dati personali oltre confine, otterremo il vostro consenso al trasferimento delle vostre Informazioni Personali fuori dallo SEE dopo avervi informati dei possibili rischi di tale trasferimento.

 

Decisione sull’adeguatezza:  Per quanto concerne i nostri servizi gestiti da server all’interno dello SEE, possiamo trasferire le vostre Informazioni Personali dallo SEE a Paesi approvati dalla Comunità Europea, in quanto forniscono adeguata protezione alle Informazioni Personali.

Clausole contrattuali standard:  La Commissione Europea ha adottato clausole standard per la protezione dei dati che garantiscono la salvaguardia dei dati personali trasferiti fuori dallo SEE. Per quanto riguarda i nostri Servizi gestiti da server nello SEE, in genere utilizziamo clausole contrattuali standard per ogni trasferimento di Informazioni Personali da un Paese nello SEE ad un altro fuori dallo SEE, che non prevede una valutazione sull’adeguatezza. Potete richiedere una copia delle clausole contrattuali standard contattandoci come illustrato nella Sezione in bassoI nostri contatti.

 

Inoltre, possiamo trasferire le vostre Informazioni Personali fuori dallo SEE ove tale trasferimento sia necessario per stabilire, esercitare o difendere diritti legali. 

 

Politiche ulteriori

 

Determinati siti web, applicazioni mobili o altre funzioni digitali inclusi nei Servizi possono prevedere ulteriori divulgazioni relative alla vostra privacy, che riguarderà l’uso da parte vostra di tali Servizi, in aggiunta alla presente Politica sulla Privacy.

 

Privacy dei minori

 

Ci impegniamo a proteggere la privacy dei minori. I nostri Servizi non sono rivolti ai minori di età inferiore ai 18 anni, né abbiamo intenzione di raccogliere scientemente, o di richieder loro, Informazioni Personali. Se avete meno di 18 anni, non forniteci alcuna Informazione Personale.

 

I vostri diritti

 

Trattiamo tutte le Informazioni Personali in linea con i vostri diritti, in ogni caso nella misura richiesta dalla normativa vigente e in conformità ad essa (come anche in conformità a ogni limite temporale applicabile e agli obblighi contributivi).

 

Previa richiesta, vi forniremo informazioni relative all’eventuale conservazione delle vostre Informazioni Personali, oltre a qualsiasi altro dettaglio che siamo tenuti a fornire ai sensi della legge vigente.  In taluni casi, potete appellarvi al diritto di:

 • rettificare le Informazioni Personali che sono inesatte;
 • ridurre o limitare i modi in cui usiamo le vostre Informazioni Personali;
 • opporvi al trattamento delle vostre Informazioni Personali;
 • richiedere la cancellazione delle vostre Informazioni Personali, e
 • ottenere una copia delle vostre Informazioni Personali in un formato accessibile.

 

Per presentare una richiesta, contattateci come indicato nella sezione in basso I nostri contatti.  Risponderemo alla vostra richiesta entro un lasso di tempo ragionevole.

 

Avete anche il diritto di revocare il vostro consenso al trattamento delle vostre Informazioni Personali da parte nostra, laddove tale trattamento sia basato esclusivamente sul vostro consenso. Potete fare ciò interrompendo l’uso dei Servizi, tra cui tramite chiusura di tutti i vostri account online con noi e contattandoci come indicato nella sezione in basso I nostri contatti per richiedere che le vostre Informazioni Personali siano cancellate.  Se revocate il vostro consenso all’uso o alla condivisione delle vostre Informazioni Personali per gli scopi indicati nella presente Politica sulla Privacy, potreste non avere accesso a tutti (o ad alcuni) dei Servizi, e potremmo non essere in grado di fornirvi tutti (o alcuni) dei Servizi. Vi preghiamo di notare che, in presenza di motivi legali validi per farlo, in alcuni casi potremmo continuare a trattare le vostre Informazioni Personali anche dopo la revoca del consenso da parte vostra o dopo una richiesta di distruzione di tali dati.  Per esempio, potremmo conservare determinate informazioni se ne avessimo bisogno per ottemperare a un obbligo giuridico indipendente, o se è necessario farlo per perseguire i nostri legittimi interessi nel mantenere i Servizi salvi e al sicuro.

 

Se state accedendo ai Servizi dall’Unione Europea, avete inoltre il diritto di presentare un reclamo alla vostra autorità di vigilanza sulla protezione dei dati, nazionale o locale.

 

Ai sensi della Legge della California, i residenti californiani hanno il diritto di richiedere per iscritto, all’impresa con cui intrattengono relazioni commerciali stabili, (a) un elenco delle categorie delle Informazioni Personali che un’impresa ha divulgato a terze parti (ivi includendo le affiliate che sono entità giuridiche separate) durante l’anno di calendario immediatamente precedente, per gli scopi di marketing diretto delle terze parti e (b) i nomi e gli indirizzi di tali terze parti. Per presentare una richiesta, siete pregati di contattarci come indicato nella sezione in basso I nostri contatti.

 

Collegamenti a siti di terze parti e ai social media

 

I servizi possono includere collegamenti a siti web e servizi digitali gestiti da terze parti.  La presente Politica sulla Privacy non si applica ai contenuti, alle politiche sulla privacy o alle prassi in materia di dati di terze parti che raccolgono le vostre informazioni, di cui non siamo responsabili. Vi incoraggiamo a riesaminare le politiche sulla privacy adottate da quelle terze parti per conoscere le loro prassi in materia di informazione.

 

I Servizi potrebbero mostrare tasti di “condivisione” dei social media e elementi grafici ospitati da altre società. Queste funzioni possono raccogliere il vostro indirizzo IP, la pagina che state visitando sui nostri Servizi, ed esse possono istallare un cookie per consentire alla funzione di operare correttamente.  Il caricamento, le funzioni e il vostro uso delle estensioni sono regolate dalla Politica sulla Privacy e dai termini della terza parte che fornisce le estensioni.

 

Contenuto generato dall’utente

 

Alcuni dei nostri servizi possono consentire agli utenti di presentare i loro propri contenuti per concorsi, blog, video e altre funzioni. Vi preghiamo di tenere a mente che qualunque informazione voi presentate o pubblicate su quei servizi, come contenuti generati da utenti, diventano informazioni pubbliche. Dovreste prestare cautela quando decidete di divulgare le vostre informazioni personali, finanziarie o di altro genere in tali comunicazioni o pubblicazioni. Non possiamo impedire ad altri di usare tali informazioni in maniera che possa costituire violazione della presente Politica sulla Privacy, della legge o della vostra privacy personale e sicurezza. Non siamo responsabili dei risultati di tali pubblicazioni.

 

Preferenze nella gestione delle comunicazioni

 

Se avete optato per accettare le nostre comunicazioni di marketing (o laddove permesso dalla legge, se ci avete fornito i vostri estremi di contatto), possiamo inviarvi messaggi via e-mail, mail di offerte dirette, notifiche o altre comunicazioni in merito ai prodotti o ai servizi, a seconda del metodo di comunicazione selezionata.  Potete chiederci di non fare ciò quando accedete ai nostri siti web o alle applicazioni di telefonia mobile, o modificate le vostre preferenze aggiornando qualunque account che avete con noi. In ogni momento potete scegliere di interrompere la ricezione di messaggi commerciali da parte nostra, inviando una richiesta ai recapiti di contatto in basso, o seguendo le istruzioni per cancellare l’iscrizione nel modulo delle comunicazioni che ricevete, come descritto di seguito. 

 

Materiali stampati: Per selezionare l’opzione di non ricevere materiale stampato al vostro indirizzo e-mail, come pubblicità, volantini o cartoline, siete pregati di scriverci all’indirizzo in basso. Siete pregati di assicurarvi di includere il vostro nome e l’indirizzo e-mail esattamente nel modo in cui appaiono sui materiali pubblicitari stampati che ricevete.

 

E-mail: Per selezionare l’opzione di non ricevere comunicazioni di marketing via e-mail, siete pregati di inviare una richiesta all’indirizzo e-mail in basso o cliccare sul collegamento per cancellare l’iscrizione, in fondo alla e-mail che vi abbiamo inviato, e seguire le istruzioni sulla pagina web che ne consegue. Siete pregati di notare che potreste continuare a ricevere da parte nostra determinati messaggi transativi o relativi all’account.

 

Messaggi di testo: Se avete acconsentito a ricevere messaggi di testo, potete optare per il rifiuto a riceverne, usando il metodo fornito nel messaggio di testo o contattandoci come indicato nella sezione in basso I nostri contatti.

 

Notifiche: Per l’opzione di non ricevere notifiche, siete pregati di impostare le vostre preferenze all’interno del menu del vostro dispositivo.

 

I nostri contatti

 

Se avete delle domande, dei commenti, delle richieste o dei dubbi riguardo a questa Politica sulla Privacy o ad altre questioni in merito alla privacy, potete contattarci nei seguenti modi:

 

Per e-mail: GDPR@colfaxcorp.com

 

Tramite servizio posatale: 

Colfax
ATTN: Privacy Compliance Team
420 National Business Parkway, Suite 500
Annapolis Junction, MD 20701

Dutch

 

Laatst bijgewerkt:  Mei 2018

Inleiding

Hoe we Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren

Hoe we Persoonsgegevens delen en openbaar maken

Informatiebeveiliging

Internationale gegevensoverdrachten

Landspecifieke informatie

Aanvullende beleidslijnen

Privacy van kinderen

Uw rechten

Links naar sites van derde partijen en sociale media

Door gebruikers gegenereerde inhoud

Communicatievoorkeuren beheren

Contact met ons opnemen

 

We respecteren uw privacy en zijn toegewijd aan het beschermen hiervan door ons te houden aan dit beleid. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij bij Colfax Corporation en onze familie van bedrijven, waaronder onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (gezamenlijk ‘we/wij’ of ‘Colfax’), de Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen die we verzamelen via de websites, mobiele apps, platforms zoals WeldCloudTM en andere digitale eigenschappen die eigendom zijn van en worden beheerd door Colfax en die verwijzen naar dit privacybeleid (gezamenlijk de ‘Diensten’).

 

De dochteronderneming of gelieerde onderneming van Colfax die de Diensten die u bezoekt, bezit en exploiteert, is de verantwoordelijke gegevensbeheerder voor de verzameling en het gebruik van uw Persoonsgegevens.

 

Dit privacybeleid is onderhevig aan een incidentele herziening en als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw Persoonsgegevens gebruiken, zullen we een opvallende kennisgeving van de wijzigingen aan de Diensten plaatsen en de bovenstaande ingangsdatum bijwerken. Als u vragen hebt over dit privacybeleid of onze informatiepraktijken, neem dan contact met ons op via de onderstaande opties.  

 

Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door. Door onze Diensten te gebruiken, stemt u in met de informatiepraktijken en andere voorwaarden die uiteen zijn gezet in dit Privacybeleid.

 

Hoe we Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren

 

Wanneer we de term ‘Persoonsgegevens’ gebruiken, bedoelen we gegevens die kunnen worden gebruikt om u als een persoon te identificeren.  We verzamelen verschillende categorieën Persoonsgegevens via onze Diensten, waaronder gegevens die u verstrekt, gegevens die automatisch worden verzameld van uw apparaat en gegevens die we verkrijgen van externe bronnen.  We gebruiken en delen deze Persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden, inclusief zoals beschreven onder Aanvullend gebruik van Persoonsgegevens.

 

We vertrouwen op afzonderlijke en elkaar overlappende grondslagen om uw Persoonsgegevens op rechtmatige wijze te verwerken. Alleen bij wijze van voorbeeld kan het nodig zijn dat wij uw Persoonsgegevens op bepaalde manieren verwerken om een door u gevraagde transactie te verwerken of anderszins in overeenstemming met een contract tussen ons, of in bepaalde gevallen kunnen wij uw Persoonsgegevens verwerken waar nodig om onze legitieme belangen te bevorderen, wanneer die legitieme belangen niet worden ondermijnd door uw rechten en belangen.

 

 1. Gegevens die u verstrekt

 

We verzamelen Persoonsgegevens die u verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u de informatie invoert in de formuliervelden van onze Diensten. We kunnen bijvoorbeeld verzamelen:

 

Categorie van Persoonsgegevens

Doelstelling van de verwerking

(zie ook Aanvullend gebruik van Persoonsgegevens hieronder)

Wettelijke grondslag voor verwerking

Contactgegevens

waaronder uw naam, thuisadres, e-mailadres en telefoonnummer

Om uw account en de Diensten te beheren, u als gebruiker te verifiëren en met u te communiceren

Om door u gevraagde transacties te verwerken en onze contractuele verplichtingen na te komen

 

Legitieme belangen

 

Uw toestemming, waar van toepassing

Demografische gegevens

waaronder uw leeftijd, gegevens over uw huishouding, productvoorkeuren en overige interesses

Om onze klantenpopulatie beter te begrijpen en te analyseren, onze activiteiten te ondersteunen, waaronder voorraad- en productbeheer, om relevante aanbiedingen en advertenties te leveren, om onze producten en diensten te verbeteren, waaronder de Diensten

Legitieme belangen

 

Uw toestemming, waar van toepassing

Online aankoopgegevens

waaronder betaalkaartinformatie, aankoopgegevens en andere transactiegegevens

Om aankopen die u online doet te verwerken, gekochte producten en diensten te leveren, ons e-commerce platform te verbeteren, uw klantervaring te personaliseren en bij te dragen aan onze marketinginspanningen, bijvoorbeeld door informatie te analyseren over welke producten worden bekeken, wanneer u door items bladert, maar geen aankoop doet en andere interacties die u hebt met onze e-commerce Diensten

Om door u gevraagde transacties te verwerken en onze contractuele verplichtingen na te komen

 

Legitieme belangen

 

Uw toestemming, waar van toepassing

Gegevens over sollicitaties

waaronder uw contactgegevens, werk- en opleidingsgeschiedenis en andere gegevens die u toevoegt aan uw cv of sollicitatiemateriaal, evenals gegevens verzameld voor achtergrondcontroles daar waar dit vereist is

Om sollicitaties die u via de Diensten verzendt te verwerken en evalueren en om met u te communiceren over uw sollicitaties en verzoeken voor een baan

Legitieme belangen

 

Uw toestemming, waar van toepassing

 

 

 1. Automatisch verzamelde gegevens

 

Zoals geldt voor de meeste digitale platformen, verzamelen we bepaalde gegevens automatisch wanneer u onze Diensten gebruikt. Deze gegevens kunnen browser-, apparaat-, cookie- en soortgelijke gegevens bevatten die we als volgt verzamelen:

 

Categorie van Persoonsgegevens

Doelstelling van de verwerking

(zie ook Aanvullend gebruik van Persoonsgegevens hieronder)

Wettelijke grondslag voor verwerking

Logboekbestanden

waaronder IP-adressen, soort browser, internet serviceprovider, doorverwijs-/exitpagina’s, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en/of clickstream-gegevens

Om de veiligheid van onze Diensten te behouden, voor fraudedetectie en om onze rechten te beschermen

Legitieme belangen

Cookies, analyses en gerelateerde technologieën

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie, waaronder over hoe u uw privacy instellingen en uw advertentiekeuzes kunt beheren.

 

 

Om onze Diensten en e-mailberichten te beheren en om gegevens over u en uw online activiteiten te verzamelen en te volgen in de loop van de tijd en van verschillende websites en online kanalen

Legitieme belangen

 

Uw toestemming, waar van toepassing

Locatiegegevens

waaronder breedtegraad, lengtegraad, datum en tijd (de precisie van deze gegevens varieert enorm en wordt bepaald door factoren die worden beheerd door uw apparaat of mobiele serviceprovider)

Om u bepaalde op locatie gebaseerde diensten aan te bieden, zoals het leveren van advertenties die relevant zijn voor uw specifieke locatie, en om analyses uit te voeren om de Diensten te verbeteren.  U kunt de verzameling van uw locatiegegevens uitschakelen in de instellingen van uw apparaat. Houd er rekening mee dat we u mogelijk geen op locatie gebaseerde diensten kunnen bieden als u daarvoor kiest.

Legitieme belangen

 

Uw toestemming, waar van toepassing

 

 

 1. Gegevens die we verkrijgen van bronnen van derde partijen

 

We kunnen bepaalde Persoonsgegevens over u verkrijgen van externe bronnen, die we kunnen gebruiken om onze legitieme belangen te dienen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om een contract uit te voeren, of in sommige gevallen, in overeenstemming met uw toestemming.

 

Zakelijke partners en dienstverleners:  We gebruiken zakelijke partners en dienstverleners, zoals betalingsverwerkers en analyse-aanbieders, om namens ons diensten te verlenen.  Sommige van deze partners hebben toegang tot Persoonsgegevens over u die we anders misschien niet zouden hebben (bijvoorbeeld wanneer u zich rechtstreeks bij die provider aanmeldt) en delen mogelijk sommige of al deze informatie met ons. We gebruiken deze gegevens om de Diensten te beheren en marketing- en reclamecampagnes uit te voeren en transacties te verwerken die u aanvraagt.

 

Aanvullende gegevens:  We kunnen aanvullende Persoonsgegevens ontvangen van externe bronnen, zoals kredietreferentiebureaus en openbare databases, die we kunnen toevoegen aan bestaande consumentengegevens, zoals verificatie van e-mailadressen. We kunnen deze aanvullende informatie gebruiken om transacties die u aanvraagt te verwerken en om fraude te voorkomen, relevante aanbiedingen en advertenties aan u te leveren en onze activiteiten, Diensten en onze advertentie- en marketingcampagnes te verbeteren.

 

 1. Aanvullend gebruik van Persoonsgegevens

 

Naast het hierboven beschreven gebruik, kunnen we uw Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden, waarbij het gebruik in bepaalde omstandigheden kan zijn gebaseerd op uw toestemming, mogelijk noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen en noodzakelijk is om ons legitieme belang te dienen bij de volgende bedrijfsactiviteiten: 

 

 • Het uitvoeren van onze activiteiten en het beheren van de Diensten en uw accounts; 
 • De mogelijkheid om contact met u op te nemen om te reageren op uw verzoeken of vragen;
 • Verwerking en voltooiing van uw transacties, inclusief, indien van toepassing, orderbevestiging, inschrijving in onze loyaliteits- of andere programma’s, verwerking van betalingen voor online aankopen en levering van producten of diensten;
 • Het aan u voorzien van nieuwsbrieven, artikelen, product- of dienstwaarschuwingen of aankondigingen, spaarbeloningen, uitnodigingen voor evenementen en andere informatie waarvan wij denken dat deze voor u van belang kunnen zijn;
 • Het aan u voorzien van kortingsbonnen, promotionele informatie, aanbiedingen en andere informatie die persoonlijk zijn afgestemd op uw interesses en aankoopgedrag;
 • Uitvoering van marktonderzoek, enquêtes en soortgelijke onderzoeken om trends en klantbehoeften beter te begrijpen;
 • Het beheer van onze loyaliteits- en beloningsprogramma’s, waaronder het u in staat stellen om klantprofielen te maken en te onderhouden, het analyseren van uw interacties met ons, het presenteren van aangepaste aanbiedingen en verbetering van onze producten, diensten, programma’s en andere aanbiedingen;
 • U op de hoogte brengen van een aankondiging van productveiligheid of terugroep actie of correctie van een aanbieding, promotie of advertentie;
 • Het beheren van sweepstakes en promoties of contact met u opnemen over een prijsvraag;
 • Het voorkomen, onderzoeken of melden van fraude, onwettige of criminele activiteit, of ongeoorloofde toegang tot of gebruik van Persoonsgegevens, onze website of datasystemen; of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het afdwingen van onze algemene voorwaarden en andere overeenkomsten; en,
 • Het sturen van tekstberichten of pushmeldingen wanneer u zich aanmeldt voor een van onze berichtenprogramma’s. Deze berichten kunnen op geautomatiseerde wijze worden verzonden.  U kunt zich afmelden voor een berichtenprogramma door de instructies in de paragraaf ‘Uw privacy keuzes’ te volgen.

 

 1. Legitieme belangen

 

We verlaten ons op verschillende legitieme belangen bij het gebruiken en delen van uw Persoonsgegevens. Deze belangen omvatten:

 • het verbeteren en aanpassen van de Diensten voor u;
 • begrijpen hoe de Diensten worden gebruikt;
 • inzicht verkrijgen in gebruikspatronen van de Diensten;
 • manieren ontdekken om ons bedrijf te ontwikkelen en te laten groeien;
 • zorgen voor de veiligheid en beveiliging van de Diensten; en
 • verbetering van de bescherming tegen fraude, spam, intimidatie, schending van intellectueel eigendom, criminaliteit en veiligheidsrisico’s.

 

 1. Bewaartermijn

 

We zullen uw Persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid, tenzij een langere periode vereist is volgens toepasselijke wetgeving of nodig is om geschillen op te lossen of onze wettelijke rechten te beschermen, dit alles in overeenstemming met de beginselen vermeld in artikel 5, lid 1, van de AVG.

 

Wanneer we Persoonsgegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen, zullen we deze informatie over het algemeen gedurende een redelijke termijn bewaren op basis van het specifieke belang, rekening houdend met de fundamentele belangen en de rechten en vrijheden van betrokkenen. 

 

Wanneer wij Persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, bewaren wij de informatie over het algemeen gedurende de tijd die nodig is om aan de onderliggende overeenkomst met u te voldoen, afhankelijk van uw recht om, onder bepaalde omstandigheden, bepaalde Persoonsgegevens over u te laten wissen (zie de paragraaf Uw rechten hieronder). 

Wanneer we Persoonsgegevens verwerken op basis van een contract, behouden we de informatie over het algemeen voor de duur van het contract plus een extra beperkte periode die nodig is om te voldoen aan de wet of die het statuut van beperkingen vertegenwoordigt voor juridische claims die zouden kunnen ontstaan vanuit de contractuele relatie. 

Bovendien kunnen we te maken krijgen met een dreiging van juridische claims en in dat geval moeten we mogelijk een “wettelijke bewaarplicht” toepassen die informatie bevat die onze standaard bewaarperiode overschrijdt.  In dat geval bewaren we de informatie totdat de vasthouding is verwijderd, wat meestal betekent dat de claim of dreiging van claim is opgelost.

 

Hoe we Persoonsgegevens delen en openbaar maken

 

We delen uw Persoonsgegevens alleen met derde partijen op de manieren die worden beschreven in dit Privacybeleid.  We kunnen uw Persoonsgegevens delen met onze familie van bedrijven, met dienstverleners en zakelijke partners, in verband met zakelijke overdrachten en om te voldoen aan de wet, de gezondheid en veiligheid te beschermen en onze wettelijke rechten af te dwingen.

 

 

Dienstverleners:  We delen uw Persoonsgegevens met externe dienstverleners die namens ons transacties uitvoeren of namens u diensten uitvoeren, zoals voor betalingsverwerking, marketing, analyse, verwerking van sollicitaties en het uitvoeren van personeelsadministratie of voor het verifiëren van klantgegevens, zoals postadressen.

 

Gelieerde ondernemingen: We kunnen uw Persoonsgegevens delen met gelieerde rechtspersonen binnen onze familie van bedrijven voor doeleinden en gebruik die in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid.

 

Zakelijke partners: Met uw toestemming kunnen we uw Persoonsgegevens delen met zakelijke partners, zoals onze distributeurs.

 

Platformen van derde partijen: Bepaalde Diensten kunnen uw locatiegegevens verzamelen en overdragen van en naar andere applicaties, functies en hulpmiddelen binnen uw apparaat om Colfax in staat te stellen u bepaalde op locatie gebaseerde diensten aan te bieden, zoals het leveren van advertenties die relevant zijn voor uw specifieke locatie, en om analyses uit te voeren om de Diensten te verbeteren.  U kunt de verzameling van uw locatiegegevens uitschakelen in de instellingen van uw apparaat. Houd er rekening mee dat we u mogelijk geen op locatie gebaseerde diensten kunnen bieden als u daarvoor kiest.

 

Sociale media platformen: We kunnen ook gebruikmaken van diensten van derde partijen (zoals sociale media platformen) om gerichte advertenties aan u te leveren op platformen van derden. We kunnen dit doen door een hash-versie van uw Persoonsgegevens aan de externe partij te verstrekken voor overeenkomende doeleinden.  Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie, waaronder hoe u zich kunt afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties.

 

Juridisch proces, veiligheid en handhaving van voorwaarden: We kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken aan juridische of overheidsinstanties, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. We kunnen uw Persoonsgegevens ook openbaar maken aan derde partijen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving in verband met claims, geschillen of rechtszaken, indien anderszins vereist door toepasselijke wetgeving, of als wij vaststellen dat de openbaarmaking noodzakelijk is om de gezondheid en veiligheid van u of ons te beschermen of om onze wettelijke rechten of contractuele toezeggingen die u heeft gedaan te handhaven.

 

Bedrijfsoverdracht: Uw Persoonsgegevens kunnen openbaar worden gemaakt als onderdeel van een zakelijke transactie, zoals een fusie, overname, joint venture, of financiering of verkoop van bedrijfsmiddelen, en kunnen worden overgedragen aan een derde partij als een van de bedrijfsactiva in een dergelijke transactie. Het kan ook openbaar worden gemaakt in geval van insolventie, faillissement of curatele. U wordt per e-mail of een prominente kennisgeving over een betreffende dienst op de hoogte gesteld van elke wijziging in eigendom of gebruik van Persoonsgegevens, evenals uw keuzes met betrekking tot Persoonsgegevens over u.

 

Informatiebeveiliging

 

Colfax is toegewijd om de beveiliging van uw Persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, diefstal en verlies. Vanwege de aard van internet en informatietechnologie in het algemeen kunnen we de veiligheid van uw gegevens echter niet garanderen.

 

Internationale gegevensoverdrachten

 

Colfax kan uw Persoonsgegevens overdragen binnen onze familie van bedrijven en/of naar de hierboven besproken derde partijen. Uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan, opgeslagen en verwerkt in een ander land dan dat waarin het is verzameld. We kunnen uw Persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER“) en als we dat doen, vertrouwen we op passende of geschikte waarborgen die worden erkend op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

 

Met uw toestemming:  Met betrekking tot onze Diensten die worden uitgevoerd vanaf servers in de Verenigde Staten, als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt, moet u er rekening mee houden dat de Persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verwerkt en opgeslagen in de Verenigde Staten, een rechtsgebied waarin de gegevensbescherming en privacywetten misschien niet hetzelfde niveau van bescherming bieden als die in het land waar u woont of waarvan u een staatsburger bent. Met betrekking tot dergelijke grensoverschrijdende overdrachten van Persoonsgegevens, zullen we uw toestemming verkrijgen om uw Persoonsgegevens buiten de EER over te dragen, nadat u eerst op de hoogte bent gesteld van de mogelijke risico’s van een dergelijke overdracht.

 

Geschiktheidsbeslissing:  Met betrekking tot onze Diensten die worden uitgevoerd vanaf servers in de EER, kunnen we uw Persoonsgegevens uit de EER overdragen aan landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd met betrekking tot adequate bescherming van Persoonsgegevens.

Standaard contractclausules:  De Europese Commissie heeft standaard clausules inzake gegevensbescherming aangenomen, die waarborgen bieden voor Persoonsgegevens die buiten de EER worden doorgegeven. Met betrekking tot onze Diensten die worden uitgevoerd vanaf servers in de EER, gebruiken we over het algemeen standaard contractclausules bij de overdracht van Persoonsgegeven van een land in de EER naar een land buiten de EER dat niet over een adequaatheidsbesluit beschikt. U kunt een kopie van onze standaard contractclausules aanvragen door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in de onderstaande paragraaf Contact met ons opnemen.

 

Bovendien kunnen we uw Persoonsgegevens buiten de EER overdragen als de overdracht noodzakelijk is om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of beschermen. 

 

Aanvullende beleidslijnen

 

Bepaalde websites, mobiele applicaties of andere digitale eigendommen die zijn opgenomen in de Diensten kunnen aanvullende gegevens bevatten met betrekking tot uw privacy, die van toepassing zijn op uw gebruik van deze Dienst in aanvulling op dit Privacybeleid.

 

Privacy van kinderen

 

We zijn toegewijd aan de bescherming van de privacy van kinderen. Onze diensten zijn niet gericht op, en we zijn niet van plan of verzamelen niet bewust of vragen niet online om Persoonsgegevens van kinderen onder de leeftijd van 18 jaar. Als u jonger bent dan 18, verstrekt u ons dan geen Persoonsgegevens.

 

Uw rechten

 

We verwerken alle Persoonsgegevens in overeenstemming met uw rechten, in alle gevallen voor zover vereist door en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (inclusief in overeenstemming met toepasselijke tijdslimieten en vergoedingsvereisten).

 

Op verzoek zullen we u informatie verstrekken over de vraag of we beschikken over uw Persoonsgegevens en over alle gegevens die volgens de toepasselijke wetgeving aan u moeten worden verstrekt.  In bepaalde gevallen heeft u mogelijk ook het recht om:

 • rectificatie van uw Persoonsgegevens die niet kloppen;
 • de manieren te begrenzen of te beperken waarin wij uw Persoonsgegevens gebruiken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens;
 • te verzoeken om de verwijdering van uw Persoonsgegevens, en
 • een kopie van uw Persoonsgegevens te verkrijgen in een gemakkelijk toegankelijk formaat.

 

Als u een aanvraag wilt indienen, neemt u contact met ons op zoals uiteengezet in de onderstaande paragraaf Contact met ons opnemen.  We zullen binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren.

 

U heeft ook het recht om uw toestemming voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens in te trekken, waarbij onze verwerking uitsluitend op uw toestemming is gebaseerd. U kunt dit doen door het gebruik van de Diensten te staken, waaronder door al uw online accounts bij ons te sluiten en contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in de onderstaande paragraaf Contact met ons opnemen om te verzoeken om uw Persoonsgegevens te verwijderen.  Als u uw toestemming voor het gebruik of het delen van uw Persoonsgegevens intrekt voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid, heeft u mogelijk geen toegang tot alle (of enige) van de diensten en kunnen we u mogelijk niet alle (of enige) van de Diensten bieden. Houd er rekening mee dat we in bepaalde gevallen uw Persoonsgegevens kunnen blijven verwerken nadat u uw toestemming heeft ingetrokken of heeft gevraagd om uw Persoonsgegevens te verwijderen, als we daarvoor een wettelijke grondslag hebben.  We kunnen bijvoorbeeld bepaalde gegevens bewaren als we dat moeten doen om te voldoen aan een onafhankelijke wettelijke verplichting, of als dit noodzakelijk is om ons rechtmatige belang na te streven om de Diensten veilig te houden.

 

Als u toegang hebt tot de Diensten vanuit de Europese Unie, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale of lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

 

Op grond van de wet van Californië hebben inwoners van Californië het recht om schriftelijk te verzoeken aan bedrijven waarmee zij een gevestigde zakelijke relatie hebben, (a) een lijst van de categorieën met Persoonsgegevens die een bedrijf heeft bekendgemaakt aan derde partijen (waaronder gelieerde ondernemingen die afzonderlijk juridisch entiteiten zijn) tijdens het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar voor de direct marketing doeleinden van derde partijen en (b) de namen en adressen van al deze derde partijen. Neem contact met ons op om de bovenstaande informatie op te vragen, zoals uiteengezet in de onderstaande paragraaf Contact met ons opnemen.

 

Links naar sites van derde partijen en sociale media

 

De Diensten kunnen koppelingen bevatten naar websites en digitale diensten die worden beheerd door derde partijen.  Dit Privacybeleid is niet van toepassing op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van, het privacybeleid of de gegevenspraktijken van derde partijen die uw gegevens verzamelen. We adviseren u om het privacybeleid van die derde partijen te lezen om meer te weten te komen over hun gegevenspraktijken.

 

De Diensten kunnen knoppen voor ‘delen’ en widgets voor sociale media bevatten die worden gehost door andere bedrijven. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u bezoekt in onze Dienst, en ze kunnen een cookie plaatsen om de functie correct te laten werken.  Het laden, de functionaliteit en uw gebruik van de plug-ins worden beheerd door het privacybeleid en de voorwaarden van de derde partij die de plug-in heeft geleverd.

 

Door gebruikers gegenereerde inhoud

 

Sommige van onze Diensten kunnen gebruikers in staat stellen hun eigen inhoud in te dienen voor prijsvragen, blogs, video’s en andere functies. Onthoud dat alle gegevens die u indient of publiceert als door gebruikers gegenereerde inhoud aan de Diensten, openbare informatie wordt. U moet voorzichtig zijn wanneer u besluit uw persoonlijke, financiële of andere gegevens bekend te maken in dergelijke inzendingen of berichten. We kunnen niet voorkomen dat anderen dergelijke gegevens gebruiken op een manier die mogelijk in strijd is met dit Privacybeleid, de wet of uw persoonlijke privacy en veiligheid. We zijn niet verantwoordelijk voor de resultaten van dergelijke berichten.

 

Communicatievoorkeuren beheren

 

Als u zich hebt aangemeld voor onze marketingcommunicatie (of waar dit wettelijk is toegestaan, als u ons uw contactgegevens hebt verstrekt), kunnen we u e-mailberichten, aanbiedingen per direct mail, pushmeldingen of andere communicatie over producten of diensten sturen, afhankelijk van de geselecteerde communicatiemethode.  U kunt ons verzoeken dit niet te doen wanneer u onze websites of mobiele applicaties bezoekt, of door uw voorkeuren te wijzigen door alle accounts die u bij ons hebt bij te werken. U kunt te allen tijde ervoor kiezen om commerciële berichten niet langer van ons te ontvangen door een afmeldverzoek in te dienen via de onderstaande contactgegevens of door de instructies voor het afmelden te volgen in de vorm van de mededeling die u heeft ontvangen, zoals hieronder wordt beschreven. 

 

Afgedrukte materialen: Om u af te melden voor het ontvangen van afgedrukt marketingmateriaal op uw postadres, zoals advertenties, flyers of briefkaarten, kunt u ons schrijven op het onderstaande adres. Zorg ervoor dat u uw naam en postadres exact opgeeft zoals ze voorkomen op het afgedrukte marketingmateriaal dat u heeft ontvangen.

 

E-mails: Om u af te melden voor het ontvangen van marketingcommunicatie via e-mail, stuurt u een afmeldingsverzoek naar het onderstaande e-mailadres of klikt u op de koppeling afmelden onderaan de e-mail die naar u is verzonden en volgt u de aanwijzingen op de resulterende webpagina. Houd er rekening mee dat u bepaalde transactionele of account gerelateerde elektronische berichten van ons kunt blijven ontvangen.

 

Tekstberichten: Als u hebt ingestemd met het ontvangen van sms-berichten, kunt u ervoor kiezen deze niet te ontvangen via de methode in het sms-bericht of door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in de onderstaande paragraaf Contact met ons opnemen.

 

Pushmeldingen: Om u af te melden voor het ontvangen van pushmeldingen, stelt u uw voorkeuren in het instellingenmenu van uw apparaat in.

 

Contact met ons opnemen

 

Als u vragen, opmerkingen, verzoeken of zorgen heeft over dit Privacybeleid of andere privacy gerelateerde zaken, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

 

Per e-mail: GDPR@colfaxcorp.com

 

Per post: 

Colfax
ATTN: Privacy Compliance Team
420 National Business Parkway, Suite 500
Annapolis Junction, MD 20701

Polish

 

Ostatnia aktualizacja:  maj 2018 r.

Wprowadzenie

Jak gromadzimy, wykorzystujemy i przechowujemy dane osobowe

Jak przesyłamy i udostępniamy dane osobowe

Bezpieczeństwo informacji

Międzynarodowe transfery danych

Informacje dotyczące konkretnych krajów

Dodatkowe regulaminy

Prywatność dzieci

Prawa Klienta

Łącza do witryn stron trzecich i mediów społecznościowych

Treści generowane przez użytkowników

Zarządzanie preferencjami w zakresie komunikacji

Kontakt z nami

 

Szanujemy prywatność Klientów i chronimy ją, zapewniając zgodność z zapisami niniejszej Polityki. W niniejszej Polityce prywatności opisano, jak firma Colfax Corporation i powiązane z nią spółki, w tym podmioty stowarzyszone i zależne (łącznie „my”, „nam”, „nasz”, itd. lub „Colfax”) gromadzą, wykorzystują i udostępniają dane osobowe uzyskiwane za pośrednictwem stron internetowych, aplikacji mobilnych, platform takich jak WeldCloudTM oraz innych rozwiązań cyfrowych znajdujących się w posiadaniu firmy Colfax lub przez nią obsługiwanych, powiązanych z niniejszą Polityką prywatności (łącznie „Usługi”).

 

Nasz podmiot stowarzyszony lub zależny, który jest właścicielem Usługi (lub ją obsługuje) wykorzystywanej przez Klienta, pełni funkcję administratora danych odpowiedzialnego za gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych Klienta.

 

Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo korygowana. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w metodach wykorzystywania danych osobowych Klientów, niezwłocznie zamieścimy stosowną informację w Usługach i skorygujemy datę obowiązywania podaną powyżej. W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub naszych praktyk informacyjnych prosimy o kontakt przy wykorzystaniu jednej z metod podanych poniżej.  

 

Prosimy uważnie zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności. Korzystając z naszych Usług, Klient wyraża zgodę na praktyki informacyjne oraz inne warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

 

Jak gromadzimy, wykorzystujemy i przechowujemy dane osobowe

 

Używając pojęcia „dane osobowe”, mamy na myśli informacje, które możemy wykorzystać w celu identyfikacji Klienta jako osoby fizycznej.  Gromadzimy różne kategorie danych osobowych przy wykorzystaniu Usług, w tym dane przekazywane przez Klientów, informacje uzyskiwane automatyczne z urządzeń Klientów, a także informacje pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych.  Dane te są wykorzystywane i przekazywane w celach opisanych poniżej, w tym w rozdziale Dodatkowe wykorzystanie danych osobowych.

 

W procesie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Klientów opieramy się na odrębnych i nachodzących na siebie zasadach. Na przykład może zaistnieć konieczność przetworzenia danych osobowych Klienta w określony sposób w związku z przetworzeniem zamówionej transakcji lub z innego powodu, zgodnie z zawartą umową. Może też okazać się konieczne przetworzenie danych osobowych Klienta w związku z realizacją naszych uzasadnionych interesów, jeśli nie zostały one uchylone przez interes i uprawnienia Klienta.

 

 1. Informacje przekazywane przez Klientów

 

Gromadzimy dane osobowe przekazywane przez Klientów, gdy – przykładowo – wprowadzają oni informacje do odpowiednich pól w Usługach. Możemy gromadzić m.in.

 

Kategoria danych osobowych

Cele przetwarzania

(zob. też Dodatkowe wykorzystanie danych osobowych)

Prawne podstawy przetwarzania

Dane kontaktowe

w tym imię i nazwisko Klienta, jego adres domowy, adres e-mail i numer telefonu

Administrowanie kontem Klienta i Usługami, uwierzytelnienie użytkownika, komunikacja z Klientem

Przetwarzanie transakcji zamówionych przez Klienta, wypełnienie zobowiązań umownych

 

Zgodny z prawem interes

 

Zgoda Klienta (jeśli dotyczy)

Informacje demograficzne

np. wiek, informacje o gospodarstwie domowym, preferencje produktowe, inne zainteresowania

Lepsze poznanie populacji Klientów i jej analiza, wsparcie działalności operacyjnej (w tym zarządzania zapasami i produktami), dostarczanie odpowiednich ofert i reklam, poprawa produktów i usług (w tym Usług)

Zgodny z prawem interes

 

Zgoda Klienta (jeśli dotyczy)

Informacje o zakupach online

w tym informacje o karcie płatniczej, szczegóły zakupu, inne dane dot. transakcji

Przetwarzanie zakupów dokonywanych online, dostawa zakupionych produktów i usług, usprawnienie platformy handlu elektronicznego, personalizacja doznań Klienta, wkład w wysiłki marketingowe – np. poprzez analizę informacji o przeglądanych produktach, kiedy to Klient ogląda pozycje, ale nie dokonuje zakupu, oraz innych interakcji mających miejsce w związku z naszymi Usługami handlu elektronicznego

Przetwarzanie transakcji zamówionych przez Klienta, wypełnienie zobowiązań umownych

 

Zgodny z prawem interes

 

Zgoda Klienta (jeśli dotyczy)

Informacje z podania o pracę

w tym informacje kontaktowe kandydata, historia zatrudnienia i wykształcenie, inne informacje uwzględniane w CV lub materiałach aplikacyjnych, jak również dane zgromadzone w ramach sprawdzania wcześniejszych doświadczeń zawodowych (jeśli jest taki wymóg)

Przetwarzanie i ocena podań o pracę składanych za pośrednictwem Usług, informowanie kandydatów o aplikacjach i wnioskach rekrutacyjnych

Zgodny z prawem interes

 

Zgoda Klienta (jeśli dotyczy)

 

 

 1. Informacje gromadzone automatycznie

 

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku większości platform cyfrowych, niektóre informacje pobieramy automatycznie, gdy Klient korzysta z naszych Serwisów. Chodzi m.in. o dane uzyskiwane za pośrednictwem przeglądarki, urządzenia, plików cookie, itd.

 

Kategoria danych osobowych

Cele przetwarzania

(zob. też Dodatkowe wykorzystanie danych osobowych)

Prawne podstawy przetwarzania

Pliki dziennika

w tym adresy IP, rodzaj przeglądarki, dostawca usług internetowych, strony referencyjne/wyjściowe, system operacyjny, stempel daty/godziny i/lub dane strumienia kliknięć

Utrzymanie bezpieczeństwa naszych Usług, wykrywanie oszustw, ochrona naszych praw

Zgodny z prawem interes

Pliki cookie, analityka i technologie powiązane

Szczegółowe informacje, również na temat tego, jak kontrolować ustawienia prywatności i reklam, znajdują się w naszej Polityce dot. plików cookie.

 

 

Zarządzanie naszymi Usługami i wiadomościami e-mail, a także gromadzenie i śledzenie informacji o Kliencie, jego czynnościach online w określonym czasie, w różnych witrynach i kanałach internetowych

Zgodny z prawem interes

 

Zgoda Klienta (jeśli dotyczy)

Informacje o lokalizacji

w tym o szerokości geograficznej, długości geograficznej, dacie i godzinie (precyzyjność tych danych nie jest jednolita, gdyż zależy od czynników kontrolowanych przez urządzenie Klienta lub dostawcę usług komórkowych)

Świadczenie określonych usług bazujących na lokalizacji, takich jak dostarczanie reklam związanych z daną lokalizacją czy prowadzenie analityki celem usprawnienia Usług.  Zgodę na gromadzenie informacji o lokalizacji można wyłączyć w ustawieniach urządzenia. Proszę pamiętać, że możemy nie być w stanie świadczyć usług lokalizacyjnych, nawet jeśli Klient je aktywuje.

Zgodny z prawem interes

 

Zgoda Klienta (jeśli dotyczy)

 

 

 1. Informacje uzyskiwane ze źródeł zewnętrznych

 

Mamy prawo pozyskiwać pewne dane osobowe o Klientach ze źródeł zewnętrznych. Wykorzystujemy je do realizacji uzasadnionych celów biznesowych, w związku z wywiązywaniem się z wymogów prawnych, realizacją zapisów umowy lub – w niektórych przypadkach – na podstawie zgody Klienta.

 

Partnerzy biznesowi i usługodawcy:  Współpracujemy z partnerami biznesowymi i usługodawcami takimi jak podmioty przetwarzające płatności lub zapewniające analitykę. Podmioty te świadczą usługi w naszym imieniu.  Część tych podmiotów posiada dostęp do danych osobowych Klienta, których my nie uzyskaliśmy (np. jeżeli Klient zawiera bezpośrednio umowę z danym usługodawcą), a następnie przekazuje je nam (w części lub w całości). Wykorzystujemy te informacje do zarządzania Usługami, prowadzenia kampanii marketingowo-reklamowych i przetwarzania zamówionych transakcji.

 

Informacje dodatkowe:  Możemy otrzymywać dodatkowe dane osobowe ze źródeł zewnętrznych takich jak biura informacji kredytowej czy publiczne bazy danych. Dane te dołączamy do posiadanych informacji o konsumentach (np. w związku z weryfikacją adresu e-mail). Mamy prawo korzystać z tych dodatkowych informacji w celu przetwarzania zamówionych transakcji, przeciwdziałania nadużyciom, dostarczania odpowiednich ofert i reklam, usprawniania naszej działalności operacyjnej, Usług i kampanii reklamowo-marketingowych.

 

 1. Dodatkowe wykorzystanie danych osobowych

 

Oprócz kwestii, o których mowa powyżej, możemy wykorzystywać dane osobowe Klientów w celach określonych poniżej. W pewnych okolicznościach cele te mogą opierać się o zgodę Klienta, mogą być konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Klienta, tudzież do realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych w zakresie działań takich jak: 

 

 • prowadzenie działalności, administracja Usług, zarządzanie kontami Klientów; 
 • nawiązanie kontaktu z Klientem w reakcji na zapytania lub wnioski;
 • przetwarzanie i finalizacja transakcji, w tym potwierdzanie zamówień, zapisywanie Klientów do programów lojalnościowych i innych, przetwarzanie płatności za zakupy w internecie, dostarczanie produktów i usług;
 • przesyłanie biuletynów informacyjnych, artykułów, alertów lub ogłoszeń o produktach i usługach, kart rabatowych, zaproszeń na wydarzenia oraz pozostałych informacji, które naszym zdaniem mogą wzbudzić zainteresowanie Klienta;
 • przekazywanie kuponów, promocji, ofert i innych informacji, które zostały specjalnie dostosowane do zachowań zakupowych i zainteresowań danego Klienta;
 • prowadzenie badań rynkowych, ankiet i podobnych analiz w celu lepszego poznania trendów i potrzeb Klientów;
 • zarządzanie programami lojalnościowymi i programami nagród, w ramach których Klient może stworzyć i prowadzić własny profil, analiza kontaktów z Klientem, prezentacja indywidualnych ofert, poprawianie produktów, usług, programów i innych pozycji ofertowych;
 • powiadamianie Klientów o kwestiach związanych z bezpieczeństwem produktów, o ewentualnym wycofaniu produktu lub skorygowaniu oferty, promocji czy reklamy;
 • zarządzanie loteriami i promocjami lub kontaktowanie się z Klientami na temat nagród w konkursach;
 • zwalczanie i badanie nadużyć, informowanie o nich, powiadamianie o działaniach przestępczych lub niezgodnych z prawem, ewentualnie o próbie uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych osobowych, naszej witryny lub systemów danych albo wykorzystania ich; wywiązanie się ze zobowiązań prawnych;
 • wdrażanie ustalonych warunków i zapisów innych porozumień;
 • przesyłanie SMS-ów lub aktywnych powiadomień w przypadku Klientów, którzy uczestniczą w jednym z naszych programów komunikacyjnych. Wiadomości te mogą być przekazywane automatycznie.  Istnieje możliwość wycofania się z programu SMS-owego. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją podaną w części „Twoje opcje dot. prywatności”.

 

 1. Zgodny z prawem interes

 

Wykorzystując i przekazując dane osobowe Klientów, opieramy się na kilku zgodnych z prawem interesach. Obejmują one:

 • ulepszanie i indywidualizacja Usług dla Klientów;
 • poznanie metod wykorzystywania Usług;
 • wgląd we wzorce wykorzystywania Usług;
 • badanie sposobów na rozwój naszej działalności;
 • zapewnianie bezpieczeństwa Usług oraz
 • zwiększenie ochrony przed oszustwami, spamem, nękaniem, naruszaniem praw własności intelektualnej, przestępczością i zagrożeniami bezpieczeństwa.

 

 1. Przechowywanie danych

 

Przechowujemy dane osobowe Klientów tak długo, jak jest to konieczne ze względu na potrzeby wskazane w niniejszej Polityce prywatności, o ile obowiązujące prawo nie wymaga dłuższego okresu lub o ile dane te nie są potrzebne w związku z rozwiązywaniem sporów lub ochroną naszych praw, zgodnie z zasadami określonymi w Artykule 5(1) GDPR.

 

W sytuacjach, gdy przetwarzamy dane osobowe związane w oparciu o nasze uzasadnione interesy, co do zasady przechowujemy takie informacje przez uzasadniony okres czasu w oparciu o dany interes, przy wzięciu pod uwagę podstawowych interesów, praw i swobód podmiotów danych. 

 

W sytuacjach, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody Klienta, zwykle przechowujemy te informacje przez okres konieczny do wypełnienia naszej umowy zasadniczej ze Klientem, z zastrzeżeniem prawa Klienta do domagania się wymazania pewnych jego danych w odpowiednich okolicznościach (proszę zapoznać się z rozdziałem Prawa Klienta poniżej). 

W sytuacjach, gdy przetwarzamy dane osobowe w oparciu o umowę, co do zasady przechowujemy te informacje przez okres obowiązywania umowy oraz przed dodatkowy ograniczony okres, jaki jest konieczny w celu przestrzegania prawa lub który stanowi termin przedawnienia dla roszczeń prawnych, jakie mogłyby wyniknąć ze stosunku umownego. 

Ponadto możemy stanąć w obliczu roszczeń prawnych i w takim przypadku możemy być zmuszeni do zastosowania nakazu przechowania informacji przez okres dłuższy niż zwykły okres przechowywania informacji.  W takim przypadku przechowamy informacje do czasu cofnięcia nakazu, co będzie zwykle oznaczało, że roszczenie lub zagrożenie roszczeniem zostały rozwiązane.

 

Jak przesyłamy i udostępniamy dane osobowe

 

Udostępniamy dane osobowe Klientów stronom trzecim jedynie w zakresie opisanym w niniejszej Polityce prywatności.  Możemy przekazywać dane osobowe Klientów naszym podmiotom stowarzyszonym i zależnym, usługodawcom i partnerom biznesowym – w związku z transferami biznesowymi lub koniecznością przestrzegania obowiązujących przepisów, w celu ochrony życia i zdrowia lub korzystania z przysługujących nam zgodnie z prawem uprawnień.

 

 

Usługodawcy:  Udostępniamy dane osobowe Klientów usługodawcom zewnętrznym, którzy finalizują transakcje lub świadczą usługi w naszym imieniu lub w imieniu Klientów. Chodzi o usługi takie jak przetwarzanie płatności, marketing, analityka, przetwarzanie podań o pracę, administracja kadrowa, weryfikacja danych Klienta (np. adresu korespondencyjnego).

 

Podmioty stowarzyszone: Możemy przekazywać dane osobowe Klientów naszym podmiotom stowarzyszonym w celach zgodnych z niniejszą Polityką prywatności.

 

Partnerzy biznesowi: Za zgodą Klienta możemy przekazywać jego dane osobowe partnerom biznesowym – np. naszym dystrybutorom.

 

Platformy zewnętrzne: Niektóre Usługi mogą gromadzić i przekazywać informacje o lokalizacji Klienta. Chodzi o komunikację z innymi aplikacjami, funkcjonalnościami i narzędziami, w które wyposażone jest urządzenie Klienta, umożliwiającymi świadczenie pewnych usług lokalizacyjnych takich jak dostarczanie reklam związanych z daną lokalizacją czy analityka zachować ukierunkowana na poprawę Usług.  Zgodę na gromadzenie informacji o lokalizacji można wyłączyć w ustawieniach urządzenia. Proszę pamiętać, że możemy nie być w stanie świadczyć usług lokalizacyjnych, nawet jeśli Klient je aktywuje.

 

Platformy mediów społecznościowych: Możemy również korzystać z usług świadczonych przez strony trzecie (np. platformy mediów społecznościowych) w celu przesyłania Klientom docelowych reklam na platformach zewnętrznych. Możemy to zrobić, dostarczając stronie trzeciej zaszyfrowaną wersję danych osobowych Klienta w celu dopasowania.  Więcej informacji, również na temat reklam opartych o zainteresowania odbiorcy, znajduje się w naszej Polityce dot. plików Cookiem.

 

Proces prawny, bezpieczeństwo i stosowanie warunków: Możemy ujawnić dane osobowe Klientów prawnym lub rządowym organom regulacyjnym, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo. Możemy również ujawnić dane osobowe Klientów osobom trzecim, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo w związku z roszczeniami, sporami lub postępowaniem sądowym, jeśli obowiązujące prawo wymaga tego w innych okolicznościach lub jeśli stwierdzimy, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa Klienta lub innych osób, lub w celu egzekwowania naszych praw lub zobowiązań umownych przyjętych przez Klienta.

 

Transfery biznesowe: Dane osobowe Klienta mogą zostać ujawnione w ramach transakcji biznesowej między spółkami, jak np. fuzji, przejęcia, stworzenia spółki joint venture lub finansowania, lub sprzedaży aktywów spółki i mogą zostać przeniesione do osoby trzeciej jako aktywa biznesowe objęte taką transakcją. Dane mogą również zostać ujawnione w razie niewypłacalności, bankructwa czy ustanowienia syndyka masy upadłościowej. Klient otrzymuje informacje e-mailem lub w drodze wyraźnego powiadomienia w ramach Usługi odnośnie do wszelkich zmian w strukturze własności danych osobowych, sposobów ich wykorzystywania oraz opcji w zakresie danych osobowych dot. Klienta.

 

Bezpieczeństwo informacji

 

Firmie Colfax zależy na ochronie bezpieczeństwa danych osobowych Klientów. Stosujemy rozwiązania techniczne i organizacyjne ukierunkowane na ochronę danych Klientów przez nieuprawnionym dostępem, kradzieżą bądź utratą. Niestety ze względu na charakter internetu i w ogóle technologii informacyjnych, nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa tych danych.

 

Międzynarodowe transfery danych

 

Colfax może przekazywać dane osobowe Klientów w obrębie rodziny spółek Colfax i/lub wyżej wskazanym osobom trzecim. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane w państwie innym niż to, w którym zostały zgromadzone. Możemy przekazywać dane osobowe Klientów poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) i w takim przypadku kierujemy się odpowiednimi zabezpieczeniami uznanymi na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 

Za zgodą Klienta:  Jeśli chodzi nasze Usługi świadczone z serwerów w Stanach Zjednoczonych – w przypadku, gdy Klient przebywa poza Stanami Zjednoczonymi, musi pamiętać, że gromadzone przez nas dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w Stanach Zjednoczonych, czyli na obszarze prawnym, w którym przepisy w dziedzinie ochrony i prywatności danych mogą nie zapewniać takiego samego poziomu zabezpieczeń jak przepisy obowiązujące w kraju, którego Klient jest rezydentem lub obywatelem. W przypadku transgranicznych transferów danych osobowych uzyskujemy zgodę Klienta na przeniesienie jego danych osobowych poza EOG po uprzednim poinformowaniu go o możliwych zagrożeniach związanych z takim przeniesieniem.

 

Decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych:  Jeśli chodzi o nasze Usługi świadczone z serwerów w EOG, możemy przenosić dane osobowe Klientów z EOG do krajów uznanych przez Komisję Europejską za państwa zapewniające odpowiednią ochronę danych osobowych.

Standardowe klauzule umowne:  Komisja Europejska przyjęła standardowe klauzule dotyczące ochrony danych, które zapewniają zabezpieczenie danych osobowych przenoszonych poza EOG. Jeśli chodzi o nasze Usługi świadczone z serwerów w EOG, zwykle stosujemy standardowe klauzule umowne przy przenoszeniu danych osobowych z państwa należącego do EOG do państwa spoza EOG, wobec którego nie wydano decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych. Klient może poprosić o przesłanie kopii standardowych klauzul umownych, kontaktując się z nami w sposób opisany w rozdziale Kontakt z nami poniżej.

 

Ponadto możemy przenieść dane osobowe Klienta poza EOG, jeśli taki transfer jest konieczny w celu ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. 

 

Dodatkowe regulaminy

 

Niektóre strony internetowe, aplikacje mobilne i inne systemy cyfrowe objęte Usługami mogą stosować dodatkowe wytyczne związane z prywatnością. Wytyczne te znajdują zastosowanie wobec korzystania z Usług przez Klienta – jako uzupełnienie niniejszej Polityki prywatności.

 

Prywatność dzieci

 

Zależy nam na ochronie prywatności dzieci. Nasze Usługi nie są skierowane do osób małoletnich (które nie ukończyły 18 roku życia). Umyślnie nie gromadzimy ani nie pozyskujemy danych osobowych od takich osób w internecie. Prosimy osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, o niepodawanie nam danych osobowych.

 

Prawa Klienta

 

Przetwarzanie wszelkich danych osobowych odbywa się z poszanowaniem praw Klienta, każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami (dotyczy to również stosownych ograniczeń czasowych i wymogów w zakresie opłat).

 

Na wniosek Klienta przekazujemy mu informację na temat tego, czy przechowujemy jakiekolwiek dane osobowe Klienta wraz z innymi informacjami, jakie musimy podać zgodnie z obowiązującym prawem.  W uzasadnionych okolicznościach Klientowi przysługują także następujące uprawnienia:

 • korekta (nieprawidłowo podanych) danych osobowych Klienta;
 • ograniczenie sposobów wykorzystywania przez nas danych osobowych Klienta;
 • wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta;
 • złożenie wniosku o usunięcie danych osobowych Klienta;
 • otrzymanie duplikatu danych osobowych Klienta w czytelnym formacie.

 

W celu zgłoszenia wniosku prosimy o kontakt w sposób opisany w rozdziale Kontakt z nami poniżej.  Odpowiemy na wniosek w odpowiednim terminie.

 

Klient może również wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych związanych, jeśli przetwarzanie to odbywa się jedynie w oparciu o jego zgodę. Może to zrobić, przerywając korzystanie z naszych Usług, np. w drodze zamknięcia wszystkich swoich (zarejestrowanych u nas) kont internetowych oraz nawiązania z nami kontaktu w sposób określony w poniższym rozdziale Kontakt z nami celem przekazania wniosku o usunięcie danych osobowych Klienta.  W przypadku wycofania zgody na wykorzystywanie i udostępnianie przez nas danych osobowych w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności, Klient może utracić dostęp do niektórych (lub wszystkich) Usług, a my możemy nie być w stanie świadczyć na jego rzecz niektórych (lub wszystkich) Usług. Proszę pamiętać, że w określonych sytuacjach możemy nadal przetwarzać dane osobowe Klienta po wycofaniu przez niego zgody lub po zażądaniu przez niego usunięcia jego danych osobowych, jeśli mamy oddzielną podstawę prawną pozwalającą na takie działanie.  Na przykład możemy zachować określone informacje, jeśli wymaga tego od nas niezależne kryterium prawne, tudzież wynika to z konieczności realizacji naszych uzasadnionych interesów w związku z zabezpieczeniem Usług.

 

Jeśli Klient uzyskuje dostęp do Usług z Unii Europejskiej, to ma również prawo złożenia zażalenia w krajowym lub lokalnym organie odpowiedzialnym za ochronę danych.

 

W myśl prawa obowiązującego w Kalifornii, rezydenci tego stanu mają prawo złożyć pisemny wniosek w firmach, z którymi łączy ich ustalona relacja biznesowa o wydanie (a) wykazu kategorii danych osobowych, które dana firma ujawniła osobom trzecim (w tym podmiotom stowarzyszonym, które działają jako niezależne osoby prawne) w ostatnim roku kalendarzowym w celach marketingowych realizowanych przez te strony, a także (b) nazw i adresów tychże stron. W celu zgłoszenia wniosku prosimy o kontakt w sposób opisany w rozdziale Kontakt z nami poniżej.

 

Łącza do witryn stron trzecich i mediów społecznościowych

 

Usługi mogą obejmować łącza do witryn internetowych i usług cyfrowych prowadzonych przez strony trzecie.  Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy regulaminów i praktyk w zakresie danych osobowych, stosowanych przez strony trzecie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść tych regulaminów/praktyk. W związku z tym zachęcamy Klientów do zapoznania się z regulaminami prywatności stron trzecich.

 

Usługi mogą obejmować przyciski „Prześlij dalej” w mediach społecznościowych oraz widżety objęte hostingiem przez inne firmy. Rozwiązania te mogą umożliwiać pozyskanie adresu IP Klienta, informacje o odwiedzanych przez niego stronach w ramach Usług, jak również odpowiednie ustawienie plików cookie zapewniające właściwe funkcjonowanie danego rozwiązania.  Pobieranie, funkcjonowanie i wykorzystywanie wtyczek podlega zapisom regulaminów prywatności i warunkom strony trzeciej dostarczającej daną wtyczkę.

 

Treści generowane przez użytkowników

 

Niektóre Usługi mogą umożliwiać użytkownikom przesyłanie własnych treści do konkursów, blogów, filmów i innych funkcjonalności. Proszę pamiętać, że wszelkie informacje wysyłane lub umieszczane w Usługach przez Klienta jako treści generowane przez użytkowników stają się informacjami dostępnymi publicznie. Podejmując decyzję o ujawnieniu własnych danych, informacji finansowych i innych w sposób opisany powyżej, należy zachować szczególną ostrożność. Nie jesteśmy w stanie powstrzymać innych osób od wykorzystania tych informacji w sposób naruszający postanowienia niniejszej Polityki prywatności, przepisy prawa lub prywatność i bezpieczeństwo Klientów. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wyniki umieszczenia w internecie takich danych.

 

Zarządzanie preferencjami w zakresie komunikacji

 

W przypadku, gdy Klient wybrał opcję otrzymywania od nas komunikatów marketingowych (lub, jeśli jest to zgodne z prawem, podał nam swoje informacje kontaktowe), możemy mu wysyłać e-maile, bezpośrednie oferty (tradycyjną pocztą), aktywne powiadomienia oraz inne wiadomości dotyczące produktów i usług – w zależności od wybranej formy komunikacji.  Klient może poprosić nas o niewysyłanie takich komunikatów (na naszych witrynach lub w aplikacjach mobilnych) albo zmienić swoje preferencje poprzez aktualizację zarejestrowanych u nas kont. Klient może w każdej chwili przestać otrzymywać od nas komunikaty marketingowe. Wystarczy, że wyśle wniosek z rezygnacją na adres kontaktowy podany poniżej lub będzie postępował zgodnie z instrukcją „Rezygnuj z subskrypcji” zamieszczoną w otrzymanej wiadomości – zgodnie z poniższym opisem. 

 

Materiały drukowane: Aby zrezygnować z otrzymywania drukowanych materiałów reklamowych, wysyłanych na adres pocztowy (takich jak reklamy, ulotki, pocztówki), Klient powinien do nas napisać na poniższy adres. W tym celu proszę podać imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny w dokładnie taki sam sposób, w jaki informacje te widnieją na otrzymywanych materiałach drukowanych.

 

E-maile: Aby zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych pocztą elektroniczną, proszę wysłać wniosek o anulowanie subskrypcji na adres e-mail podany poniżej lub kliknąć łącze „Rezygnuj z subskrypcji” w otrzymanym e-mailu, a następnie postępować zgodnie z instrukcją na stronie internetowej, która się wyświetli. Uwaga: nadal możemy przesyłać Klientowi określone komunikaty związane z transakcjami i kontami.

 

SMS-y: W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na otrzymywanie sms-ów, może z nich zrezygnować, stosując metodę opisaną w otrzymanym sms-ie lub kontaktując się z nami w sposób opisany w poniższym rozdziale Kontakt z nami.

 

Aktywne powiadomienia: Aby zrezygnować z otrzymywania aktywnych powiadomień, proszę ustawić preferencje w menu „Ustawienia” urządzenia.

 

Kontakt z nami

 

W razie jakichkolwiek pytań, komentarzy, wątpliwości czy próśb odnoszących się do niniejszej Polityki prywatności lub innych kwestii związanych z ochroną danych, prosimy o kontakt z wykorzystaniem jednej z poniższych opcji:

 

E-mail: GDPR@colfaxcorp.com

 

Tradycyjna poczta: 

Colfax
ATTN: Privacy Compliance Team
420 National Business Parkway, Suite 500
Annapolis Junction, MD 20701

Portuguese

 

Última Atualização:  Maio de 2018

Introdução

Como Coletamos, Usamos e Retemos Informações Pessoais

Como Compartilhamos e Revelamos Informações Pessoais

Segurança da Informação

Transferências de dados internacionais

Informações Específicas ao País

Políticas Adicionais

Privacidade Infantil

Seus Direitos

Links a Sites de Terceiros e Mídias Sociais

Conteúdo Gerado pelo Usuário

Gerenciando as Preferências de Comunicação

Entre em Contato Conosco

 

Nós respeitamos sua privacidade e estamos comprometidos em protegê-la por meio de nossa conformidade com esta política. Esta Política de Privacidade descreve como nós, na Colfax Corporation e em nossa família de empresas, incluindo nossas afiliadas e subsidiárias (em conjunto, “nós” ou “Colfax”) coletamos, usamos e compartilhamos as informações pessoais que reunimos por meio de websites, apps móveis, plataformas como WeldCloudTM e outras propriedades digitais de propriedade e operadas pela Colfax e que se relacionam a esta Política de Privacidade (em conjunto, os “Serviços”).

 

A subsidiária ou afiliada da Colfax que for a proprietária ou operar o serviço que você estiver visitando será a controladora dos dados responsável pela coleta e uso de suas informações pessoais.

 

Esta Política de Privacidade está sujeita a revisões ocasionais e, se fizermos alguma mudança significativa no modo como usamos suas informações pessoais, avisaremos tal mudança sobre os Serviços com destaque e atualizaremos a data de entrada em vigor, acima. Se tiver alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade ou nossas práticas quanto a informações, entre em contato conosco pelas opções fornecidas abaixo.  

 

Leia esta Política de Privacidade com atenção. Ao usar nossos Serviços, você consente com as práticas quanto a informações e outros termos definidos nesta Política de Privacidade.

 

Como Coletamos, Usamos e Retemos Informações Pessoais

 

Quando usamos o termo “Informações Pessoais”, queremos dizer informações que podem ser usadas para lhe identificar como pessoa.  Coletamos diversas categorias de informações pessoais pelos nossos serviços, incluindo as informações que você fornece, as informações coletadas automaticamente de seu dispositivo e as informações que obtemos de terceiros.  Usamos e compartilhamos estas informações pessoais para os propósitos descritos abaixo, incluindo conforme descrito em Usos Adicionais das Informações Pessoais.

 

Nós confiamos em bases separadas e sobrepostas para processar suas informações pessoais de forma legal. Apenas como exemplo, pode ser necessário que nós processemos suas informações pessoais de certas formas, para processar uma transação que você solicitou ou, de outra forma, conforme um contrato entre nós, ou em certos casos podemos processar suas informações pessoais onde necessário, para promover nossos interesses legítimos, onde tais interesses legítimos não forem anulados pelos seus direitos e interesses.

 

 1. Informações Fornecidas por Você

 

Coletamos informações financeiras que você fornece, por exemplo, quando digita as informações em formulários em nossos serviços. Por exemplo, podemos coletar:

 

Categoria de Dados Pessoais

Propósitos do Processamento

(ver também Usos Adicionais das Informações Pessoais, abaixo)

Bases Legais para Processamento

Informações de Contato

incluindo seu nome, endereço, endereço de email e número de telefone

Para administrar sua conta e os serviços, autenticar você como usuário e se comunicar com você

Para processar transações solicitadas por você e cumprir com nossas obrigações contratuais

 

Interesses legítimos

 

Seu consentimento, onde aplicável

Informações Demográficas

incluindo sua idade, informações sobre sua casa, preferências por produto e outros interesses

Para melhor entender e analisar nossa população de clientes, apoiar nossas operações, incluindo inventário e gestão de produtos, para entregar ofertas e anúncios relevantes, para melhorar nossos produtos e serviços, incluindo os Serviços

Interesses legítimos

 

Seu consentimento, onde aplicável

Informações sobre Compras Online

incluindo informações sobre o cartão do pagamento, detalhes da compra e outras informações da transação

Para processar compras que você faz online, entregar os produtos e serviços comprados, melhorar nossa plataforma de e-commerce, personalizar sua experiência como cliente e contribuir para os nossos esforços de marketing, por exemplo, ao analisar as informações sobre quais produtos são visualizados, quando você navega por itens, mas não faz uma compra, e outras interações que você tenha com nossos serviços de e-commerce

Para processar transações solicitadas por você e cumprir com nossas obrigações contratuais

 

Interesses legítimos

 

Seu consentimento, onde aplicável

Informações sobre Candidaturas a Emprego

incluindo suas informações de contato, histórico profissional e acadêmico, e outras informações que você inclua em seu CV ou materiais de candidatura, além de informações coletadas para verificação de antecedentes, quando necessário

Para processar e avaliar solicitações de emprego que você envia pelos Serviços e para nos comunicarmos com você sobre suas candidaturas e solicitações de emprego

Interesses legítimos

 

Seu consentimento, onde aplicável

 

 

 1. Informações Coletadas Automaticamente

 

Como é verdadeiro para a maioria das plataformas digitais, reunimos certas informações automaticamente, quando você usa nossos Serviços. Estas informações podem incluir dados sobre o navegador, dispositivo, cookie e similares, que coletamos como segue:

 

Categoria de Dados Pessoais

Propósitos do Processamento

(ver também Usos Adicionais das Informações Pessoais, abaixo)

Bases Legais para Processamento

Arquivos de Registro

incluindo endereços de IP, tipo de navegador, prestador de serviços para internet, páginas de indicação/saída, sistema operacional, carimbo de data e hora e/ou dados de clickstream

Para manter a segurança de nossos Serviços, para detecção de fraude e para proteger seus direitos

Interesses legítimos

Cookies, Análises e Tecnologias Relacionadas

Para mais informações, incluindo como controlar suas configurações de privacidade e suas opções de anúncios, leia nossa Política para Cookie.

 

 

Para gerenciar nossos Serviços e mensagens de email, e para coletar e rastrear as informações sobre você e suas atividades online ao longo do tempo e por diferentes websites e canais online

Interesses legítimos

 

Seu consentimento, onde aplicável

Informações sobre Localização

incluindo latitude, longitude, data e hora (a precisão destes dados varia muito e é determinada por fatores controlados pelo seu dispositivo ou operadora de celular)

Para lhe oferecer certos serviços baseados em locais, como anúncios de entrega que sejam relevante à sua localização particular e para conduzir análises que melhorem os Serviços.  Você pode desabilitar a coleta de informações sobre sua localização nas configurações de seu dispositivo. Esteja avisado de que nós podemos não ser capazes de oferecer serviços baseados em localização a você, se você decidir por essa opção.

Interesses legítimos

 

Seu consentimento, onde aplicável

 

 

 1. Informações que Obtemos de Terceiros

 

Podemos obter certas informações pessoais sobre você de terceiros, que podemos usar para atender nossos interesses legítimos, cumprir com obrigações legais e contratos ou, em alguns casos, conforme seu consentimento.

 

Parceiros de Negócios e Prestadores de Serviços:  Usamos parceiros de negócios e prestadores de serviços, como processadores de pagamentos e prestadores de análises, para realizar serviços em nosso nome.  Alguns destes parceiros têm acesso às informações pessoais sobre você que podemos não ter de outra forma (por exemplo, quando você se inscreve diretamente com tais prestadores) e podem compartilhar partes ou todas estas informações conosco. Nós usamos estas informações para administrar os Serviços e conduzir campanhas de marketing e de publicidade, além de processar as transações que você solicitar.

 

Informações complementares:  Podemos receber informações pessoais adicionais de terceiros, como agências de referência de crédito e bancos de dados públicos, que podemos anexar às atuais informações sobre consumidores, como verificação de endereços de email. Podemos usar estas informações complementares para processar transações que você solicite e para evitar fraudes, entregar ofertas e anúncios relevantes a você para melhorar nossas operações, serviços e campanhas de marketing e de publicidade.

 

 1. Usos Adicionais das Informações Pessoais

 

Além dos usos descritos acima, podemos usar suas informações pessoais para os seguintes propósitos, quais usos podem, sob certas circunstâncias, se basear em seu consentimento, podem ser necessários para cumprir com nossas obrigações contratuais com você e são necessárias para atender nosso interesse legítimo nas seguintes operações de negócio: 

 

 • Operar nosso negócio, administrar os serviçose gerenciar suas contas; 
 • Entrar em contato com você para responder suas solicitações ou pedidos;
 • Processar e concluir suas transações, incluindo, conforme aplicável, confirmação de pedidos, inscrição em nossos programas de fidelidade ou outros, processar pagamentos para compras online e entregar produtos ou serviços;
 • Enviar newsletters, artigos, alertas ou anúncios de produtos ou serviços, descontos, convites a eventos e outras informações que acreditamos ser de seu interesse;
 • Enviar cupons, informações sobre promoções, ofertas e outras infirmações personalizadas aos seus interesses e comportamento de compra;
 • Conduzir pesquisas de mercado e outras, além de solicitações similares, para nos ajudar a entender tendências e necessidades de clientes;
 • Administrar nossos programas de fidelidade e de recompensa, incluindo a permissão para você criar e manter perfis de clientes, analisar suas interações conosco, apresentar ofertas customizadas e melhorar nossos produtos, serviços, programas e outras ofertas;
 • Alertar você sobre um anúncio de segurança do produto, recall ou correção de uma oferta, promoção ou anúncio;
 • Administrar concursos e promoções ou entrar em contato com você sobre um prêmio;
 • Evitar, investigar ou avisar sobre fraudes, atividades ilegais ou criminosas, acesso ou uso não autorizado das informações pessoais, de nosso website ou dos sistemas de dados; ou para cumprir com obrigações legais;
 • Aplicar nossos Termos e Condições e outros acordos; e
 • Enviar a você mensagens de texto ou notificações “push” quando você se inscrever em um de nossos programas de mensagens. Estas mensagens podem ser enviadas por meios automatizados.  Você pode cancelar o programa de mensagens de texto ao seguir as instruções na seção “Suas Opções de Privacidade”.

 

 1. Interesses Legítimos

 

Podemos contar com diversos interesses legítimos ao usar e compartilhar suas informações pessoais. Esses interesses incluem:

 • melhorar e customizar os Serviços para você;
 • entender como os Serviços estão sendo usados;
 • obter insights sobre padrões de uso dos Serviços;
 • explorar meios de desenvolver e expandir nosso negócio;
 • garantir a segurança e a proteção dos Serviços; e
 • aprimorar a proteção contra fraude, spam, assédio, violação de propriedade intelectual e riscos de crime e segurança.

 

 1. Retenção de Dados

 

Reteremos suas informações pessoais pelo tempo necessário para os fins estipulados nesta Política de Privacidade, a menos que um período mais longo seja determinado pela legislação aplicável ou seja necessário para a solução de disputas ou para proteger nossos direitos legais, tudo de acordo com os princípios estipulados no artigo 5(1) do GDPR.

 

Sempre que processarmos informações pessoais com base nos nossos interesses legítimos, em geral, reteremos tais informações por um período de tempo com base no interesse específico em questão, considerando os interesses fundamentais e os direitos e liberdades dos sujeitos de dados. 

 

Sempre que processarmos informações pessoais com base no seu consentimento, em geral, reteremos as informações por um período de tempo necessário ao cumprimento do contrato adjacente com você, observado o seu direito, em certos casos, de ter algumas de suas informações pessoais apagadas (consulte a seção Seus Direitos , abaixo). 

Sempre que processarmos informações pessoais com base em contrato, em geral, preservaremos as informações pelo prazo de vigência do contrato e por mais um prazo adicional limitado, necessário para o cumprimento da lei ou conforme o prazo prescricional, no caso de ações judiciais oriundas da relação contratual. 

Além disso, podemos sofrer ameaça de ação judicial e, nesse caso, precisaremos aplicar uma “retenção legal”, que preserve as informações além do nosso prazo normal de preservação.  Nesse caso, preservaremos as informações até que a obrigatoriedade de retenção legal seja retirada, o que geralmente significa que a ação ou a ameaça de ação foi resolvida.

 

Como Compartilhamos e Revelamos Informações Pessoais

 

Compartilhamos suas informações pessoais com terceiros apenas nas formas descritas nesta Política de Privacidade.  Podemos compartilhar suas informações pessoais com nossa família de empresas, com prestadores de serviços e parceiros de negócios, em conexão com transferências de negócios e para cumprir a lei, proteger a saúde e a segurança, e aplicar nossos direitos legais.

 

 

Prestadores de Serviços:  Compartilhamos suas informações pessoais com terceiros prestadores de serviços que concluam transações ou prestem serviços em nosso nome ou para o nosso benefício, como processamento de pagamentos, marketing, análises, processamento de solicitações de emprego e realizar a administração de recursos humanos, ou verificar dados de clientes, como endereços de correspondência.

 

Afiliadas: Podemos compartilhar suas informações pessoais com entidades legais afiliadas em nossa família de empresas para fins e usos coerentes com esta Política de Privacidade.

 

Parceiros de Negócios: Com seu consentimento, podemos compartilhar suas informações pessoais com parceiros de negócio, como nossos distribuidores.

 

Plataformas de Terceiros: Certos serviços podem reunir e transferir suas informações de localização de e para outras aplicações, funções e ferramentas em seu dispositivo, para permitir que a Colfax lhe ofereça certos serviços baseados em localização, como entregar anúncios relevantes à sua localização em particular e para conduzir análises para melhoria dos serviços.  Você pode desabilitar a coleta de informações sobre sua localização nas configurações de seu dispositivo. Esteja avisado de que nós podemos não ser capazes de oferecer serviços baseados em localização a você, se você decidir por essa opção.

 

Plataformas de Mídia Social: Também podemos usar serviços prestados por terceiros (como plataformas de mídia social) para veicular anúncios direcionados a você em plataformas de terceiros. Podemos fazer isso ao oferecer uma versão editada de suas informações pessoais ao terceiro, para fins de correspondência.  Revise nossa Política para Cookie para obter mais informações, incluindo como cancelar anúncios baseados em interesse.

 

Processo Legal, Segurança e Aplicação de Termos: Podemos divulgar suas informações pessoais a autoridades judiciais ou administrativas reguladoras conforme determinado por lei. Podemos também divulgar suas informaçoes pessoais a terceiros conforme determinado por lei com relação a ações, disputas e litígios, sempre que determinado por lei, ou se determinarmos que a divulgação é necessária para a proteção da sua ou nossa saúde e segurança, para fazer valer nossos direitos legais ou as obrigações contratuais que você tenha assumido.

 

Transferências de negócios: Suas informações pessoais podem ser divulgadas como parte de uma transação corporativa, tais como uma fusão, aquisição, empreendimento conjunto ou financiamento ou venda de ativos da empresa, podendo ser transferidos a terceiros como um dos ativos da empresa na transação. Eles também podem ser divulgados em caso de insolvência, falência ou depósito judicial. Você será notificado por email ou receberá um aviso com destaque em qualquer Serviço afetado por mudanças na propriedade ou nos usos de informações pessoais, além de suas opções sobre as informações pessoais sobre você.

 

Segurança da Informação

 

A Colfax está comprometida em proteger a segurança de suas informações pessoais. Aplicamos medidas técnicas e organizacionais para proteger suas informações contra acesso não autorizado, roubo e perda. Porém, devido à natureza da Internet e da tecnologia geral da informação, não podemos garantir a segurança de suas informações.

 

Transferências Internacionais de Dados

 

A Colfax pode transferir suas informações pessoais para dentro da nossa família de empresas e/ou para os terceiros mencionados acima. Suas informações pessoais poderão ser transferidas para um país, e nele armazenadas e processadas, que não seja o país em que elas foram coletadas. Podemos transferir suas informações pessoais para fora da Área Econômica Europeia (European Economic Area, “EEA“) e, quando o fizermos, contaremos com as devidas proteções adequadas reconhecidas na legislação de proteção de dados.

 

 

Com o seu consentimento:  Com relação aos nossos Serviços operados de servidores nos Estados Unidos, se você estiver localizado fora dos Estados Unidos, esteja ciente de que as informações pessoais que coletarmos serão processadas e armazenadas nos Estados Unidos, uma jurisdição onde as leis de proteção de dados e de privacidade podem não oferecer o mesmo nível de proteção que aquelas do país onde você reside ou é um cidadão. Com relação a transferências internacionais de dados pessoais, obteremos o seu consentimento para transferir suas informações pessoais para fora da EEA após informarmos você sobre os possíveis riscos dessa transferência.

 

Decisão Adequada:  Com relação aos nossos Serviços operados de servidores na EEA, podemos transferir suas informações pessoais da EEA para países aprovados pela Comissão Europeia como proporcionando proteção adequada a informações pessoais.

Cláusulas Contratuais Padrão:  A Comissão Europeia adotou cláusulas padrão de proteção de dados que salvaguarda as informações pessoais transferidas para fora da EEA. Com relação aos nossos Serviços operados de servidores na EEA, em geral, utilizamos Cláusulas Contratuais Padrão na transferência de informações pessoais de um país na EEA para um país fora da EEA e que não tenha uma decisão adequada. Você pode solicitar uma cópia das nossas Cláusulas Contratuais Padrão entrando em contato conosco conforme indicado na seção Entre em Contato Conosco, abaixo.

 

Além disso, podemos transferir suas informações pessoais para fora da EEUA se a transferência for necessária para o estabelecimento, o exercício ou a defesa em sede de ação judicial. 

 

Políticas Adicionais

 

Certos websites, aplicativos móveis ou outras propriedades digitais incluídas nos Serviços podem conter divulgações adicionais, relacionadas à sua privacidade, que se aplicarão ao seu uso de tal Serviço, além desta Política de Privacidade.

 

Privacidade Infantil

 

Estamos comprometidos com a proteção da privacidade de crianças. Nossos Serviços não são direcionados e não pretendemos, ou temos ciência, coletar ou solicitar informações pessoais online de crianças com menos de 18 anos. Caso você tenha menos de 18 anos, não nos forneça nenhuma informação pessoal.

 

Seus Direitos

 

Nós processamos todas as informações pessoais em linha com seus direitos, em cada caso, até o ponto necessário e em conformidade com a legislação aplicável (incluindo a conformidade com todas as exigências de limite de tempo e de custos).

 

A pedido, informaremos a você se retemos alguma informação pessoal sua juntamente com todos os detalhes necessários a serem fornecidos a você, nos termos da lei.  Em certos casos, você também pode ter o direito de:

 • corrigir suas informações pessoais imprecisas;
 • restringir ou limitar os modos como usamos suas informações pessoais;
 • objetar ao processamento de suas informações pessoais;
 • solicitar a exclusão de suas informações pessoais, e
 • obter uma cópia de suas informaçõespessoais em um formato de fácil acesso.

 

Para enviar uma solicitação, entre em contato conosco na forma indicada na seção Entre em Contato Conosco, abaixo.  Responderemos à sua solicitação dentro de um prazo razoável.

 

Você também tem o direito de retirar o seu consentimento para o nosso processamento de suas informações pessoais, quando nosso processamento for baseado apenas no seu consentimento. Você pode fazer isso ao interromper o uso dos Serviços, incluindo o encerramento de todas as suas contas online conosco e entrando em contato conforme definido na seção Entre em Contato Conosco, abaixo, para solicitar a exclusão de suas informações pessoais.  Se você retirar seu consentimento ao uso ou compartilhamento de suas informações pessoais para os fins definidos nesta Política de Privacidade, você poderá não ter acesso a todos (ou qualquer um ) os Serviços e não poderemos lhe prestar todos (ou qualquer um) os Serviços.  Observe que, em alguns casos, podemos continuar a processar suas informações pessoais após você retirar o seu consentimento ou solicitar o apagamento de suas informações pessoais, se contarmos com uma base legal distinta para isso.  Por exemplo, podemos reter certas informações se necessário para cumprir com uma obrigação legal independente ou se for necessário para alcançar nosso interesse legítimo em manter os Serviços seguros e protegidos.

 

Se estiver acessando os Serviços da União Europeia, você também tem o direito de registrar uma reclamação com sua autoridade local ou nacional de proteção dos dados.

 

Sob as leis da Califórnia, os residentes neste estado têm o direito de solicitar, por escrito, aos negócios com quem têm um relacionamento estabelecido de negócios, (a) uma lista de categorias de informações pessoais que uma empresa revelou a terceiros (incluindo afiliadas que sejam entidades legais separadas) durante o ano calendário imediatamente anterior, para fins de marketing direto do terceiro, e (b) os nomes e os endereços de todos estes terceiros. Para solicitar as informações acima, entre em contato conosco na forma indicada abaixo, na seção Entre em Contato Conosco.

 

Links a Sites de Terceiros e Mídias Sociais

 

Os Serviços podem incluir links para websites e serviços digitais operados por terceiros.  Esta Política de Privacidade não se aplica, e não somos responsáveis pelo conteúdo, a políticas de privacidade ou práticas de dados de terceiros que coletem suas informações. Nós lhe incentivamos a revisar as políticas de privacidade destes terceiros, para saber mais sobre suas práticas com as informações.

 

Os Serviços podem apresentar botõese widgets de compartilhamento em mídias sociais mantidas por outras empresas. Estes recursos podem coletar seu endereço IP, as páginas que você estiver visitando em nosso Serviço e podem instalar um cookie para permitir que o recurso funcione corretamente.  O carregamento, funcionalidade e uso de sua parte dos plugins são regulados pela política de privacidade e os termos do terceiro que forneceu o plugin.

 

Conteúdo Gerado pelo Usuário

 

Alguns de nossos serviços podem permitir que usuários enviem seu próprio conteúdo para concursos, blogs, vídeos e outras funções. Lembre-se de que toda informação que você enviar ou postar como conteúdo gerado pelo usuário aos Serviços se tornam públicas. Você deve ter cautela ao decidir revelar suas informações pessoais, financeiras ou outras em tais envios ou postagens. Não podemos evitar que outros usem tais informações de forma a violar esta Política de Privacidade, a lei ou sua segurança e privacidade pessoais. Não somos responsáveis pelos resultados de tais postagens.

 

Gerenciando as Preferências de Comunicação

 

Caso tenha optado por receber nossos comunicados de marketing (ou, onde permitido por lei, se você nos forneceu suas informações de contato), podemos lhe enviar mensagens por email, ofertas por correio, notificações “push” ou outros comunicados sobre produtos ou serviços, dependendo do método de comunicação selecionado.  Você pode solicitar que não o façamos quando você acessa nossos websites, aplicativos móveis ou altera suas preferências ao atualizar todas as contas que tiver conosco. A qualquer momento, você pode interromper o recebimento de mensagens comerciais de nossa parte ao enviar uma solicitação de cancelamento às informações de contato abaixo ou seguindo as instruções de cancelamento de assinatura na forma do comunicado que você recebeu, conforme descrito abaixo. 

 

Materiais Impressos: Para cancelar o recebimento de materiais impressos de marketing em seu endereço postal, como anúncios, flyers ou cartões postais, escreva para o endereço abaixo. Assegure-se de incluir seu nome e endereço de correspondência exatamente como aparecem nos materiais impressos de marketing que você recebe.

 

Emails: Para cancelar o recebimento de comunicados de marketing via email, envie uma solicitação de cancelamento de assinatura ao endereço de email abaixo ou clique no link de cancelamento ao final do email que lhe foi enviado e siga as instruções na página web que se abrirá. Observe que você pode continuar a receber certas mensagens eletrônicas de nossa parte, relacionadas a transações ou à sua conta.

 

Mensagens de Texto: Caso tenha consentido para receber mensagens de texto, você pode cancelar o recebimento ao usar o método informado na mensagem de texto ou entrando em contato conosco, conforme definido na seção Entre em Contato Conosco, abaixo.

 

Notificações Push: Para cancelar o recebimento de notificações “push”, configure suas preferências no menu de configuração de seu dispositivo.

 

Entre em Contato Conosco

 

Se você tiver alguma dúvida, comentários, solicitações ou preocupações quanto a esta Política de Privacidade ou sobre outros assuntos relacionados, entre em contato conosco pelos seguintes modos:

 

Por Email: GDPR@colfaxcorp.com

 

Por Correio: 

Colfax
ATTN: Privacy Compliance Team
420 National Business Parkway, Suite 500
Annapolis Junction, MD 20701

Russian

 

Последнее обновление:  май 2018 г.

Введение

Каким образом мы собираем, используем и храним персональную информацию

Как мы передаем и раскрываем персональную информацию

Информационная безопасность

Международная передача данных

Информация по конкретным странам

Дополнительные политики

Конфиденциальность информации детей

Ваши права

Ссылки на сторонние веб-сайты и социальные сети

Пользовательский контент

Управление настройками передачи информации

Контактная информация

 

Мы с уважением относимся к вашему праву на конфиденциальность и стремимся защищать его посредством соблюдения положений настоящей политики. В настоящей Политике конфиденциальности описывается, каким образом Корпорация Colfax и группа наших компаний, включая аффилированных лиц и дочерние компании (в совокупности именуемые «мы» или «Colfax») собирает, использует и передает Персональную информацию, которую мы получаем с помощью наших веб-сайтов, мобильных приложений, платформ, таких как WeldCloudTM, а также с помощью другой цифровой собственности, которые совместно принадлежат и управляются компанией Colfax и которые ссылаются на настоящую Политику конфиденциальности (в совокупности — «Сервисы»).

 

Аффилированное лицо или дочерняя компания Colfax, владеющая и управляющая Сервисами, которыми вы пользуетесь, выступает в роли контролера данных, несущего ответственность за сбор и использование Персональной информации.

 

Настоящая Политика конфиденциальности подлежит периодическому пересмотру. При внесении любых существенных изменений, касающихся порядка использования нами вашей Персональной информации, мы незамедлительно вышлем вам уведомление об изменениях с помощью Сервисов и обновим вышеуказанную дату вступления в силу. Если у вас возникнут какие-либо вопросы касательно Политики конфиденциальности или наших принципов использования информации, просим вас связаться с нами, используя контактные данные, приведенные ниже.  

 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей Политикой конфиденциальности. Используя наши Сервисы, вы соглашаетесь с нашим порядком использования информации и другими условиями, изложенными в Политике конфиденциальности.

 

Каким образом мы собираем, используем и храним Персональную информацию

 

Под термином «Персональная информация» мы понимаем информацию, которая может использоваться для идентификации вас в качестве физического лица.  Мы собираем несколько категорий Персональной информации с помощью наших Сервисов, в том числе информацию, которую предоставляете вы, информацию, собираемую автоматически с вашего устройства, а также информацию, которую мы получаем из сторонних источников.  Мы используем и передаем эту Персональную информацию в целях, описанных ниже, в том числе в соответствии с указанными в разделе «Дополнительные варианты использования Персональной информации».

 

Мы полагаемся на отдельные и взаимосвязанные основания для правомерной обработки вашей Персональной информации. Например, возможно, нам потребуется обрабатывать вашу Персональную информацию определенным образом, чтобы оформить запрошенную вами транзакцию, или при других обстоятельствах в соответствии с договором, заключенным между нами. В определенных случаях мы можем обрабатывать вашу Персональную информацию, когда это необходимо для соблюдения наших законных интересов, если эти законные интересы не противоречат вашим правам и интересам.

 

 1. Информация, которую предоставляете вы

 

Мы собираем Персональную информацию, которую предоставляете вы, например, когда вводите ее в поля форм в наших Сервисах. Например, мы можем собирать:

 

Категория персональных данных

Цель обработки

(см. также раздел «Дополнительные варианты использования Персональной информации ниже»)

Правовые основания для обработки

Контактная информация

в том числе ваше имя, домашний адрес, адрес электронной почты и номер телефона

Для администрирования вашей учетной записи в Сервисах, аутентификации вас как пользователя, связи с вами

Для обработки запрашиваемых вами транзакций и выполнения договорных обязательств

 

Законные интересы

 

Ваше согласие, в необходимых случаях

Демографическая информация

в том числе ваш возраст, информация о вашем домашнем хозяйстве, предпочитаемые товары и другие интересы

Для лучшего понимания и анализа нашего контингента клиентов, для поддержки наших операций, включая управление продукцией и материальными ценностями, для преподнесения уместных предложений и демонстрации рекламы, для улучшения наших продуктов и услуг, включая Сервисы

Законные интересы

 

Ваше согласие, в необходимых случаях

Информация об онлайн-покупках

в том числе информация о платежных картах, данные о покупке и другая информация о транзакциях

Для обработки ваших онлайн-покупок, для доставки купленных товаров и оказания услуг, для усовершенствования нашей платформы электронной торговли, для индивидуализации вашего опыта как потребителя и принятия его во внимание в нашей маркетинговой деятельности, например, путем анализа того, какие продукты просматриваются, когда вы перемещаетесь между товарами, но не совершаете покупок, а также других действий, которые вы совершаете с помощью наших Сервисов электронной торговли

Для обработки запрашиваемых вами транзакций и выполнения договорных обязательств

 

Законные интересы

 

Ваше согласие, в необходимых случаях

Информация из заявлений о приеме на работу

в том числе ваши контактные данные, сведения о трудовой деятельности и образовании и другая информация, которую вы включили в резюме или заявление, а также информация, собранная в результате проверки биографических данных, где необходимо

Для обработки и оценки заявлений о приеме на работу, которые вы подаете с помощью Сервисов, и для связи с вами по поводу ваших заявлений и запросов

Законные интересы

 

Ваше согласие, в необходимых случаях

 

 

 1. Информация, собираемая автоматически

 

Как и большинство цифровых платформ, мы собираем определенную информацию автоматически, когда вы используете Сервисы. Эта информация может включать данные о браузере, устройстве, настройках файлов cookie и другие подобные данные, которые мы собираем следующим образом:

 

Категория персональных данных

Цель обработки

(см. также раздел «Дополнительные варианты использования Персональной информации» ниже)

Правовые основания для обработки

Файлы журналов

в том числе данные по IP-адресу, типу браузера, интернет-провайдеру, странице, с которой пользователь зашел на сайт/странице, с которой пользователь покинул сайт, операционной системе, метке даты/времени и/или сведения о посещении сайтов

Для обеспечения безопасности наших Сервисов, для обнаружения мошенничества и для защиты наших прав

Законные интересы

Файлы cookies, аналитика и смежные технологии

Для получения дополнительной информации, в том числе о том, как контролировать параметры конфиденциальности и рекламные предпочтения, см. нашу Политику в отношении файлов cookie.

 

 

Для управления нашими Сервисами и сообщениями электронной почты, а также для отслеживания информации о вас и вашей деятельности в сети с течением времени и на различных веб-сайтах и онлайн-каналах

Законные интересы

 

Ваше согласие, в необходимых случаях

Информация о местонахождении

в том числе широта, долгота, дата и время (точность этих данных может сильно варьироваться и определяется факторами, которые контролируются вашим устройством или оператором мобильной связи)

С целью предоставления вам определенных услуг на основании вашего местоположения, такие как показ рекламных объявлений, имеющих отношение к вашему конкретному местоположению, а также для проведения аналитики в целях усовершенствования Сервисов.  Вы можете отключить сбор информации о вашем местоположении в настройках вашего устройства. Примите к сведению, что если вы поступите так, то мы не сможем предлагать вам услуги, основанные на определении местоположения.

Законные интересы

 

Ваше согласие, в необходимых случаях

 

 

 1. Информация, которую мы получаем из сторонних источников

 

Мы можем получать определенную Персональную информацию о вас из сторонних источников, которую мы можем использовать в наших законных интересах, для соблюдения правовых обязательств, исполнения договора или, в некоторых случаях, с вашего согласия.

 

Деловые партнеры и поставщики услуг:  Мы сотрудничаем с деловыми партнерами и поставщиками услуг, такими как операторы по обработке платежей и поставщики решений в области аналитики, которые предоставляют услуги от нашего имени.  Некоторые из этих партнеров имеют доступ к Персональной информации, касающейся вас, которой нет у нас (например, если вы регистрировались непосредственно у этого поставщика), и могут поделиться этой информацией с нами. Мы используем эту информацию для администрирования Сервисов и проведения маркетинговых и рекламных кампаний, а также для обработки запрошенных вами транзакций.

 

Дополнительная информация:  Из сторонних источников, таких как агентства кредитной информации и общедоступные базы данных, мы можем получить дополнительную Персональную информацию, как, например, подтверждение адреса электронной почты, которую можно приложить к существующей информации о клиенте. Мы можем использовать эту дополнительную информацию для обработки транзакций, запрошенных вами, для предотвращения мошенничества, для преподнесения вам соответствующих предложений и демонстрации рекламы, а также для улучшения нашей работы, Сервисов и наших рекламных и маркетинговых кампаний.

 

 1. Дополнительные варианты использования Персональной информации

 

Помимо описанных выше вариантов использования, мы можем при определенных обстоятельствах, в которых может понадобиться ваше согласие, воспользоваться вашей Персональной информацией в следующих целях, которые могут быть необходимы для исполнения наших договорных обязательств перед вами и для наших законных интересов в следующих деловых операциях: 

 

 • Ведение нами коммерческой деятельности, администрирование Сервисов и управление вашими учетными записями; 
 • Связь с вами для ответа на ваши просьбы и запросы;
 • Обработка и завершение транзакций, в том числе, в соответствующих случаях, подтверждение заказа, регистрацию в наших программах лояльности и других программах, обработку платежей за онлайн-покупки, доставку товаров и оказание услуг;
 • Рассылка вам информационных писем, статей, объявлений или уведомлений касательно товаров и услуг, зачисление накопительных бонусов, рассылка приглашений на мероприятия и другой информации, которая, по нашему мнению, может быть вам интересна;
 • Предоставление вам купонов, рекламной информации, предложений и прочих сведений, специально подобранных в соответствии с вашими интересами и моделями покупательского поведения;
 • Проведение исследований рынка, опросов и других подобных изысканий, призванных помочь нам понять тенденции и нужды клиентов;
 • Реализация наших программ лояльности и бонусных программ, включая предоставление вам возможности создавать и поддерживать профили клиентов, анализ ваших взаимодействий с нами, представление индивидуализированных предложений и усовершенствование наших продуктов, услуг, программ и других коммерческих предложений;
 • Предупреждение вас о проблемах с безопасностью товара, отзыве или изменении условий предложения, акции или рекламы;
 • Проведение розыгрышей или рекламных акций или обращение к вам по поводу выигрыша;
 • Предотвращение, расследование и извещение о мошенничестве, неправомерной или преступной деятельности, несанкционированном доступе к Персональной информации, нашему сайту или системам хранения данных или их использовании; либо для соблюдения правовых обязательств;
 • Исполнение Стандартных договорных условий и других соглашений; и
 • Отправка вам текстовых сообщений или всплывающих уведомлений, когда вы подписываетесь на одну из наших программ рассылки. Эти сообщения могут отправляться автоматически.  Вы можете отказаться от участия в программе рассылки текстовых сообщений, следуя указаниям, приведенным в разделе «Ваши настройки конфиденциальности».

 

 1. Законные интересы

 

При использовании и передаче вашей Персональной информации мы опираемся на несколько законных интересов. К таким интересам относятся:

 • улучшение Сервисов и их адаптация в соответствии с вашими требованиями;
 • понимание того, как используются Сервисы;
 • получение информации об особенностях использования Сервисов;
 • поиск путей для развития и расширения нашего бизнеса;
 • обеспечение сохранности и безопасности Сервисов; и
 • усиление защиты от мошенничества, спама, преследования, нарушения прав интеллектуальной собственности, преступлений и рисков для безопасности.

 

 1. Хранение данных

 

Мы будем хранить вашу Персональную информацию только до тех пор, пока это необходимо для целей, изложенных в настоящей Политике конфиденциальности, если в соответствии с действующим законодательством не требуется более длительный период хранения или если это необходимо для разрешения споров или защиты наших законных прав, в соответствии с принципами, изложенными в Статье 5(1) ГРЗПД.

 

В тех случаях, когда мы обрабатываем Персональную информацию на основании наших законных интересов, мы обычно сохраняем такую информацию в течение разумного периода времени, отталкиваясь от конкретных интересов и учитывая основополагающие права и свободы субъектов данных. 

 

В тех случаях, когда мы обрабатываем Персональную информацию на основе вашего согласия, мы, как правило, сохраняем информацию на период времени, необходимый для выполнения основного договора с вами, при условии, что при определенных обстоятельствах некоторая Персональная информация может быть удалена по вашему запросу (см. раздел «Ваши права» ниже). 

В тех случаях, когда мы обрабатываем Персональную информацию на договорной основе, мы, как правило, сохраняем информацию на время действия такого договора, а также в течение дополнительного ограниченного периода времени, который необходим для соблюдения требований законодательства или который представляет собой срок давности для правовых притязаний, которые могут возникнуть в связи с договорными отношениями. 

Кроме того, мы можем столкнуться с угрозой судебного иска, и в таком случае нам может потребоваться «хранение документации по юридическим причинам», которое позволяет хранить информацию дольше нашего обычного периода хранения.  В этом случае мы будем хранить информацию до тех пор, пока такое хранение не будет отменено, что обычно означает, что притязание или угроза иска были разрешены.

 

Как мы передаем и раскрываем Персональную информацию

 

Мы передаем вашу Персональную информацию третьим лицам только теми способами, которые описаны в настоящей Политике конфиденциальности.  Мы можем передавать вашу Персональную информацию внутри нашей группы компаний, поставщикам услуг и деловым партнерам в связи с передачей контроля над предприятием, во исполнение требований законодательства, для защиты здоровья и обеспечения безопасности, а также для осуществления наших законных прав.

 

 

Поставщики услуг:  Мы передаем вашу Персональную информацию сторонним поставщикам услуг, которые совершают транзакции или предоставляют услуги от нашего имени или в ваших интересах, такие как обработка платежей, маркетинг, аналитика, обработка заявлений о приеме на работу и управление персоналом или проверка данных клиентов, таких как почтовые адреса.

 

Аффилированные лица: Мы можем передавать вашу Персональную информацию аффилированным организациям в нашей группе компаний для целей и пользования, которые согласуются с настоящей Политикой конфиденциальности.

 

Деловые партнеры: С вашего разрешения мы можем передавать вашу Персональную информацию деловым партнерам, например, нашим дистрибьюторам.

 

Сторонние платформы: Определенные Сервисы могут собирать и передавать данные о вашем местоположении из одного приложения в другое, обмениваться ими между функциями и инструментами в вашем мобильном устройстве, чтобы предоставить Colfax возможность предлагать вам определенные услуги в зависимости от вашего местоположения, например, показ рекламы, соответствующей вашему местоположению, и проводить аналитическую обработку данных для улучшения Сервисов.  Вы можете отключить сбор информации о вашем местоположении в настройках вашего устройства. Примите к сведению, что если вы поступите так, то мы не сможем предлагать вам услуги, основанные на определении местоположения.

 

Социальные сети: Также мы можем пользоваться услугами третьих лиц (таких как социальные сети), чтобы демонстрировать вам адресную рекламу на сторонних платформах. В этих целях мы можем предоставить хешированную версию вашей Персональной информации третьим лицам.  Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie для получения более подробной информации, описывающей, помимо прочего, способы отказа от рекламы на основе интересов.

 

Обеспечение соблюдения правовых процедур, правил безопасности и договорных условий: Мы можем раскрывать вашу Персональную информацию юридическим или государственным регулирующим органам в соответствии с требованиями законодательства. Мы также можем раскрывать вашу Персональную информацию третьим лицам в соответствии с применимым законодательством в связи с претензиями, спорами или судебными разбирательствами, а также в других случаях, предусмотренных применимым законодательством, или если мы решим, что раскрытие данных необходимо для защиты вашего или нашего здоровья и безопасности, для обеспечения соблюдения наших законных прав или выполнения взятых вами на себя договорных обязательств.

 

Бизнес-трансферты: Ваша Персональная информация может раскрываться в рамках корпоративной бизнес-операции, такой как слияние, поглощение, создание совместного предприятия, финансирование или продажа активов компании; также, ваша Персональная информация может быть передана третьим лицам в качестве одного из бизнес-активов в рамках такой операции. Данные также могут быть раскрыты в случае несостоятельности, банкротства или ликвидации. Вы будете извещены по электронной почте или с помощью уведомления в любом затрагиваемом Сервисе о смене владельца или способа использования Персональной информации, а также о имеющихся в вашем распоряжении альтернативах, касающихся Персональной информации.

 

Информационная безопасность

 

Компания Colfax стремится обеспечить сохранность вашей Персональной информации. Мы принимаем технические и организационные меры, направленные на защиту вашей информации от несанкционированного доступа, кражи или потери. Однако, из-за особенностей сети Интернет и информационных технологий как таковых мы не можем гарантировать полную безопасность вашей информации.

 

Международная передача данных

 

Colfax может передавать вашу Персональную информацию в нашей группе компаний и/или третьим лицам, о которых шла речь выше. Данные о вашей Персональной информации могут быть переданы, сохранены и обработаны в стране, отличной от той, в которой они были собраны. Мы можем передавать вашу Персональную информацию за пределы Европейской экономической зоны («ЕЭЗ»). В таком случае мы полагаемся на соответствующие или подходящие средства по обеспечению безопасности в соответствии с законами о защите данных.

 

 

С вашего согласия:  Касательно наших Сервисов, размещенных на серверах в США: если вы находитесь за пределами США, примите к сведению, что персональная информация, которую мы собираем, будет обрабатываться и храниться в США, юрисдикция которых может не обеспечивать того уровня безопасности, который характерен для страны вашего проживания или гражданства. В отношении таких трансграничных передач персональных данных нам необходимо получить ваше согласие на передачу вашей персональной информации за пределы ЕЭЗ, но сначала мы проинформируем вас о возможных рисках такой передачи.

 

Решение о достаточности:  Касательно наших Сервисов, размещенных на серверах в ЕЭЗ: мы можем передавать вашу Персональную информацию из ЕЭЗ в страны, получившие одобрение Европейской комиссии благодаря надлежащему уровню защиты персональной информации.

Стандартные договорные условия:  Европейская комиссия приняла стандартные положения о защите данных, которые обеспечивают гарантии для передачи персональной информации за пределы ЕЭЗ. Касательно наших Сервисов, размещенных на серверах в ЕЭЗ: мы обычно используем Стандартные договорные условия при передаче Персональной информации из страны, входящей в ЕЭЗ, в страну за пределами ЕЭЗ, в отношении которой не было принято решение об обеспечении надлежащего уровня защиты персональной информации. Вы можете запросить копию наших Стандартных договорных условий, связавшись с нами с помощью информации, приведенной в разделе «Контактная информация» ниже.

 

Кроме того, мы можем передавать вашу Персональную информацию за пределы ЕЭЗ, если такая передача необходима для установления, осуществления или защиты от правовых притязаний. 

 

Дополнительные политики

 

Определенные веб-сайты, мобильные приложения и другая цифровая собственность, относящаяся к Сервисам, могут содержать дополнительные условия разглашения информации, касающейся ваших личных данных, которые, помимо Политики конфиденциальности, будут применяться к использованию вами этих Сервисов.

 

Конфиденциальность информации детей

 

Мы стремимся защитить конфиденциальность информации детей. Наши Сервисы не предусматривают сбора персональной информации от лиц, не достигших 18-летнего возраста. Мы также не будем ее намеренно собирать или запрашивать у таких лиц. Если вы не достигли 18-летнего возраста, не предоставляйте нам Персональную информацию.

 

Ваши права

 

Мы обрабатываем всю персональную информацию с соблюдением ваших прав в объеме, требуемом применимым законодательством (в том числе в соответствии со всеми временными рамками и требованиями к оплате).

 

По запросу мы предоставим вам информацию о том, сохраняем ли мы вашу Персональную информацию, наряду с любыми подробностями, которые должны быть вам предоставлены в соответствии с применимым законодательством.  В определенных случаях вы можете также воспользоваться правом:

 • исправить вашу Персональную информацию, если она неточная;
 • ограничить варианты использования нами вашей Персональной информации;
 • возражать против обработки вашей Персональной информации;
 • требовать удаления вашей Персональной информации; и
 • получить копию вашей Персональной информации в легкодоступном формате.

 

Чтобы подать запрос, обратитесь к нам, используя информацию, приведенную в разделе «Контактная информация» ниже.  Мы ответим на ваш запрос в разумные сроки.

 

Вы также имеете право отозвать свое согласие на обработку вашей Персональной информации, так как обработка нами данных основывается исключительно на вашем согласии. Вы можете сделать это путем прекращения использования Сервисов, включая закрытие всех ваших учетных записей, созданных у нас, связавшись с нами при помощи информации, приведенной в разделе «Контактная информация» ниже, чтобы запросить удаление вашей Персональной информации.  Если вы отзовете ваше согласие на использование и передачу вашей Персональной информации в целях, указанных в настоящей Политике конфиденциальности, вы можете лишиться доступа к Сервисам и утратить возможность ими пользоваться. Обратите внимание, что в некоторых случаях мы можем продолжать обрабатывать вашу Персональную информацию после того, как вы отозвали согласие или попросили удалить вашу Персональную информацию, если у нас есть на то отдельное правовое основание.  Например, мы можем хранить определенную информацию, если это необходимо для выполнения отдельных правовых обязательств или в целях наших законных интересов по обеспечению безопасности и надежности Сервисов.

 

Если вы переходите к Сервисам из Европейского союза, вы также имеете право предъявлять претензии вашему национальному или местному органу по защите данных.

 

В соответствии с законодательством Калифорнии лица, проживающие на ее территории, имеют право в письменном виде требовать от коммерческих организаций, с которыми они состоят в деловых отношениях, (a) перечень категорий Персональной информации, которую организация разгласила третьим лицам (включая аффилированные компании, являющиеся отдельными юридическими лицами) в течение предыдущего календарного года в целях осуществления третьими лицами прямого маркетинга, и (b) наименования и адреса всех таких третьих лиц. Чтобы подать запрос, обратитесь к нам, используя информацию, приведенную в разделе «Контактная информация» ниже.

 

Ссылки на сторонние веб-сайты и социальные сети

 

Сервисы могут содержать ссылки на веб-сайты и цифровые сервисы, которыми управляют третьи лица.  Настоящая Политика конфиденциальности не распространяется на контент, порядок обращения с персональными данными и политику конфиденциальности третьих лиц, которые собирают вашу информацию, и мы не несем ответственность за все вышеперечисленное. Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с политиками конфиденциальности третьих лиц, чтобы изучить их порядок обращения с персональными данными.

 

В Сервисах могут присутствовать кнопки «поделиться» и  виджеты социальных сетей, которые являются собственностью других компаний. Эти функции могут собирать данные о вашем IP-адресе, странице, которую вы посетили на нашем Сервисе, и могут задействовать файлы cookie для обеспечения правильной работы этих функций.  Загрузка, функциональные возможности и использование вами плагинов регулируются политикой конфиденциальности и договорными условиями третьего лица, предоставившего плагины.

 

Пользовательский контент

 

Некоторые наши Сервисы позволяют пользователям загружать собственный контент для конкурсов, блогов, видео и в других целях. Обратите внимание, что любая информация, которую вы загружаете или публикуете в качестве пользовательского контента на Сервисах, становится общедоступной. Вам следует проявлять осторожность при принятии решения о разглашении вашей личной, финансовой и прочей информации, содержащейся в таком загружаемом контенте и публикациях. Вы не сможете повлиять на тот факт, что другие лица могут использовать такую информацию, нарушая Политику конфиденциальности, закон, неприкосновенность вашей частной жизни и ставя под угрозу вашу безопасность.  Мы не несем ответственность за результаты таких публикаций.

 

Управление настройками передачи информации

 

Если вы дали согласие на получение от нас маркетинговой информации (или вы предоставили нам вашу контактную информацию в соответствии с законодательством), мы можем в зависимости от выбранного метода предоставления информации посылать вам сообщения по электронной почте, рекламные предложения, всплывающие уведомления или материалы в другой форме, которые касаются продуктов или услуг.  Вы можете попросить нас прекратить выполнять вышеуказанные действия, войдя на наш веб-сайт или в мобильное приложение или поменяв свои настройки, обновив при этом вашу учетную запись на нашем Сервисе. Вы в любой момент можете отказаться от получения от нас коммерческих обращений, направив нам запрос с отказом от рассылки, используя нижеуказанную контактную информацию или следуя изложенным ниже указаниям по отказу от рассылки в зависимости от формы получения вами информации. 

 

 Печатные материалы: Чтобы отказаться от получения печатной маркетинговой продукции (такой как рекламные буклеты, флаеры или открытки) на ваш почтовый адрес, напишите нам об этом по указанному ниже адресу. Убедитесь, что вы указали свое имя и почтовый адрес именно в том виде, в котором они указаны на печатных маркетинговых материалах, которые вы получаете.

 

Электронная почта: Чтобы отказаться от получения маркетинговой информации по электронной почте, направьте нам запрос на отказ от рассылки на указанный ниже электронный адрес или перейдите по ссылке для отписки в конце письма, которое мы послали вам, и следуйте инструкциям, представленным на открывшейся веб-странице. Обратите внимание, что мы можем продолжить отправлять вам определенные электронные письма, касающиеся транзакций или связанные с учетной записью.

 

Текстовые сообщения: Если вы дали согласие на получение текстовых сообщений, вы можете отказаться от их получения, используя порядок действий, указанный в текстовом сообщении, или связавшись с нами, используя информацию, приведенную в разделе «Контактная информация» ниже.

 

Всплывающие уведомления: Чтобы отказаться от получения всплывающих уведомлений, внесите соответствующие изменения в меню настроек вашего устройства.

 

Контактная информация

 

Если у вас появятся вопросы, комментарии или просьбы в отношении настоящей Политики конфиденциальности или что-либо вызовет вашу обеспокоенность касательно сохранения конфиденциальности, вы можете связаться с нами при помощи следующей контактной информации:

 

По электронной почте: GDPR@colfaxcorp.com

 

По почте: 

Colfax
ATTN: Privacy Compliance Team
420 National Business Parkway, Suite 500
Annapolis Junction, MD 20701

Swedish

 

Senast reviderad:  maj 2018

Introduktion

Hur vi samlar in, använder och lagrar personuppgifter

Hur vi delar och utlämnar personuppgifter

Informationssäkerhet

Internationella överföringar av uppgifter

Landspecifik information

Tilläggspolicyer

Barnintegritet

Dina rättigheter

Länkar till tredjepartswebbplatser och sociala medier

Användargenererat innehåll

Hantera kommunikationspreferenser

Kontakta oss

 

Vi respekterar din integritet och har åtagit oss att skydda den genom vår efterlevnad av den här policyn. Den här integritetspolicyn beskriver hur vi på Colfax Corporation och vår företagsfamilj, inklusive våra partner- och dotterbolag (gemensamt kallade ”vi” eller ”Colfax”) samlar in, använder och delar de personuppgifter som vi får in genom webbplatser, mobilappar, plattformar såsom WeldCloudTM och andra digitala tillgångar som ägs och tillhandahålls av Colfax, och som länkar till den här integritetspolicyn (gemensamt kallade ”tjänsterna”).

 

Colfax dotter- eller partnerbolag som äger eller tillhandahåller tjänsten som du besöker kommer att vara den personuppgiftsansvarige, som ansvarar för insamling och användning av dina personuppgifter.

 

Den här integritetspolicyn är föremål för tillfälliga revisioner. Om vi gör några viktiga ändringar av sättet vi använder dina personuppgifter kommer vi tydligt att publicera ändringarna på tjänsten och uppdatera ikraftträdandedatumet ovan. Om du har några frågor om den här integritetspolicyn eller om vår uppgiftspraxis, kontakta oss genom att använda något av nedanstående kontaktsätt.  

 

Läs den här integritetspolicyn noggrant. Genom att använda våra tjänster ger du ditt samtycke till de uppgiftspraxis och andra villkor som anges i den här integritetspolicyn.

 

Hur vi samlar in, använder och lagrar personuppgifter

 

När vi använder termen ”personuppgifter”, innebär det uppgifter som kan användas för att identifiera dig som privatperson.  Vi samlar in flera kategorier av personuppgifter genom våra tjänster, inklusive uppgifter som du uppger, uppgifter som samlas in automatiskt från din enhet och uppgifter som vi får in via tredjepartskällor.  Vi använder och delar de här personuppgifterna i enlighet med de syften som beskrivs nedan, inklusive det som beskrivs under Ytterligare användning av personuppgifter.

 

Vi förlitar oss på separata och överlappande grunder för att behandla dina personuppgifter på ett lagligt sätt. Det kan exempelvis bli nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter på ett visst sätt för att kunna behandla en transaktion som du har begärt eller på annat sätt i enlighet med ett avtal som finns mellan oss. I vissa fall kan vi, vid behov att bevara våra legitima intressen, behandla dina personuppgifter om dessa legitima intressen inte åsidosätts av dina rättigheter och intressen.

 

 1. Uppgifter som du uppger

 

Vi samlar in personuppgifter som du uppgifter, exempelvis när du anger uppgifterna i formulärfältet i våra tjänster. Vi kan exempelvis samla in:

 

Kategorier av personuppgifter

Behandlingssyften

(se även Ytterligare användning av personuppgifter nedan)

Rättslig grund för behandling

Kontaktinformation

inkluderar ditt namn, din adress, e-post och telefonnummer

Samlas in för att administrera ditt konto och tjänsterna verifierar vi dig som användare och kommunicerar med dig

Samlas även in för att behandla transaktioner som begärs av dig och möta våra avtalsmässiga förpliktelser

 

Legitima intressen

 

Ditt samtycke, om tillämpligt

Demografiska uppgifter

inkluderar din ålder, uppgifter om ditt hushåll, produktpreferenser och andra intressen

Samlas in för att bättre förstå och analysera våra kunder, stödja vår verksamhet inom bland annat inventering och produkthantering, tillhandahålla relevanta erbjudanden och annonser, förbättra våra produkter och tjänster, inklusive tjänsterna

Legitima intressen

 

Ditt samtycke, om tillämpligt

Information om onlineköp

inkluderar uppgifter om betalkort, köpuppgifter och annan transaktionsinformation

Samlas in för att behandla köp som du gör online, tillhandahålla köpta produkter och tjänster, förbättra vår e-handelsplattform, anpassa din kundupplevelse och förbättra våra marknadsföringsinsatser genom att analysera uppgifter om vilka produkter som visas, när du tittar på artiklar men inte kör ett köp och andra interaktioner som du kan ha med våra e-handelstjänster

Samlas även in för att behandla transaktioner som begärs av dig och möta våra avtalsmässiga förpliktelser

 

Legitima intressen

 

Ditt samtycke, om tillämpligt

Personuppgifter från jobbansökan

inkluderar dina kontaktuppgifter, anställnings- och utbildningshistorik och andra uppgifter  om dig som finns med i ditt CV eller i din ansökan, samt uppgifter insamlade bakgrundskontroller där det krävs

Samlas in för att behandla och utvärdera jobbansökningar som du skickar in via tjänsterna och för att kommunicera med dig om dem och dina eventuella frågor

Legitima intressen

 

Ditt samtycke, om tillämpligt

 

 

 1. Uppgifter som samlas in automatiskt

 

Precis som på de flesta digitala plattformar, samlar vi in vissa uppgifter automatiskt när du använder våra tjänster. De här uppgifterna kan inkludera webbläsare, enhet, cookies och liknande uppgifter som vi samlar in enligt följande.

 

Kategorier av personuppgifter

Behandlingssyften

(se även Ytterligare användning av personuppgifter nedan)

Rättslig grund för behandling

Loggfiler

inklusive IP-adress, webbläsartyp, internetleverantör, hänvisnings-/stängningssidor, operativsystem, datum-/tidsstämpel och/eller klickströmsuppgifter

Samlas in att upprätthålla säkerheten hos våra tjänster, för att upptäcka bedrägerier och skydda våra rättigheter

Legitima intressen

Cookies, Analytics och relaterade teknologier

För ytterligare information, inklusive hur du kontrollerar dina integritetsinställningar och dina reklamval, läs vår Cookiepolicy.

 

 

Används för att hantera våra tjänster och e-postmeddelanden och samla in och spåra uppgifter om dig och dina aktiviteter online över tid och över olika webbplatser och onlinekanaler

Legitima intressen

 

Ditt samtycke, om tillämpligt

Platsuppgifter

inkluderar positioneringsuppgifter, datum och tid (uppgifternas exakthet varierar enormt och fastställs av faktorer som kontrolleras av din enhet eller leverantör av mobila tjänster).

Samlas in för att erbjuda dig vissa platsbaserade tjänster, såsom att tillhandahålla reklam som är relevant för dig för din särskilda plats och för att sammanställa statistik för att förbättra tjänsterna.  Du kan avaktivera insamlingen av dina platsuppgifter i inställningarna på din enhet. Vänligen observera att vi kanske inte kan erbjuda dig platsbaserade tjänster om du väljer att avaktivera den här funktionen.

Legitima intressen

 

Ditt samtycke, om tillämpligt

 

 

 1. Information som vi får in via tredjepartskällor

 

Vi kan få in personuppgifter om dig från tredjepartskällor, som vi kan använda för att betjäna våra legitima intressen, följa rättsliga förpliktelser, uppfylla ett avtal, eller i vissa fall, i enlighet med ditt samtycke.

 

Affärspartner och tjänsteleverantörer:  Vi använder affärspartner och tjänsteleverantörer, såsom betalningsbehandlare och statistikleverantörer för att utföra tjänster å våra vägnar.  Vissa av dessa partner har åtkomst till personuppgifter om dig som vi kanske inte annars skulle ha (t.ex. där registrerar dig direkt med den leverantören) och kan dela alla eller vissa av dessa uppgifter med oss. Vi använder de här uppgifterna för att administrera tjänsterna och utföra marknadsförings- och reklamkampanjer samt behandla transaktioner som du begär.

 

Andra uppgifter:  Vi kan motta ytterligare personuppgifter från tredjepartskällor, såsom en kreditupplysningsfirma och allmänna databaser, som vi kan kombinera med befintliga kunduppgifter, såsom verifiering av e-postadresser. Vi kan använda de här extrauppgifterna för att behandla transaktioner som du begär och för att undvika bedrägerier, tillhandahålla relevanta erbjudanden och reklam till dig och förbättra vår verksamhet, våra tjänster och våra reklam- och marknadsföringskampanjer.

 

 1. Ytterligare användning av personuppgifter

 

Utöver det som beskrivs ovan, kan vi använda dina personuppgifter för följande syften, vars användning under vissa omständigheter baseras på ditt samtycke, då det kan behövas för att uppfylla våra avtalsmässiga förpliktelser till dig, och om nödvändigt för att betjäna våra legitima intressen i följande affärsverksamheter: 

 

 • Det kan vara för att bedriva vår verksamhet, administrera tjänsterna och hantera dina konton; 
 • Kontakta dig för att besvara dina begäranden eller förfrågningar;
 • Behandla och slutföra dina transaktioner, om tillämpligt, inklusive beställningsbekräftelse, registrering i våra lojalitets- och andra program, behandla betalningar för onlineköp och tillhandahålla produkter och tjänster;
 • Skicka ut vårt nyhetsbrev till dig och erbjuda dig information eller aviseringar om artiklar, produkter eller tjänster, erbjudanden, evenemangsinbjudningar och annan information som vi anser kan vara av intresse för dig;
 • Erbjuda dig kuponger, kampanjinformation, erbjudanden och annan information som har skräddarsytts efter dina intressen och köpbeteenden;
 • Utföra marknadsföringsundersökningar, enkäter och liknande förfrågningar för att hjälpa oss att förstå trender och kundbehov;
 • Administrera våra lojalitets- och belöningsprogram, inklusive låta dig skapa och upprätthålla kundprofiler, analysera dina interaktioner med oss, presentera skräddarsydda erbjudanden och förbättra våra produkter, tjänster, program och andra erbjudanden;
 • Avisera dig om ett produktsäkerhetsmeddelande eller för att återkalla eller korrigera ett erbjudande, en kampanj eller en annons;
 • Administrera utlottningar och kampanjer eller kontakta dig gällande ett tävlingspris;
 • Förebygga, utreda och tillhandahålla meddelanden om bedrägerier eller olaglig aktivitet eller obehörig åtkomst till eller användning av personuppgifter, våra webbplatser eller datasystem; eller för att uppfylla rättsliga förpliktelser;
 • Stärka våra villkor och andra avtal; och
 • Skicka SMS-meddelanden och andra push-meddelanden till dig när du registrerar dig för ett av våra meddelandehanteringsprogram. De här meddelandena kan skickas ut automatiskt.  Du kan avregistrera dig från ett SMS-program genom att följa instruktionerna i avsnittet ”Dina integritetsval”.

 

 1. Legitima intressen

 

Vi förlitar oss på olika legitima intressen när vi använder och delar dina personuppgifter. Dessa intressen innefattar:

 • att förbättra och anpassa tjänsterna för dig;
 • att förstå hur tjänsterna används;
 • att få bättre insikt i användarmönster för tjänsterna;
 • att utforska sätt att utveckla och få din verksamhet att växa;
 • att garantera säkerheten och tryggheten med tjänsterna; och
 • att förbättra skyddet mot bedrägeri, spam, trakasserier, intrång i immateriella rättigheter, brott och säkerhetsrisker.

 

 1. Datalagring

 

Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy, såvida inte en längre period krävs enligt gällande lagstiftning eller behövs för att lösa tvister eller skydda våra juridiska rättigheter, allt i enlighet med principerna som anges i artikel 5.1 i allmänna dataskyddsförordningen.

 

När vi bearbetar personuppgifter baserat på våra legitima intressen kommer vi i allmänhet att behålla sådan information under en rimlig tidsperiod baserat på det speciella intresset, med beaktande av de grundläggande intressena och datasubjektens rättigheter och friheter. 

 

När vi behandlar personuppgifter på grundval av ditt samtycke bevarar vi vanligtvis informationen under den tid som krävs för att uppfylla det befintliga avtalet med dig, under förutsättning att du har rätt att under vissa omständigheter få vissa av dina personuppgifter raderade (se avsnittet Dina rättigheter nedan). 

När vi bearbetar personuppgifter baserat på ett avtal kommer vi i allmänhet att behålla informationen så länge avtalet varar plus ytterligare en begränsad tidsperiod som är nödvändig för att följa lagen, eller som utgör lagen om begränsningar för rättsliga påståenden vilken kan uppstå från kontraktsförhållandet. 

Utöver detta kan vi ställas inför hot om juridiska anspråk och i dessa fall kan vi behöva tillämpa ett ”juridiskt kvarhållande” som bevarar informationen bortom vår typiska bevaringsperiod.  I dessa fall kommer vi att bevara informationen till kvarhållandet upphört, vilket vanligtvis innebär att anspråket eller hotet om anspråk har lösts.

 

Hur vi delar och utlämnar personuppgifter

 

Vi delar enbart dina personuppgifter med tredjeparter på de sätt som beskrivs i den här integritetspolicyn.  Vi kan komma att dela dina personuppgifter inom vår företagsfamilj, med tjänsteleverantörer och affärspartner, i anslutning till affärstransaktioner och för att följa lagen, skydda hälsan och säkerheten och skydda våra juridiska rättigheter.

 

 

Tjänsteleverantörer:  Vi delar dina personuppgifter med tredjepartstjänsteleverantörer som utför tjänster å våra vägnar eller för din fördel, till exempel för förmåner, betalningsbehandling, statistik, behandling av anställningsansökningar och genomförande av personaladministrering eller för att administrera eller verifiera kunduppgifter, såsom e-postadresser.

 

Partner: Vi kan dela dina personuppgifter med juridiska partnerföretag inom vår företagsfamilj för de syften och användningsområden som anges i den här integritetspolicyn.

 

Affärspartner: Vi kan, med ditt samtycke, dela dina personuppgifter med affärspartner, såsom våra distributörer.

 

Tredjepartsplattformar: Vissa tjänster kan samla in och överföra dina platsuppgifter, från och till andra applikationer, funktioner och verktyg inom din enhet, för att låta Colfax erbjuda dig vissa platsbaserade tjänster, såsom att tillhandahålla reklam som är relevant för din särskilda plats och för att sammanställa statistik för att förbättra tjänsterna.   Du kan avaktivera insamlingen av dina platsuppgifter i inställningarna på din enhet. Vänligen observera att vi kanske inte kan erbjuda dig platsbaserade tjänster om du väljer att avaktivera den här funktionen.

 

Sociala medie-plattformar: Vi kan även använda tjänster tillhandahållna av tredjeparter (såsom sociala medie-plattformar) för att erbjuda dig skräddarsydda annonser på tredjepartsplattformar. Vi kan göra det genom att tillhandahålla en förvrängd version av dina personuppgifter till tredje parten i matchningssyften.  Läs vår Cookie-policy för mer information, inklusive hur man avregistrerar sig från intressebaserad reklam.

 

Rättslig process, garantera säkerhet och villkor: Vi kan utlämna dina personuppgifter till juridiska organ eller regeringsstyrda tillsynsmyndigheter enligt vad som krävs att tillämplig lagstiftning. Vi kan även utlämna dina personuppgifter till tredjeparter, enligt vad som krävs enligt gällande lag i samband med anspråk, tvister eller rättegångar, om det av annan anledning krävs enligt gällande lag eller om vi bestämmer att det är nödvändigt för att skydda din eller andras hälsa och säkerhet, eller att tillämpa våra lagliga rättigheter eller avtalsförpliktelser som du har ingått i.

 

Affärsöverföringar: Dina personuppgifter kan utlämnas som en del av en företagsaffärstransaktion, till exempel en fusion, ett förvärv, ett joint venture eller en finansiering eller försäljning av företagstillgångar och kan överföras till tredje part som en del av affärsverksamheten i en sådan transaktion. De kan även delas i händelse av insolvens, konkurs eller mottagande. Du kommer att få information via e-post eller ett tydligt meddelande i den tjänst som berörs om alla eventuella ändringar gällande ägarskap eller användning av personuppgifter, samt dina val gällande personuppgifter vi har om dig.  

 

Informationssäkerhet

 

Colfax har åtagit att skydda säkerheten hos dina personuppgifter. Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder utformade för att skydda dina uppgifter mot obehörig åtkomst, stöld och förlust. Till följd av internets och informationsteknologins allmänna natur kan vi dock inte garantera säkerheten hos dina uppgifter.

 

Internationella överföringar av uppgifter

 

Colfax kan överföra dina personuppgifter inom vår företagsfamilj och/eller till tredjeparter enligt vad som diskuterats ovan. Dina personuppgifter kan överföras till, förvaras och bearbetas i ett annat land än där de samlades in. Vi kan överföra dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), och när vi gör det förlitar vi oss på lämpliga eller passande skyddssystem som erkänts enligt dataskyddslagar.

 

 

Med ditt samtycke:  Gällande våra tjänster som tillhandahålls från servrar i USA: Om du befinner dig utanför USA, observera att personuppgifterna som vi samlar in kommer att behandlas och lagras i USA, en jurisdiktion där dataskydds- och integritetslagar kanske inte erbjuder samma skyddsnivå som i det land där du bor eller är medborgare. När det gäller vissa överföringar av personuppgifter över landsgränser kommer vi att erhålla ditt samtycke om att överföra dina dem utanför EES efter att först ha informerat dig om de eventuella riskerna med en sådan överföring.

 

Beslut om adekvat skydd:  Gällande våra tjänster som tillhandahålls från servrar i EES: Vi kan överföra dina personuppgifter från EES till länder som EU-kommissionen har godkänt erbjuda ett lämpligt skydd för personuppgifter.

Standardavtalsklausuler:  Europeiska kommissionen har antagit standardiserade dataskyddsklausuler, vilka tillhandahåller skydd för personuppgifter som överförs utanför EES. Gällande våra tjänster som tillhandahålls från servrar från EES: Vi använder vanligtvis standardavtalsklausuler vid överföring av personuppgifter från ett land inom EES till ett land utanför EES som inte har ett beslut om adekvat skydd. Du kan anhålla om en kopia av våra standardavtalsklausuler genom att kontakta oss enligt vad som anges i avsnittet kontaktuppgifter nedan.

 

Dessutom kan vi överföra dina personuppgifter utanför EES om överföringen är nödvändig för att etablera, verkställa eller försvara rättsliga krav eller för att skydda dina juridiska intressen. 

 

Tilläggspolicyer

 

Vissa webbplatser, mobila applikationer eller andra digitala tillgångar som inkluderas i tjänsterna kan innehålla utlämnanden relaterade till din integritet, som kan gälla för din användning av en sådan tjänst, utöver det som anges i den här integritetspolicyn.

 

Barnintegritet

 

Vi har åtagit oss att skydda barns integritet. Våra tjänster är inte riktade till,  har inte som avsikt att samlas in, med vår vetskap samlats in eller efterfrågat personuppgifter online från barn under 18 år. Om du är yngre än 18 år, lämna inte ut några personuppgifter till oss.

 

Dina rättigheter

 

Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med dina rättigheter, i varje fall i den utsträckning som krävs av och i enlighet med tillämplig lag (inklusive i enlighet med tillämpliga tidsgränser och avgiftskrav).

 

På din begäran kommer vi att förse dig med information om huruvida vi bevarar dina personuppgifter tillsammans med andra uppgifter som krävs att vi uppger till dig enligt gällande lagstiftning.  I vissa fall, kan du även ha rätt att:

 • korrigera eventuella personuppgifter som är felaktiga;
 • begränsa de sätt vi har för att använda sina personuppgifter;
 • motsätta dig behandling av dina personuppgifter;
 • begära eller raderas dina personuppgifter; och
 • få en kopia av dina personuppgifter i ett lättåtkomligt format.

 

För att skicka in en begäran, kontakta oss enligt vad som anges i avsnittet Kontakta oss nedan.  Vi kommer att svara på din förfrågan inom en rimlig tidsram.

 

Du har även ha rätt att dra tillbaka till samtycke till vår behandling av dina personuppgifter i de fall vår bearbetning endast baseras på ditt samtycke. Du kan göra det genom att avsluta användningen av tjänsterna, inklusive genom att stänga alla dina onlinekonton som du har hos oss såsom anges under avsnittet Kontakta oss nedan, för att begära att dina personuppgifter raderas.  Om du drar tillbaka ditt samtycke till användning eller delning av dina personuppgifter för de syften som anges i den här policyn, kan det göra att du kanske inte har tillgång till alla (eller några) av tjänsterna och vi kanske inte kan tillhandahålla dig alla (eller några) av tjänsterna. Observera att vi i vissa fall kan fortsätta att bearbeta dina personuppgifter efter du har dragit tillbaka ditt samtycke eller bett oss att radera dina personuppgifter om vi har en separat rättslig grund att göra detta.  Vi kan exempelvis lagra vissa uppgifter om vi behöver göra det för att följa en oberoende rättslig förpliktelse eller om det krävs för att skydda vårt legitima intresse i att hålla tjänsterna säkra.

 

Om du får åtkomst till tjänsterna från EU, kan du även har rätt att framföra ett klagomål till din nationella eller lokala dataskyddsmyndighet.

 

I enlighet med Kaliforniens lag, har personer bosatta i delstaten rättighet att skriftligt begära av företag som de har en affärsrelation med (a) en lista över de kategorier av personuppgifter som företaget har utlämnat till tredjeparter (inklusive partnerföretag som är separat från juridiska entiteter) under det föregående året till tredjeparter i direkta marknadsföringssyften och (b) namn och adress på dessa tredjeparter. För att begära informationen här ovan, kontakta oss enligt vad som anges i avsnittet Kontakta oss nedan.

 

Länkar till tredjepartswebbplatser och sociala medier

 

Tjänsterna kan inkludera länkar till webbplatser och digitala tjänster som tillhandahålls av tredjeparter.  Den här integritetspolicyn gäller inte, och vi ansvarar inte, för det innehåll, de integritetspolicyer eller datapraxis som används av tredjeparter som samlar in dina uppgifter. Vi uppmuntrar dig att granska integritetspolicyerna för dessa tredjeparter för att lära dig mer om deras uppgiftspraxis.

 

Tjänsterna kan innehålla ”Dela”-knappar för sociala medier och widgets som hostas av andra företag. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på vår tjänst och kan installera en cookie för att göra att de fungerar som de ska.  Laddning, funktionalitet och användning av insticksprogram styrs av integritetspolicyn och villkoren för den tredje part som tillhandahåller det insticksprogrammet.

 

Användargenererat innehåll

 

Vissa av våra tjänster kan låta användare skicka in sitt eget innehåll för tävlingar, bloggar, videor och andra funktioner. Kom ihåg att alla uppgifter som du skickar in eller publicerar som ett användargenererat innehåll till tjänsterna blir offentliga uppgifter. Du bör vara försiktig när du bestämmer dig för att utlämna dina personuppgifter, ekonomiska eller andra uppgifter i sådana inskick eller publiceringar. Vi kan inte förhindra andra att använda sådana uppgifter på ett sätt som kanske kan bryta mot den här integritetspolicyn, lagen eller din personliga integritet och säkerhet. Vi ansvarar inte för resultatet av sådana publiceringar.

 

Hantera kommunikationspreferenser

 

Om du har registrerat dig för att motta våra marknadsföringskommunikationer (eller där det är tillåtet enligt lag, om du har gett oss dina kontaktuppgifter) kan vi skicka dig e-postmeddelanden, direkta e-posterbjudanden, push-meddelanden eller andra kommunikationer gällande produkter eller tjänster, beroende på vald kommunikationsmetod.  Du kan be oss att inte göra det när du får åtkomst till våra webbplatser eller mobila applikationer eller ändrar dina preferenser genom att uppdatera något konto som du har hos oss. Du kan, när som helst, välja att sluta motta kommersiella meddelanden från oss genom att skicka in en begäran om avregistrering genom att använda kontaktuppgifterna nedan eller följa instruktionerna för avregistrering i kommunikationsmaterialet som du har mottagit, i enlighet med det som beskrivs nedan. 

 

Tryckta material: För att avregistrera mottagning av tryckta material till din postadress, såsom reklam, flyers eller vykort, skriv till adresserna som finns nedan. Se till att du inkluderar ditt namn och din adress exakt såsom de visas på det tryckta marknadsföringsmaterial som du har mottagit.

 

E-post: För att sluta motta marknadsföringskommunikationer via e-post, skicka en begäran om avregistrering till e-postadressen som finns ovan eller klicka på avregistreringslänken som finns längst ned på e-postmeddelandet som skickades till dig och följ instruktionerna på den webbsida som visas. Observera att du kan komma att fortsätta att motta vissa transaktions- och kontorelaterade elektroniska meddelanden från oss.

 

SMS: Om du har samtyckt till att motta SMS kan du avregistrera dig från dem genom att använda den metod som anges i SMS:et eller genom att kontakta oss i enlighet med det som anges i avsnittet Kontakta oss nedan.

 

Push-meddelanden: För att sluta motta push-meddelanden, ange dina preferenser i inställningsmenyn för din enhet.

 

Kontakta oss

 

Om du har några frågor, kommentarer, begäranden eller funderingar om den här integritetspolicyn eller andra integritetsrelaterade frågor, kan du kontakta oss på följande sätt:

 

Per e-post: GDPR@colfaxcorp.com

 

Per post: 

Colfax
ATT: Privacy Compliance Team
420 National Business Parkway, Suite 500
Annapolis Junction, MD 20701, USA

Chinese

 

最近更新日期:2018 年 5 月

介绍

我们如何收集、使用和保留个人信息

我们如何共享和披露个人信息

信息安全

国际数据传输

国家特定信息

其他政策

儿童隐私

您的权利

第三方网站和社交媒体链接

用户生成内容

管理沟通偏好

联系我们

 

我们尊重您的隐私,并致力于遵守本政策,从而保护您的隐私本隐私政策描述了 Colfax Corporation 和我们的集团公司(包括关联公司和子公司,统称为我们Colfax)如何收集、使用和共享通过网站、移动应用程序、平台(如 WeldCloudTM)以及 Colfax 拥有和运营并与本隐私政策相关的其他数字财产(统称为服务)收集的个人信息。

 

拥有和运营您访问的服务的 Colfax 子公司或关联公司是负责收集和使用您的个人信息的数据控制者。

 

本隐私政策可能会不时修订,如果我们对使用您个人信息的方式作出任何重大变更,我们会通过上述“服务”发布醒目的变更声明,并更新上述生效日期。如果您对本隐私政策或我们的信息做法有任何疑问,请通过以下方式与我们联系。  

 

请仔细阅读本隐私政策。使用我们的服务即表示您同意本隐私政策中规定的信息做法和其他条款。

 

我们如何收集、使用和保留个人信息

 

个人信息是指可用于确定您的个人身份的信息。我们通过我们的服务收集多种类型的个人信息,包括您提供的信息、从设备自动收集的信息以及从第三方来源获取的信息。我们使用和共享个人信息的用途如下所述,包括个人信息的其他用途中所述的用途。

 

我们依靠独立和重叠的依据合法处理您的个人信息。举例而言,我们可能需要以某些方式处理您的个人信息,以便处理您请求的交易或根据我们之间的合同处理交易,或者在某些情况下,我们可能在必要时处理您的个人信息,以进一步获得我们的合法利益(如果这些合法利益没有被您的权益所取代)。

 


 

 1. 您提供的信息

 

我们收集您提供的个人信息,例如,当您在我们服务的表单字段中输入信息时。例如,我们可能收集:

 

个人数据的类别

处理的目的

(另见下文所述个人信息的其他用途)

处理的法律依据

联系信息

包括您的姓名、家庭地址、电子邮件地址和电话号码

管理您的账户和服务、验证您的用户身份以及与您进行沟通

处理您请求的交易,履行我们的合同义务

 

合法权益

 

适用情况下您的同意

人口统计信息

包括您的年龄、家庭信息、产品偏好和其他兴趣

更好地了解和分析我们的客户群,支持我们的运营(包括库存和产品管理),提供相关的优惠和广告,改进我们的产品和服务(包括上述“服务”)

合法权益

 

适用情况下您的同意

在线购物信息

包括支付卡信息、购物详情和其他交易信息

处理您的在线购物,交付您购买的产品和服务,改进我们的电子商务平台,个性化您的客户体验,并为我们的营销工作做出贡献,例如,当您浏览产品但不购买时,通过分析您查看的产品的信息以及您与我们的电子商务服务进行的其他交互为营销做出贡献

处理您请求的交易,履行我们的合同义务

 

合法权益

 

适用情况下您的同意

求职信息

包括您的联系信息、工作和教育经历、简历或申请材料中包含的其他信息,以及在需要时为背景调查收集的信息

处理和评估您通过服务提交的求职申请,并与您就求职申请进行沟通

合法权益

 

适用情况下您的同意

 

 

 1. 自动收集的信息

 

正如大多数数字平台一样,在您使用我们的服务时,我们会自动收集某些信息。这些信息可能包括浏览器、设备、cookie 和我们收集的类似数据,如下所述:

 

个人数据的类别

处理的目的

(另见下文所述个人信息的其他用途)

处理的法律依据

日志文件

包括 IP 地址、浏览器类型、互联网服务提供商、参照/退出页面、操作系统、日期/时间戳和/或点击流数据

维护我们服务的安全,检测欺诈,保护我们的权利

合法权益

Cookie、分析和相关技术

有关详细信息(包括如何控制隐私设置和广告选择),请参阅我们的 Cookie 政策

 

 

管理我们的服务和电子邮件信息,收集和跟踪一段时间内以及在不同的网站上和在线渠道中有关您和您的在线活动的信息

合法权益

 

适用情况下您的同意

位置信息

包括纬度、经度、日期和时间(此数据的精度差异很大,取决于设备或移动服务提供商控制的因素)

为您提供某些基于位置的服务,例如展示与您的特定位置相关的广告,以及进行分析以改进服务。您可以在设备设置中禁用位置信息收集。请注意,如果您选择禁用,我们可能无法为您提供基于位置的服务。

合法权益

 

适用情况下您的同意

 

 

 1. 我们从第三方获得的信息

 

我们可能从第三方来源获得有关您的某些个人信息,这些信息可能用于维护我们的合法权益、遵守法律义务、履行合同,或在某些情况下,根据您的同意获取这些信息。

 

业务合作伙伴和服务提供商:  我们通过业务合作伙伴和服务提供商(如支付处理人和分析提供商)代表我们履行服务。有些合作伙伴可以获取我们可能没有的您的个人信息(例如,您直接在该提供商处注册),并可能与我们共享其中一部分或全部信息。我们使用这些信息来实施服务、开展营销和广告活动,以及处理您请求的交易。

 

补充信息:  我们可能会从第三方来源(例如征信机构和公共数据库)获取额外的个人信息,我们可能会将这些信息附加到现有的消费者信息(例如电子邮件地址验证)中。我们可能将这些补充信息用于处理您请求的交易,防止欺诈,向您展示相关优惠和广告,并改进我们的运营、服务以及广告和营销活动。

 

 1. 个人信息的其他用途

 

除上述用途外,我们还可能将您的个人信息用于以下用途。在某些情况下,这些用途可能基于您的同意,可能是履行我们对您的合同承诺所必需的,也可能是保障我们在以下业务运营中的合法权益所必需的: 

 

 • 经营我们的业务,实施服务和管理您的账户;
 • 与您联系,回复您的请求或询问;
 • 处理并完成您的交易,在适用情况下包括订单确认、注册我们的忠诚度计划或其他计划、处理在线购物的付款以及交付产品或服务;
 • 向您发送新闻稿、文章、产品或服务提醒或公告、省钱奖励、活动邀请以及我们认为您可能感兴趣的其他信息;
 • 向您发送优惠券、促销信息、优惠以及其他针对您的兴趣和购买行为量身定制的信息;
 • 进行市场研究、调研和类似调查,帮助我们了解趋势和客户需求;
 • 实施我们的忠诚度和奖励计划,包括允许您创建和维护客户资料、分析您与我们的互动、提供定制优惠以及改进我们的产品、服务、计划和其他优惠;
 • 提醒您注意产品安全公告、召回或优惠、促销或广告更正;
 • 开展抽奖和促销活动,或联系您寄送竞赛奖品;
 • 防止、调查或通知欺诈、非法或犯罪活动、未经授权访问或使用个人信息、我们的网站或数据系统的情况;或履行法律义务;
 • 执行我们的条款和条件以及其他协议;以及
 • 在您注册我们的信息程序时向您发送短信或推送通知。这些消息可能通过自动方式发送。您可以按照“您的隐私选择”部分中的说明选择退出接收短信。

 

 1. 合法权益

 

我们基于我们的几项合法权益使用和共享您的个人信息。这些权益包括:

 • 为您改进和定制服务;
 • 了解服务使用情况;
 • 了解服务的使用模式;
 • 探索如何发展壮大我们的业务;
 • 确保服务的安全和保障;以及
 • 增强对欺诈、垃圾邮件、骚扰、知识产权侵权或犯罪和安全风险的保护。

 

 1. 数据保留

 

我们只会在本隐私政策的目的需要的情况下保留您的个人信息,除非根据适用法律需要更长时间,或需要解决纠纷或保护我们的合法权利,均根据欧盟《通用数据保护条例》(GDPR) 第 5(1) 条规定的原则。

 

如果我们根据我们的合法权益处理个人信息,我们通常将考虑数据主体的基本权益以及权利和自由,根据特定权益将相应信息保留合理的时间。 

 

如果我们根据您的许可处理个人信息,我们通常将在履行与您签订的相关协议所需的时间保留信息,取决于您的权利,在特定情况下会将您的特定个人信息删除(请参见下文您的权利章节)。

如果我们根据合约处理个人信息,我们通常会在合约期限加上遵守法律所需或表示可能由于合约关系产生的法律索赔的限制法令的有限时间内保留信息。 

此外,我们可能会面临法律索赔威胁,在这种情况下,我们可能需要在我们通常的保留时间之外申请“依法保留”。在这种情况下,我们将保留信息至依法保留解除,这通常意味着索赔或索赔威胁已解决。

 

我们如何共享和披露个人信息

 

我们只会通过本隐私政策中描述的方式与第三方共享您的个人信息。在业务转让时,以及为了遵守法律,保护健康和安全,以及实施我们的合法权利,我们可能与集团公司成员、服务提供商和业务合作伙伴分享您的个人信息。

 

 

服务提供商:我们会与代表我们或为您的利益进行交易或履行服务的第三方服务提供商共享您的个人信息,例如付款处理、营销、分析、处理求职申请、进行人力资源行政管理或验证客户数据(例如邮寄地址)。

 

关联公司:我们可能会以符合本隐私政策的目的和用途与集团公司内的关联法人实体共享您的个人信息。

 

业务合作伙伴:经您同意后,我们可能与业务合作伙伴(如分销商)共享您的个人信息。

 

第三方平台:某些服务可能会从您设备中的其他应用程序、功能和工具收集您的位置信息,并在彼此之间传输此类信息,以使 Colfax 能够为您提供某些基于位置的服务(例如展示与您的特定位置相关的广告),并进行分析以改进服务。您可以在设备设置中禁用位置信息收集。请注意,如果您选择禁用,我们可能无法为您提供基于位置的服务。

 

社交媒体平台:我们还可能使用第三方(如社交媒体平台)提供的服务在第三方平台上向您发送定向广告。为此,我们可能会向第三方提供您的个人信息的哈希版本,以便进行匹配。请查看我们的 Cookie 政策,以了解更多信息,包括如何选择退出基于兴趣的广告。

 

法律程序、安全和条款执行:我们可能会在适用法律要求的情况下向法律或政府监管部门披露您的个人信息。与索赔、纠纷或诉讼相关的适用法律要求的情况下,如果适用法律另有要求,或如果我们认定为保护您或我们的健康和安全,或执行我们合法权利或您所作出合约承诺需要进行披露,我们可能还会向第三方披露您的个人信息。

 

业务转让:作为公司业务交易的一部分,例如合并、收购、合资、或融资或出售公司资产,您的个人信息可能会被披露,可能会在相应交易中作为业务资产之一转让给第三方。在发生破产或强制接管时,可能也会被披露。通过有关受影响服务的电子邮件或醒目通知,您将了解个人信息所有权或使用的任何变更,以及您有关个人信息可以做出的选择。

 

信息安全

 

Colfax 致力于保护您个人信息的安全。我们通过技术和组织措施,保护您的信息免受未经授权的访问、盗窃和丢失。但是,由于互联网和信息技术的整体性质,我们不能保证您的信息安全。

 

国际数据传输

 

Colfax 可能会在我们集团公司内部和/或向上述第三方传输您的个人信息。您的个人信息可能会传输至收集信息以外的国家,并在该国储存和处理。我们可能会将您的个人信息传输至欧洲经济区(“EEA”)以外,如果我们这样做,我们会依赖数据保护法律所确定的适宜或适当的保护。

 

 

征得您的同意:关于我们在美国服务器上提供的服务,如果您位于美国境外,请注意,我们收集的个人信息将在美国处理和存储。在美国,数据保护和隐私法可能不会提供与您居住或身为公民的国家/地区相同的保护程度。对于此类跨境个人信息传输,我们将在首先向您告知传输的潜在风险之后,征得您对于将您的个人信息传输至欧洲经济区以外的同意。

 

充分性决策:对于我们在欧洲经济区服务器上提供的服务,我们可能将您的个人信息从欧洲经济区传输到欧盟委员会认定的为个人信息提供充分保护的国家/地区。

标准合约条款:欧洲理事会已采用了标准数据保护条款,这为传输至欧洲经济区以外的个人信息提供了保护。对于我们在欧洲经济区服务器上提供的服务,在将个人信息从欧洲经济区内的国家传输至欧洲经济区以外不具备充分性决策的国家/地区时,我们通常会使用标准合约条款。您可以按照下文联系我们提供的方式联系我们,索取一份标准合约条款。

 

此外,如果为了提出、行使或辩护法律索赔而需要,我们可能会将您的个人信息传输至欧洲经济区以外。

 

其他政策

 

服务中包括的某些网站、移动应用程序或其他数字财产可能包含与您的隐私相关的其他披露内容,作为本隐私政策的补充,这些披露内容将适用于您对服务的使用。

 

儿童隐私

 

我们致力于保护儿童的隐私。我们的服务不针对 18 岁以下的儿童,我们无意,也不会在知情情况下在线收集或索取 18 岁以下儿童的个人信息。如果您未满 18 岁,请勿向我们提供任何个人信息。

 

您的权利

 

我们根据您的权利处理所有个人信息,在每种情况下,处理的范围均符合适用法律的要求(包括任何适用的时间限制和费用要求)。

 

提出请求后,我们将向您提供相关信息,告知我们是否保留任何您的个人信息,以及根据适用法律需要向您提供的任何详情。在某些情况下,您还可能有权:

 • 更正任何不准确的个人信息;
 • 限制我们使用您的个人信息的方式;
 • 反对处理您的个人信息;
 • 请求删除您的个人信息,以及
 • 以方便访问的格式获取个人信息副本。

 

如要提交请求,请按照下文联系我们提供的方式联系我们。我们将在合理的时间内回复您的请求。

 

如果我们的处理完全基于您的同意,您还有权撤销您对于我们处理您的个人信息的同意。要撤销同意,您可以停止使用服务,包括关闭您与我们相关的所有在线账户,并按照下文联系我们提供的方式联系我们,请求删除您的个人信息。如果您撤销同意,不再允许我们为了本隐私政策规定的目的使用或共享个人信息,则您可能无法访问全部(或任何)服务,并且我们可能无法向您提供全部(或任何)服务。请注意在某些情况下,如果我们有法律依据进行处理,我们可能会在您撤销同意或请求我们删除您的个人信息之后继续对您的个人信息进行处理。例如,如果我们需要保留某些信息以遵守独立的法律义务,或保障我们维护服务安全的合法权益,我们可能会保留这些信息。

 

如果您正在欧盟内使用服务,您也有权向您所在的国家或地方数据保护机构提出投诉。

 

根据加利福尼亚州法律,加利福尼亚州居民有权以书面形式向与其建立业务关系的企业提出请求,要求其提供 (a) 企业在前一日历年向第三方(包括是独立法人实体的关联公司)披露的、供第三方直接营销使用的个人信息类别清单;(b) 所有此类第三方的名称和地址。要索取上述信息,请按照下文联系我们提供的方式联系我们。

 

第三方网站和社交媒体链接

 

服务可能包括到由第三方运营的网站和数字服务的链接。本隐私政策不适用于收集您的信息的第三方的内容、隐私政策或数据做法,我们对此也不承担责任。我们鼓励您查看这些第三方的隐私政策,以便了解其信息做法。

 

服务可能具有由其他公司托管的社交媒体“共享”按钮和插件功能。这些功能可能会收集您的 IP 地址和您访问的服务页面,并可能会设置 cookie 以使功能正常运行。插件的加载、功能和使用受提供插件的第三方的隐私政策和条款的约束。

 

用户生成内容

 

我们的一些服务可能允许用户提交自己的内容,用于竞赛、博客、视频和其他功能。请记住,您作为用户生成内容提交或发布到服务上的任何信息都将成为公共信息。决定在提交或发布的此类信息中披露您的个人、财务或其他信息时,应谨慎行事。我们不能阻止其他人以违反本隐私政策、法律或您的个人隐私和安全的方式使用此类信息。我们不对此类发布造成的结果负责。

 

管理沟通偏好

 

如果您选择加入我们的营销沟通(或在法律允许的情况下,如果您向我们提供了您的联系信息),我们可能会根据您选择的沟通方式向您发送有关产品或服务的电子邮件、直接邮件优惠、推送通知或其他沟通信息。当您访问我们的网站或移动应用程序时,您可以要求我们停止发送,或者通过更新您的账户更改您的偏好。您随时可以通过以下联系方式提交选择退出请求,或按照您收到的沟通中的取消订阅说明,停止接收我们的商业消息,如下所述。

 

印刷品:要停止接收书面营销材料,如广告、传单或明信片,请向我们致信(地址如下所述)。请确保您的姓名和邮寄地址与您收到的书面营销材料上的姓名和邮寄地址完全相同。

 

电子邮件:要停止通过电子邮件接收营销通信,请向以下电子邮件地址发送取消订阅请求,或点击发送给您的电子邮件底部的取消订阅链接,然后按照网页上的说明进行操作。请注意,您可能会继续收到有关某些交易或账户的电子邮件。

 

短信:如果您同意过接收短信,您可以选择停止接收,方法是使用短信中提供的方法,或者按照下文联系我们中提供的说明与我们联系。

 

推送通知:要停止接收推送通知,请在设备设置菜单中设置偏好。

 

联系我们

 

如果对本隐私政策或其他隐私相关事项有任何疑问、意见、请求或顾虑,您可以通过以下方式与我们联系:

 

通过电子邮件:GDPR@colfaxcorp.com

 

通过邮寄:

Colfax
收件人:Privacy Compliance Team
420 National Business Parkway, Suite 500
Annapolis Junction, MD 20701

English

Last Updated:  May 2018

Introduction

How We Collect, Use and Retain Personal Information

How We Share and Disclose Personal Information

Information Security

International Data Transfers

Additional Policies

Children’s Privacy 

Your Rights

Links to Third Party Sites and Social Media

User Generated Content

Managing Communication Preferences

Contact Us

 
We respect your privacy and are committed to protecting it through our compliance with this policy. This Privacy Policy describes how we at Colfax Corporation and our family of companies, including our affiliates and subsidiaries (collectively, “we” or “Colfax”) collect, use and share the Personal Information that we gather through the websites, mobile apps, platforms such as WeldCloudTM, and other digital properties that are owned and operated by Colfax and that link to this Privacy Policy (collectively, the “Services”).
The Colfax subsidiary or affiliate who owns and operates the Service that you are visiting will be the data controller responsible for the collection and use of your Personal Information.
This Privacy Policy is subject to occasional revision, and if we make any material changes in the way we use your Personal Information, we will prominently post notice of the changes on the Services and update the effective date above. If you have any questions about this Privacy Policy or our information practices, please contact us using the options provided below.
Please read this Privacy Policy carefully. By using our Services, you consent to the information practices and other terms set forth in this Privacy Policy. 
 

How We Collect, Use and Retain Personal Information

When we use the term “Personal Information,” we mean information that can be used to identify you as an individual person.  We collect several categories of Personal Information through our Services, including information you provide, information collected automatically from your device, and information we obtain from third party sources.  We use and share this Personal Information for the purposes described below, including as described under Additional Uses of Personal Information.
We rely on separate and overlapping bases to process your Personal Information lawfully. By way of example only, it may be necessary for us to process your Personal Information in certain ways in order to process a transaction you have requested or otherwise in accordance with a contract between us, or in certain cases we may process your Personal Information where necessary to further our legitimate interests, where those legitimate interests are not overridden by your rights and interests.
1. Information You Provide
We collect Personal Information you provide, for example when you enter the information into form fields on our Services. For example, we may collect:
 
Category of Personal Data Purposes of Processing (see also Additional Uses of Personal Information below) Legal Bases for Processing
Contact Information including your name, home address, email address and phone number To administer your account and the Services, authenticate you as a user, and communicate with you To process transactions requested by you and meet our contractual obligations Legitimate interests Your consent, where applicable
Demographic Information including your age, information about your household, product preferences and other interests To better understand and analyze our customer population, support our operations including inventory and product management, to deliver relevant offers and ads, to improve our products and services including the Services
Legitimate interests
Your consent, where applicable
Online Purchase Information including payment card information, purchase details and other transaction information To process purchases you make online, deliver purchased products and services, improve our e-commerce platform, personalize your customer experience and contribute to our marketing efforts, for example, by analyzing information about what products are viewed, when you browse items but do not make a purchase and other interactions you have with our e-commerce Services To process transactions requested by you and meet our contractual obligations Legitimate interests Your consent, where applicable
Employment Application Information including your contact information, employment and education history, and other information you include in your CV/resume or application materials, as well as information collected for background checks where required To process and evaluate job applications you submit through the Services and to communicate with you about your job applications and requests
Legitimate interests
Your consent, where applicable
 
2. Information Collected Automatically
As is true of most digital platforms, we gather certain information automatically when you use our Services. This information may include browser, device, cookie and similar data that we collect as follows:
 
Category of Personal Data Purposes of Processing (see also Additional Uses of Personal Information below) Legal Bases for Processing
Log Files including IP addresses, browser type, internet service provider, referring/exit pages, operating system, date/time stamp and/or clickstream data To maintain the security of our Services, for fraud detection, and to protect our rights Legitimate interests
Cookies, Analytics and Related Technologies For more information, including on how to control your privacy settings and your ad choices, read our Cookie Policy To manage our Services and email messages and to collect and track information about you and your activities online over time and across different websites and online channels Legitimate interests Your consent, where applicable
Location Information including latitude, longitude, date and time (the precision of this data varies greatly and is determined by factors controlled by your device or mobile service provider) To offer you certain location-based services, such as delivering advertisements that are relevant to your particular location, and to conduct analytics to improve the Services.  You may disable the collection of your location information in your device’s settings. Please be advised that we may not be able to provide location-based services to you if you choose to do so.
Legitimate interests
Your consent, where applicable
 
3. Information We Obtain from Third Party Sources
We may obtain certain Personal Information about you from third party sources, which we may use to serve our legitimate interests, comply with legal obligations, perform a contract, or in some cases, in accordance with your consent.
Business Partners and Service Providers:  We use business partners and service providers, such as payment processors and analytics providers, to perform services on our behalf.  Some of these partners have access to Personal Information about you that we may not otherwise have (for example, where you sign up directly with that provider) and may share some or all this information with us. We use this information to administer the Services and conduct marketing and advertising campaigns as well as to process transactions that you request.
Supplemental Information:  We may receive additional Personal Information from third-party sources, such as credit reference agencies and public databases, which we may append to existing consumer information, such as email address verification. We may use this supplemental information to process transactions that you request and to prevent fraud, deliver relevant offers and advertising to you and to improve our operations, Services and our advertising and marketing campaigns.
4. Additional Uses of Personal Information
In addition to the uses described above, we may use your Personal Information for the following purposes, which uses may under certain circumstances be based on your consent, may be necessary to fulfill our contractual commitments to you, and are necessary to serve our legitimate interest in the following business operations:
 • Operating our business, administering the Services and managing your accounts;
 • Contacting you to respond to your requests or inquiries;
 • Processing and completing your transactions including, as applicable, order confirmation, enrollment in our loyalty or other programs, processing payments for online purchases and delivering products or services;
 • Providing you with newsletters, articles, product or service alerts or announcements, savings awards, event invitations, and other information that we believe may be of interest to you;
 • Providing you with coupons, promotional information, offers, and other information that are personally tailored to your interests and purchase behavior;
 • Conducting market research, surveys, and similar inquiries to help us understand trends and customer needs;
 • Administering our loyalty and rewards programs including allowing you to create and maintain customer profiles, analyzing your interactions with us, presenting customized offers, and improving our products, services, programs, and other offerings;
 • Alerting you about a product safety announcement or recall or correction of an offer, promotion, or advertisement;
 • Administering sweepstakes and promotions or contacting you regarding a contest prize;
 • Preventing, investigating, or providing notice of fraud, unlawful or criminal activity, or unauthorized access to or use of Personal Information, our website or data systems; or to meet legal obligations;
 • Enforcing our Terms and Conditions and other agreements; and,
 • Sending you text messages or push notifications when you sign up for one of our messaging programs. These messages may be sent by automated means.  You may opt out of a text message program by following the instructions in the “Your Privacy Choices” section.
5. Legitimate Interests
We rely on several legitimate interests in using and sharing your Personal Information. These interests include:
 • improving and customizing the Services for you;
 • understanding how the Services are being used;
 • obtaining insights into usage patterns of the Services;
 • exploring ways to develop and grow our business;
 • ensuring the safety and security of the Services; and
 • enhancing protection against fraud, spam, harassment, intellectual property infringement, crime and security risks.
6. Data Retention
We will retain your Personal Information for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy, unless a longer period is required under applicable law or is needed to resolve disputes or protect our legal rights, all in accordance with the principles set forth in Article 5(1) of the GDPR.
Where we are processing Personal Information based on our legitimate interests, we generally will retain such information for a reasonable period of time based on the particular interest, taking into account the fundamental interests and the rights and freedoms of data subjects.
Where we are processing Personal Information based on your consent, we generally will retain the information for the period of time necessary to fulfill the underlying agreement with you, subject to your right, under certain circumstances, to have certain of your Personal Information erased (please see the Your Rights section below).
Where we are processing Personal Information based on contract, we generally will retain the information for the duration of the contract plus some additional limited period of time that is necessary to comply with law or that represents the statute of limitations for legal claims that could arise from the contractual relationship.
In addition, we may face threat of legal claim and in that case, we may need to apply a “legal hold” that retains information beyond our typical retention period.  In that case, we will retain the information until the hold is removed, which typically means the claim or threat of claim has been resolved.
 

How We Share and Disclose Personal Information

We share your Personal Information with third parties only in the ways described in this Privacy Policy.  We may share your Personal Information within our family of companies, with service providers and business partners, in connection with business transfers and to comply with the law, protect health and safety and enforce our legal rights.
Service Providers:  We share your Personal Information with third-party service providers who complete transactions or perform services on our behalf or for your benefit, such as for payment processing, marketing, analytics, processing employment applications and performing human resources administration or to verify customer data, such as mailing addresses.
Affiliates: We may share your Personal Information with affiliated legal entities within our family of companies for purposes and uses that are consistent with this Privacy Policy.
Business Partners: With your consent, we may share your Personal Information with business partners, such as our distributors.
Third-Party Platforms: Certain Services may gather and transfer your location information, from and to other applications, functions and tools within your device to enable Colfax to offer you certain location-based services, such as delivering advertisements that are relevant to your particular location, and to conduct analytics to improve the Services.  You may disable the collection of your location information in your device’s settings. Please be advised that we may not be able to provide location-based services to you if you choose to do so.
Social Media Platforms: We may also use services provided by third parties (such as social media platforms) to serve targeted ads to you on third party platforms. We may do this by providing a hashed version of your Personal Information to the third party for matching purposes.  Please review our Cookie Policy for more information, including how to opt-out of interest-based advertising.
Legal Process, Safety and Terms Enforcement: We may disclose your Personal Information to legal or government regulatory authorities as required by applicable law. We may also disclose your Personal Information to third parties as required by applicable law in connection with claims, disputes or litigation, when otherwise required by applicable law, or if we determine its disclosure is necessary to protect the health and safety of you or us, or to enforce our legal rights or contractual commitments that you have made.
Business Transfers: Your Personal Information may be disclosed as part of a corporate business transaction, such as a merger, acquisition, joint venture, or financing or sale of company assets, and could be transferred to a third party as one of the business assets in such a transaction. It may also be disclosed in the event of insolvency, bankruptcy or receivership. You will be notified via email or a prominent notice on any affected Service of any change in ownership or uses of Personal Information, as well as your choices regarding Personal Information about you.

Information Security

Colfax is committed to protecting the security of your Personal Information. We use technical and organizational measures designed to protect your information against unauthorized access, theft, and loss. However, due to the nature of the internet and information technology in general, we cannot guarantee the security of your information.

International Data Transfers

Colfax may transfer your Personal Information within our family of companies and/or to the third parties discussed above. Your Personal Information may be transferred to, stored, and processed in a country other than the one in which it was collected. We may transfer your Personal Information outside the European Economic Area (“EEA”) and when we do so, we rely on appropriate or suitable safeguards recognized under data protection laws.
With your consent:  With respect to our Services operated from servers in the United States, if you are located outside of the United States, please be aware that the personal information we collect will be processed and stored in the United States, a jurisdiction in which the data protection and privacy laws may not offer the same level of protection as those in the country where you reside or are a citizen. In respect of such cross-border personal data transfers, we will obtain your consent to transfer your personal information outside the EEA after first informing you about the possible risks of such a transfer.
Adequacy Decision:  With respect to our Services operated from servers in the EEA, we may transfer your Personal Information from the EEA to countries which the European Commission has approved as providing adequate protection to personal information.
Standard Contractual Clauses:  The European Commission has adopted standard data protection clauses, which provide safeguards for personal information transferred outside of the EEA. With respect to our Services operated from servers in the EEA, we generally use Standard Contractual Clauses when transferring Personal Information from a country in the EEA to a country outside the EEA that does not have an adequacy decision. You can request a copy of our Standard Contractual Clauses by contacting us as set forth in the Contact Us section below.
In addition, we may transfer your Personal Information outside the EEA if the transfer is necessary to establish, exercise or defend legal claims.
 

Additional Policies

Certain websites, mobile applications or other digital properties included in the Services may contain additional disclosures related to your privacy, which will apply to your use of such Service in addition to this Privacy Policy.

Children’s Privacy

We are committed to protecting the privacy of children. Our Services are not directed to, and we do not intend to or knowingly collect or solicit Personal Information online from children under the age of 18. If you are under the age of 18, do not provide us with any Personal Information.
 

Your Rights

We process all personal information in line with your rights, in each case to the extent required by and in accordance with applicable law (including in accordance with any applicable time limits and fee requirements).
Upon request, we will provide you with information about whether we hold any of your Personal Information along with any details required to be provided to you under applicable law.  In certain cases, you may also have a right to:
 • rectify any of your Personal Information that is inaccurate;
 • to restrict or limit the ways in which we use your Personal Information;
 • to object to the processing of your Personal Information;
 • to request the deletion of your Personal Information, and
 • to obtain a copy of your Personal Information in an easily accessible format.
To submit a request, please contact us as set forth in the Contact Us section below.  We will respond to your request within a reasonable timeframe.
You also have the right to withdraw your consent to our processing of your Personal Information, where our processing is solely based on your consent. You can do this by discontinuing use of the Services, including by closing all of your online accounts with us and contacting us as set forth in the Contact Us section below to request that your Personal Information be deleted.  If you withdraw your consent to the use or sharing of your Personal Information for the purposes set out in this Privacy Policy, you may not have access to all (or any) of the Services, and we might not be able to provide you all (or any) of the Services. Please note that, in certain cases, we may continue to process your Personal Information after you have withdrawn consent and requested that we delete your Personal Information, if we have a legal basis to do so.  For example, we may retain certain information if we need to do so to comply with an independent legal obligation, or if it is necessary to do so to pursue our legitimate interest in keeping the Services safe and secure.
If you are accessing the Services from the European Union, you also have the right to lodge a complaint with your national or local data protection authority.
Under California Law, California residents have the right to request in writing from businesses with whom they have an established business relationship, (a) a list of the categories of Personal Information that a business has disclosed to third parties (including affiliates that are separate legal entities) during the immediately preceding calendar year for the third parties’ direct marketing purposes and (b) the names and addresses of all such third parties. To request the above information, please contact us as set forth in the Contact Us section below.

Links to Third Party Sites and Social Media

The Services may include links to websites and digital services operated by third parties.  This Privacy Policy does not apply to, and we are not responsible for the content, privacy policies or data practices of third parties that collect your information. We encourage you to review the privacy policies for those third parties to learn about their information practices.
The Services may feature social media “share” buttons and widgets hosted by other companies. These features may collect your IP address, which page you are visiting on our Service and may set a cookie to enable the feature to function properly.  The loading, functionality and your use of the plugins are governed by the privacy policy and terms of the third party that provided the plugin.

User Generated Content

Some of our Services may enable users to submit their own content for contests, blogs, videos, and other functions. Please remember that any information you submit or post as user-generated content to the Services become public information. You should exercise caution when deciding to disclose your personal, financial or other information in such submissions or posts. We cannot prevent others from using such information in a manner that may violate this Privacy Policy, the law, or your personal privacy and safety. We are not responsible for the results of such postings.

Managing Communication Preferences

If you have opted in to our marketing communications (or where permitted by law, if you have provided us with your contact information), we may send you email messages, direct mail offers, push notifications or other communications regarding products or services depending on the method of communication selected.  You may ask us not to do so when you access our websites or mobile applications, or change your preferences by updating any accounts you have with us. At any time, you may elect to discontinue receiving commercial messages from us by submitting an opt-out request to the contact information below or by following the unsubscribe instructions in the form of the communication you received, as described below.
Printed Materials: To opt out of receiving printed marketing materials at your postal address, such as advertisements, flyers or postcards, please write to us at the address below. Please be sure to include your name and mailing address exactly as they appear on the printed marketing materials you received.
Emails: To opt out of receiving marketing communications via email, please send an unsubscribe request to the email address below or click on the unsubscribe link at the bottom of the email that was sent to you and follow the directions on the resulting web page. Please note that you may continue to receive certain transactional or account-related electronic messages from us.
Text Messages: If you have consented to receive text messages, you may opt out of receiving them by using the method provided in the text message or by contacting us as set forth in the Contact Us section below.
Push Notifications: To opt out of receiving push notifications, please set your preferences within your device setting menu.

Contact Us

If you have any questions, comments, requests or concerns about this Privacy Policy or other privacy-related matters, you may contact us in the following ways:
By Email: GDPR@colfaxcorp.com
By Postal Mail:
Colfax
ATTN: Privacy Compliance Team
420 National Business Parkway, Suite 500
Annapolis Junction, MD 20701